Informatīvais ziņojums par mežu nozīmi Latvijā

27.09.2021 |  Zemkopības ministrija

Informatīvais ziņojums par mežu nozīmi Latvijā (turpmāk – ziņojums) sagatavots, ievērojot Ministru prezidenta 2020. gada 21. septembra uzdevumu Nr. 12/2020-JUR-160 zemkopības ministram. Tajā noteikts sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā Saeimas 2020. gada 17. septembra paziņojuma "Par 10 075 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma "Par Latvijas mežu saglabāšanu" turpmāko virzību" 1. un 2. punktā minētos ziņojumus, nodrošinot Ministru kabinetam doto uzdevumu izpildi. Tajā arī ietverta Saeimas 2020. gada 17. septembra paziņojumā prasītā informācija par mežu nozīmi Latvijā (Meža likuma 4. panta ceturtajā daļā noteiktā informācija), kā arī mežu nekoksnes resursu izvērtējums un iespējamā ietekme uz sabiedrības interesēm un informācija par meža jomas politikas plānošanas dokumentu turpmāko izstrādi.

Meži un meža zemes aizņem 53% Latvijas teritorijas. Ik gadu tiek iegūti 12 milj. kubikmetru koksnes, kas tālāk tiek pārstrādāta dažādos produktos, bet no ražošanas pārpalikumiem un mazvērtīgās koksnes tiek iegūta enerģija. Meži ir galvenais CO2 piesaistes avots.
Informatīvais ziņojums

Dalīties Facebook