FSC samazina kontrolētās koksnes riskus Latvijai

05.07.2018 |  Jānis Švirksts

Pēc FSC kontrolētās koksnes darba grupas sasaukšanas šī gada sākumā Centralizētā Nacionālā Riska novērtējuma Latvijai pārskatīšanai, šī gada 27. jūnijā FSC ir apstiprinājis un samazinājis risku attiecībā uz tādām Kontrolētās koksnes apakškategorijām kā: "1.6 Pievienotās vērtības un citi tirdzniecības nodokļi"; "1.7 Ienākuma un peļņas nodokļi "; "1.12 Legāla nodarbinātība"; "1.21 Likumdošana, kas pieprasa Pienācīgas rūpibas sistēmu".

Atjaunotajā riska vērtējumā noteikts augsts risks attiecībā uz "Nelegālu mežizstrādi" sekojošā indikatorā:

1.11 Veselības un drošība, attiecībā uz koksni, kas ir iegūta privātajos mežos un sagatavota ar benzīmotorzāģiem.

Tāpat noteikti augsti riski attiecībā uz "Augstvērtīgo meža vērtību aizsardzību":

HCV1 Aizsargājamo sugu dzīvotnes HCV3 Biotopi HCV6 Kulturvēsturiskie objekti

Atjaunotā riska novērtējuma redakcija ir pieejama ŠEIT.

Kā jau ieprikš informēts, ta 2017. gada 20. septembrī, par spīti daudzu ieinteresēto pušu izteiktajiem iebildumiem un neskaidrajam Centralizētā Nacionālā Riska Novērtējuma, it sevišķi, attiecībā uz 3. kategorijas - "Augstvērtīgās meža vērtības" izveides procesam, FSC apstiprināja Centralizēto Nacionālā Riska novērtējums Latvijai.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*