FSC izziņo pārejas periodu darbuzņēmēju novērtēšanai saistībā ar FSC pamatprasībām pret darbu

18.09.2023 |  FSC International

FSC ievieš pārejas periodu ieteikumam ADV-40-004-23 Uzņēmēju novērtēšana saskaņā ar FSC Pamatprasībām pret darbu (Core Labour Requirements, CRL), ieteikuma beigu datums ir 2024. gada 31. decembris (stājas spēkā 2023. gada 1. jūlijā).

Atjauninātās direktīvas ir: FSC-DIR-20-011 un FSC-DIR-40-004.

Pamatinformācija

Pēc FSC CRL publiskošanas, publicēts ieteikums, lai sniegtu ticamu, bet joprojām īstenojamu pieeju uzņēmēju novērtēšanai saskaņā ar šo CLR, ieteikums stājies spēkā 2023. gada 1. jūlijā. Pēc ieinteresēto pušu atsauksmju uzklausīšanas FSC atzīst, ka prasību ieviešanai ir nepieciešams vairāk laika, tāpēc ir ieviests pārejas periods, kurš noslēgsies 2024. gada 31. decembrī. FSC ir pārliecināta, ka pārejas periods ļaus sertifikātu turētājiem un sertifikācijas iestādēm pielāgot attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka CLR ievēro arī ārpakalpojumu sniedzēji.

Turpmākie soļi

FSC ir apņēmusies būt un palikt visstingrākā mežsaimniecības sertifikācijas sistēma, kas nodrošina darbinieku tiesību ievērošanu arī ārpakalpojumu uzņēmumos strādājošajiem. ADV-40-004-23 ir izstrādāts, lai nodrošinātu, ka visas sertifikācijas struktūras piemēro vienādu pārbaudes līmeni un nodrošina taisnīgumu visā sistēmā. Pārejas periods ļaus FSC strādāt, lai veidotu vienotu izpratni par darba pamatprasību ieviešanu, veicot noteiktus pasākumus:

# apmācības revidentiem četrās izvēlētās valstīs

# līdz 2023. gada oktobra beigām tiks publicēti biežāk uzdotie jautājumi par CRL īstenošanu

FSC turpinās pilnveidot riskos balstītu pieeju, ko paredzēts piemērot attiecībā uz CRL īstenošanu un revīziju FSC sertificētās piegādes ķēdēs

2023. gada novembra beigās/decembra sākumā organizēt tiešsaistes semināru visām ieinteresētajām personām par CRL. Sīkāka informācija tiks izplatīta www.fsc.org

https://fsc.org/en/newscentre/standards/transition-period-for-evaluation-of-contractors-against-fsc-core-labour

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*