Ieinteresētās puses vienojas par pamatu, uz kura balstīt kontrolētās koksnes stratēģiju

Pēc trīs dienu ilgām sarunām tikšanās dalībnieki vienojās par deviņiem mērķiem, kas palīdzēs palielināt FSC sertifikācijas izmantošanu un ietekmi, kā arī mazināt Mežu uzraudzības padomes (Forest Stewardship Council – FSC) sistēmas balstīšanos uz FSC Mix produktiem, kā arī kontrolēto koksni, kas izmantota to ražošanā.

No 11. līdz 13. jūnijam Lisabonā 64 personas, kas pārstāv "visu FSC sistēmu", piedalījās inovatīvā seminārā, lai rastu kopīgu pamatu FSC Mix produktu un kontrolētās koksnes, ko izmanto šo produktu ražošanā, nākotnei.

Šī bija visdažādāko ieinteresēto pušu grupa, kas līdz šim piedalījusies FSC stratēģijas tikšanās reizē, un pirmo reizi tajā bija arī nesertificētas un ārējās ieinteresētās puses. Tikšanās dalībnieki izteica savu redzējumu, zināšanas un pieredzi dažādos šī procesa posmos, tajā skaitā minēja kopsaucējus, kas panākti pirmajā vispasaules tikšanās reizē, kas notika Bonnā 2017. gada sākumā. Kontrolētās koksnes stratēģijas projekta konsultatīvā grupa arī sniedza dažas idejas, kas iesniegtas projekta konsultatīvajā forumā.

Tikšanās rezultātā tika izstrādāti deviņi mērķi. Tikšanās dalībnieki vienojās arī par īstermiņa un ilgtermiņa pasākumiem (t.i., kritiskajiem posmiem), kas veicami šo deviņu mērķu sasniegšanai. Šie pasākumi tiks iekļauti kontrolētās koksnes stratēģijas projekta versijā, kas sabiedriskajai apspriešanai būs pieejama no šī gada jūlija vidus līdz septembra vidum.

Kopsavilkums 1. Palielināt visu veidu meža uzraudzības standartiem atbilstoši sertificēto teritoriju platības. 2. Stiprināt piegādes ķēžu integritāti, izmantojot tehnoloģiju (piem., kontrolētās koksnes izcelsmes pārbaudi). 3. Pielāgot sistēmu atbilstoši situācijai katrā reģionā vai valstī. 4. Izmantot datus lēmumu pieņemšanai un izprast ietekmi ilgākā periodā. 5. Ietekmēt nesertificēto mežu uzraudzību, izveidojot stratēģiskās alianses un sadarbojoties ar līdzīgi domājošām organizācijām. 6. Nodrošināt, ka mežs patērētājiem rada paaugstinātas vērtības piedāvājumu un sniedz ilgtspējīgas mežu uzraudzības ieguvumus. 7. Racionalizēt kontrolētās koksnes normatīvo sistēmu, kā arī sniegt part to informāciju skaidrā un saprotamā veidā. 8. Dalīties ar informāciju atklāti un visaptveroši, lai nodrošinātu atklātību informācijā par kontrolēto koksni (piem., par produktu marķējumu). 9. Izstrādāt rīkus, kas palīdzētu visām ieinteresētajām pusēm sasniegt atbilstību standartiem un saņemt sertifikāciju (e.g., sīksaimniekiem un citām nelielām meža nozares kopienām).

*Mērķi, kas pārsniedz kontrolētās koksnes stratēģijas robežas, pievienoti FSC Vispasaules stratēģiskajam plānam 2015.–2020. gadam (FSC Global Strategic Plan 2015–2020).

Kontaktinformācija Lai uzzinātu vairāk par kontrolētās koksnes stratēģijas projektu, sazinieties ar Džoannu Novakovsku (Joanna Nowakowska), kontrolētās koksnes programmas vadītāju, rakstot uz e-pasta adresi j.nowakowskafsc.org.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*