Inovāciju plāns pilsētu mežsaimniecībā

15.11.2022 |  LMSP

Urbanizācija ir globāla tendence: saskaņā ar Apvienoto Nāciju organizācijas Ekonomikas un sociālo lietu departamenta (UN DESA) datiem šobrīd 55,5% pasaules iedzīvotāju dzīvo pilsētās, un paredzams, ka līdz 2050. gadam šis skaits pieaugs līdz 68%.

Pieaugošā urbanizācija un iedzīvotāju koncentrēšanās pilsētās rada virkni vides un veselības problēmu. Šāda attīstība patiešām negatīvi ietekmē dzīves kvalitāti, bioloģisko daudzveidību un tās noturību pilsētās, kā arī pilsētu iedzīvotāju veselību un labklājību, un vidi kopumā.

Pēdējos gados ir radušies divi svarīgi risinājumi, lai veicinātu pasākumus un mērķus iepriekšminēto problēmu risināšanai. Pirmais ir 17 ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) kopums, ko ANO apstiprināja kā kopīgu starptautisku plānu, lai līdz 2030. gadam risinātu ekonomiskās, sociālās un vides problēmas. Otrais – dabā balstītu risinājumu (DAB) īstenošana, t. i., risinājumi, ko iedvesmojusi un veicinājusi pati daba.

Inovāciju plāns

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*