FSC par darbinieku tiesībām izvēlēties arodveselības un darba drošības pārstāvi

01.03.2022 |  FSC

FSC standartos ir noteikusi prasības sertifikātu turētājiem, lai nodrošinātu arodveselības prasību ievērošanu, veselības aizsardzību un darba drošību. Prasības ir dažādas, sākot ar arodveselības un darba drošības pārstāvja iecelšanu, līdz noteiktām procedūras prasībām.
Ir radusies iniciatīva, lai ik sertificētai organizācijai uz katriem 20 darbiniekiem būtu viens arodveselības un darba drošības pārstāvis, ko izvēlētos paši darbinieki. Šī izvēle notiktu regulāri, ne retāk kā reizi četros gados. Darbinieki, kas vēlētos kandidēt, varētu brīvi izteikt savu vēlmi un motivāciju kandidēt, nebaidoties no represijām vai iejaukšanās no vadības puses, ievēlētie pārstāvji saņemtu atbilstošu apmācību, pildītu savas funkcijas, konsultējot vadību un darbiniekus par labāko praksi veselības aizsardzības un drošības jomā darba vietā.

Sīkāka informācija

Dalīties Facebook