Ilgtspējas un klimata jomas ziņojumos IKEA izceļ galvenos panākumus un rīcību klimata jomā

21.02.2024 |  LMSP

IKEA kopējās ietekmes uz klimatu samazinājums, jaunas biobāzētas līmes ieviešana, atjaunīgās elektroenerģijas izmantošanas pieaugums mazumtirdzniecībā un ražošanā, kā arī vairāk nekā uz pusi samazināta klimatiskās pēdas ietekme uz klimatu, ko rada preču lietošana mājās, ir tikai daži no galvenajiem sasniegumiem pagājušajā gadā, liecina jaunākie IKEA Ilgtspējas un klimata jomas ziņojumi.

“Starp jaunākajām īstenotajām iniciatīvām ir biobāzētas līmes izmantošana IKEA Industry kokskaidu plātņu ražotnē Lietuvā un jaunas tehnoloģijas izpēte kokšķiedru plātņu otrreizējai pārstrādei. Ieviestās iniciatīvas palīdz īstenot IKEA klimata pārmaiņu plānus un centienus samazināt materiālu radītās emisijas, kas ir lielākais IKEA ietekmes uz klimatisko pēdu radītājs. Ilgtspēja ir neatņemama mūsu uzņēmējdarbības daļa un mūsu apņemšanās ir nodrošināt, ka ilgtspējīgs dzīvesveids ir pieejams daudziem,” saka Inter IKEA Group izpilddirektors Jūns Ābrahamsons-Rings.

IKEA vadītājs Latvijā Pēteris Grīnbergs: “Ilgtspēja ir daļa mūsu ikdienas un mūsu ilgtermiņa apņemšanās iedvesmot cilvēkus dzīvot veselīgāku un ilgtspējīgāku dzīvi mājās. Mēs veicam pasākumus, lai uzraudzītu un mazinātu mūsu ietekmi uz vidi – tas ietver tādas iniciatīvas kā enerģijas taupīšanas pasākumi, darbības optimizēšana, ietekmes uz klimatu mazināšana, pārtikas atkritumu mazināšana, kā arī mūsu pārtikas piedāvājuma paplašināšana, piedāvājot vairāk augu izcelsmes alternatīvu. Vēl viens svarīgs virziens ir izglītot un nodrošināt nepieciešamos resursus darbiniekiem, lai veicinātu izpratni par ilgtspējas nozīmi un iedrošinātu identificēt un ieviest potenciālās iniciatīvas, kas ļautu uzlabot ikdienas darbu – ikviena iesaistei ir būtiska nozīme pārmaiņu veicināšanā.”

2023. finanšu gads – no 2022. gada 1. septembra līdz 2023. gada 31. augustam – bija vēl viens globālu izaicinājumu, bet arī progresa gads. Galvenās izmaiņas ietver IKEA kopējās klimatiskās pēdas samazināšanu par 22% absolūtā izteiksmē* salīdzinājumā ar atsauces periodu, 2016. finanšu gadu, un klimata mērķu nostiprināšanu. Tiek lēsts, ka IKEA klimatiskā pēda 2023. finanšu gadā ir par 12% mazāka nekā iepriekšējā gadā un par 22% mazāka nekā atsauces periodā, 2016. finanšu gadā. Samazinājums 2023. finanšu gadā ir saistīts ar atjaunīgās elektroenerģijas patēriņa palielināšanos gan mazumtirdzniecībā, gan ražotnēs, energoefektivitātes uzlabojumiem apgaismojuma preču klāstā, kā arī ar mazāku ražošanas apjomu.

Citi 2023. finanšu gada svarīgākie notikumi

·        Patēriņa preču plastmasas iepakojuma apjoma samazināšana par aptuveni 47% un kopējā plastmasas iepakojuma apjoma (ieskaitot patēriņa iepakojumus, kompleksos iepakojumus, palešu un apstrādes materiālus) samazināšana par aptuveni 44%, salīdzinot ar atsauces periodu, 2021. finanšu gadu.

·        Panākts progress ceļā uz 100% atjaunīgas elektroenerģijas izmantošanu IKEA veikalos – 100% atjaunīga elektroenerģija šobrīd tiek izmantota 25 IKEA mazumtirdzniecības tirgos, kas ir par vienu vairāk nekā iepriekšējā gadā.

