Globālo piegādes ķēžu stabilizācijas tendences pēc Covid-19 un Krievijas – Ukrainas kara ietekme

20.02.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com

Pasaules piegādes ķēžu infrastruktūra šobrīd stabilizējas, jo ir atguvusies no C19 pandēmijas un Krievijas – Ukrainas kara ietekmes.

Pasaules būvniecības konsultāciju uzņēmuma Linesight UK jaunākajā ziņojumā konstatēts, ka globālās piegādes ķēdes normalizējas un pērn novērotā hiperinflācija mazinās.

Speciālistu kvalifikācijas trūkums būvniecības nozarē tomēr joprojām rada sarežģījumus, un kopumā būvmateriālu cenas saglabāsies pašreizējā paaugstinātajā līmenī. Galvenie faktori, kas uztur cenas augstākas, ir enerģijas izmaksu pieaugums un nepieciešamo kompetenču trūkums piegādes ķēdēs visā pasaulē.

Galveno materiālu, piemēram, zāģmateriālu un tērauda, cenas turpināja samazināties, bet joprojām saglabājās augstā līmenī. Neraugoties uz pieprasījuma mazināšanos, augstās enerģijas un ražošanas izmaksas īpaši ietekmēja tērauda izmaksas, un šobrīd draud divu British Steel domnu slēgšana. Cementa un betona cenas 2022. gada beigās stabilizējās augstā līmenī. Sagaidāms, ka nākamajos ceturkšņos tās kļūs zemākas, sarūkot pieprasījumam un samazinoties enerģijas izmaksām.

Mainīgajam politiskajam klimatam ir bijusi nozīme vara cenu pieauguma ietekmē. Proti, politiskie nemieri Peru izjauca piegādes ķēdes, un tas veicināja cenu kāpumu 2022. gada beigās.

Neraugoties uz pieprasījuma vājināšanos mājokļu un komerciālajos tirgos, jo aizņemšanās izmaksas joprojām ir augstas, “kritiski svarīgie” dzīvības zinātņu un datu centru sektori joprojām ir spēcīgi. Piedāvājumu cenu tendence ir pieaugoša līdz 3,5%, bet 2024. gadā tās atkal samazināsies līdz 3%. Pirmā posma būvuzņēmēji meklē veidus, kā uzlabot pasūtījumu apjomu, pārorientējoties ne tikai uz dzīvojamo un komerciālo sektoru, bet arī uz stabilākiem sektoriem, piemēram, datu centriem un dzīvības zinātņu nozarēm. Uzņēmēji būvniecības nozarē joprojām saskaras ar problēmām, kas saistītas ar nepietiekamām speciālistu darba prasmēm un konjunktūras uztveri.

Galvenie secinājumi:

Kokmateriālu cenas turpina samazināties, un 2023. gada 1. ceturksnī gaidāms 1% kritums. Tam par iemeslu ir lielais krājumu apjoms un paredzamais būvniecības darbu kritums.

Neraugoties uz tērauda cenu samazināšanās tendenci 2022. gada beigās, galveno izejvielu cenas, kopā ar enerģijas izmaksām un to iespaidu uz ražošanu, saglabāsies augstas.

Palielināts pieprasījums pēc betona un cementa apvienojumā ar augstām enerģijas izmaksām saglabās cenu līmeni. 2023. gada 1. ceturksnī abiem materiāliem tiek prognozēts 1% pieaugums, lai gan tiek prognozēts, ka būvniecības aktivitāšu kritums samazinās izmaksas nākamajos ceturkšņos.

Vara cenu perspektīva ir neviennozīmīga, jo, neraugoties uz pieaugumu 2022. gada 4. ceturksnī, saglabājas bažas par globālo recesiju.

Lai gan pēdējā laikā vērojamais lielākās daļas materiālu cenu svārstīgums mazinās, tiek prognozēts, ka no 2022. gada 4. ceturkšņa līdz 2023. gada 1. ceturksnim ķieģeļu un ģipškartona plātņu cenas palielināsies attiecīgi par 11,5% un 10%, jo ražošanas izmaksas ir augstas.

Dīzeļdegvielas cenas samazinājās no 2022. gada jūlijā sasniegtā gandrīz 2 GBP par litru līmeņa, lai gan saskaņā ar Budžeta uzraudzības biroja (Office for Budget Responsibility) prognozēm 2023. gada martā ir iespējams degvielas nodokļa paaugstinājums.

Linesight UK rīkotājdirektors Maikls Riordans uzsvēra: “Paredzams, ka 2023. gadā Apvienotās Karalistes būvniecības nozare samazināsies par 1,9%, tāpēc grūtie laiki vēl nebūt nav beigušies. Lai gan piegādes ķēdes, iespējams, ir izveidojušās un darbojas tādā līmenī kā pirms pandēmijas, nākamajā gadā būvniecības nozare joprojām saskarsies ar procentu likmju pieaugumu, augstām enerģijas cenām, kvalificēta darbaspēka trūkumu un nepastāvīgiem globālajiem apstākļiem. Galvenā riska samazināšanas stratēģija būs uz attiecībām balstīta piegādes ķēžu pārvaldība. Mēs cieši sadarbosimies ar saviem klientiem, lai nodrošinātu, ka tie ir labi informēti un ka viņiem ir līdzekļi, lai, neraugoties uz pašreizējiem sarežģītajiem apstākļiem, varētu turpināt īstenot projektus laikā un atbilstoši izmaksām.”

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*