FSC nostāja un 10 ieteikumi jauno ES noteikumu "par no atmežošanas brīviem produktiem" uzlabošanai

03.05.2022 |  FSC

FSC ir sagatavojusi 10 ieteikumus, lai uzlabotu ES noteikumus saistībā ar "no atmežošanas brīviem" produktiem. Kā zināms, Eiropas Komisija ir ierosinājusi regulu, kuras mērķis ir mazināt ES netieši izraisīto atmežošanu un mežu degradāciju. 

FSC nostāja un ieteikumi ir:

1. Atbalsts cīņā pret atmežošanu un mežu degradāciju
2. Precizēt piedāvātās definīcijas, saskaņojot tās ar pārskata un atbildības sistēmu
3. Preču saraksta paplašināšana, iekļaujot visus koksnes izstrādājumus un gumijas izstrādājumus
4. Regulas darbības jomas paplašināšana, iekļaujot tajā citas ekosistēmas
5. Pienācīgas pārbaudes pastiprināšana
6. Brīvprātīgu ilgtspējas standartu, kas atbilst stingriem uzticamības kritērijiem, izmantošana riska novērtēšanas un riska mazināšanas posmā
7. Pamatiedzīvotāju aizsardzības uzlabošana
8. Atbalstīt izsekojamības prasības un iespēju došana nelielu un mazu meža platību īpašniekiem
9. Sadarbības un partnerattiecību veicināšana ar ražotājvalstīm
10. ES obligātajā "zaļajā" publiskajā iepirkumā iekļaut kritērijus, kas izslēdz atmežošanu

FSC pozīcija angliski

FSC nostāja un 10 ieteikumi jauno ES noteikumu "par no atmežošanas brīviem produktiem" uzlabošanai Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*