·        100% atjaunīgo elektroenerģiju izmanto vēl 142 rūpnīcas vai piegādātāji, to kopskaitam sasniedzot jau 408.

·        Klimatiskā pēda, ko rada preču lietošana mājās, salīdzinājumā ar 2022. finanšu gadu samazināta par 13% un salīdzinājumā ar atsauces periodu, 2016. finanšu gadu,– par 52%.

·        Klimatiskās pēdas samazināšana Inter IKEA Group tiešajām darbībām par 80% salīdzinājumā ar atsauces periodu, 2016. finanšu gadu.**

·        97,8% precēs izmantotās koksnes iegūti no ilgtspējīgākiem avotiem, un 17% koksnes tiek pārstrādāti.

·        Nodrošināja 23,2 miljonus montāžas detaļu, lai klienti varētu pagarināt preču kalpošanas laiku.

·        Pirmo reizi izmantoja keramikas ražošanas pārpalikumus, lai izgatavotu jaunu trauku klāstu – SILVERSIDA.

·        Tirdzniecībā laists sensors VINDSTYRKA, kas ļauj uzraudzīt gaisa kvalitāti mājās un veicināt izpratni par gaisa kvalitāti telpās.

·        Īstenots pilotprojekts, kurā nodrošina dūnu un spalvu atpakaļatdošanu un atkārtotu izmantošanu GULKAVLE spilvenu un FJÄLLBRÄCKA segu ražošanai, sadarbojoties ar neliela mēroga jaunuzņēmumu, kas darbojas Beļģijā, Vācijā un Nīderlandē.

·        Radīta jauna globāla kolekcija, kas izveidota kopā ar septiņiem sociālajiem uzņēmumiem, tādējādi nodrošinot darbavietas cilvēkiem no neaizsargātām un sociāli atstumtām grupām Āzijā.

IKEA turpina ieviest inovācijas un attīstīt tehnoloģijas, lai sasniegtu savus klimata jomas mērķus. Uzņēmums līdz 2030. finanšu gadam plāno izmantot tikai atjaunojamus vai pārstrādātus materiālus.

Nozīmīgs sasniegums šajā gadā bija detalizētu rīcības plānu izstrāde, kas ļāva atbalstīt klimata jomas mērķus atbilstoši 1,5 °C mērķrādītājam un Zinātniski pamatotu mērķrādītāju iniciatīvas (SBTi) noteiktajam neto nulles emisiju standartam. Jaunie mērķi paredz līdz 2030. finanšu gadam salīdzinājumā ar 2016. finanšu gadu vismaz uz pusi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas IKEA vērtības ķēdē absolūtā izteiksmē un līdz 2050. finanšu gadam sasniegt neto nulles emisijas. 2023. gada novembrī šie mērķi tika iesniegti apstiprināšanai SBTi.

IKEA ilgtspējas stratēģijā People & Planet Positive (Labvēlīga ietekme uz cilvēkiem un dabu) ir izklāstītas ambīcijas un apņemšanās, kas jāīsteno līdz 2030. gadam. Vairāk progresa piemēru ir atrodami IKEA Ilgtspējas ziņojumā par 2023. finanšu gadu un IKEA Klimata jomas ziņojumā par 2023. finanšu gadu, ko publicēja Inter IKEA Group un kas aptver kopīgās darbības, kuras veikuši dalībnieki visā IKEA franšīzes sistēmā un vērtības ķēdē.

* Ietver IKEA veikalus un citas klientu apkalpošanas vietas IKEA mazumtirdzniecības ietvaros, kā arī IKEA zīmola loģistikas centrus, birojus utt.

** Tas ietver Inter IKEA Group 1. un 2. pakāpes emisijas, tai skaitā tās, kas rodas Inter IKEA veiktajās ražošanas darbībās IKEA Industry un IKEA Components. Tomēr tas neietver siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko rada franšīzes ņēmēji un ārējie tiešie piegādātāji, kas mūsu darbības ietvaros rada 3. pakāpes emisijas.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*