FSC neturpinās mediāciju ar uzņēmumu “Harita Group”

13.02.2023 |  FSC International

FSC neturpinās alternatīvu strīdu izšķiršanas procesu ar Harita Group pēc tam, kad tās korporatīvais grupas biedrs un FSC sertifikāta turētājs PT Roda Mas Timber Kalimantan (RMTK) pagājušajā gadā pats pārtrauca FSC sertifikāta darbību.

FSC apliecinājuma partneris Assurance Services International (ASI) 2022. gadā veica PT RMTK nepieteikto atbilstības novērtējumu, kurā tika konstatētas būtiskas neatbilstības. Rezultātā PT RMTK sertifikācijas iestāde apturēja tās FSC sertifikāciju. Pēc tam PT RMTK pārtrauca savu sertifikāciju un līdz ar to arī iesaistījās FSC starpniecības procesā, lai risinātu apsūdzības pret PT Kemakmuran Berkah Timber (PT KBT), kas arī ietilpst Harita Group. PT KBT un PT RMTK ir tie paši faktiskie īpašnieki kā Harita Group, un PT RMTK līdz 2022. gada beigām bija FSC sertifikācija par tās darbībām, tādējādi uz to meža apsaimniekošanas darbībām attiecas FSC politika attiecībā uz asociāciju.

FSC bija uzsākusi sākotnējos starpniecības procesa posmus starp PT RMTK, PT KBT un Meža iedzīvotāju programmu (FPP), reaģējot uz FPP 2020. gadā iesniegto sūdzību. FPP šo sūdzību bija iesniegusi Indonēzijas Long Isunas (Long Isun) Daiak Bahau Busang pamatiedzīvotāju kopienas vārdā. Šajā sūdzībā FPP apgalvoja, ka PT KBT ir iesaistīta nepieņemamās darbībās, kā noteikts FSC asociācijas politikā (2. versija). PT KBT tika pārmesti šādi pārkāpumi: “tradicionālo un cilvēktiesību pārkāpumi mežsaimniecības darbībās” un “mežu ar augstu aizsardzības vērtību pārveidošana mežsaimnieciskajās darbībās”.

Turpmāk FSC meklēs citus veidus, kā risināt FPP sūdzībās minētās iespējamās nepieņemamās darbības. Harita Group vai kāds no tās meitasuzņēmumiem nevar atgriezties FSC sistēmā, kamēr šie jautājumi nav pienācīgi atrisināti.

Asociācijas politika ir ar FSC saistīto personu un organizāciju kopīgo vērtību izpausme. Tajā ir definētas sešas nepieņemamas darbības, no kurām asociētās personas un organizācijas un to korporatīvā grupa apņemas izvairīties gan sertificētās, gan nesertificētās darbībās. Asociācijas politika kalpo kā FSC riska pārvaldības instruments, aizsargājot FSC zīmola un ar to saistīto organizāciju uzticamību un reputāciju.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*