FSC ĢA 2022 dalībnieku kopīgās tēmas. 13. oktobris

05.10.2022 |  FSC International, LMSP

1. Nozīmīgākie notikumi reģionos

Šajā interaktīvajā sesijā tiek atzīmēta FSC sasniegumu un izaicinājumu daudzveidība sešos pasaules reģionos. Lai iedvesmotu, paplašinātu diskusijas un rosinātu jēgpilnas sarunas ar biedriem un darbiniekiem uz vietas, būs sešas (6) īsas prezentācijas no FSC komandas, kuru mērķis ir likt pamatus padziļinātām tematiskām sesijām Ģenerālās asamblejas laikā.

2. FSC reģeneratīvais dabiskais kaučuks

Gumiju izmanto daudzos mūsu ikdienas priekšmetos, tostarp apavos, riepās, futbola bumbās, medicīnas precēs un produktos. Ja tas netiek atbildīgi apsaimniekots, tam var būt nopietna negatīva ietekme uz vidi, kopienām un darba ņēmēju iztikas līdzekļiem.

Lai mazinātu šo risku, FSC sadarbojas ar sīksaimniekiem un kopienām, lai izpētītu jaunas iespējas, kā padarīt sertifikāciju pieejamāku, radot apstākļus mazo saimniecību sertifikācijai jaunās teritorijās un koordinējot sadarbību ar partneriem visā dabiskā kaučuka izstrādājumu piegādes ķēdē.

Pievienojieties mums šajā papildu sanāksmē, lai uzzinātu vairāk par šīm iniciatīvām.

3. Saziņa par ilgtspējīgu patēriņu: Kā iedvesmot rīcību bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu jomā?

Lai aizsargātu bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumus visā pasaulē, ir būtiski pāriet uz ilgtspējīgu patēriņu. Lai iedvesmotu patērētājus, politikas veidotājus un privātā sektora pārstāvjus rīkoties, ļoti svarīga ir mērķtiecīga komunikācija. Šajā hibrīdseminārā dalībnieki iepazīsies ar ANO ilgtspējīga patēriņa un ražošanas tīkla “Viena planēta” (One Planet) “Bioloģiskās daudzveidības komunikācijas instrumentu kopumu”. Mēs arī izpētīsim, kā bioloģiskā daudzveidība pašlaik tiek aplūkota starptautiskajā ilgtspējīga patēriņa politikā, apmainīsimies viedokļiem par uzņēmumu un pilsoniskās sabiedrības lomu pārmaiņu veicināšanā un apspriedīsim, kā kopīgiem spēkiem varam panākt, lai daba nonāktu patērētāju sirdīs un prātos.

4. Ierosinātie ES atmežošanas noteikumi: Mācību sesija

Šajā informatīvajā sesijā, ko organizē organizācija Preferred by Nature, tiks sniegta svarīga informācija par priekšlikumu regulai par produktiem, kas nav saistīti ar atmežošanu (EUDR), un uzņēmumu uzticamības pārbaudes direktīvu (ES CSDDD).”Nāciet, lai uzzinātu, uz ko attieksies šīs prasības, kā FSC, iespējams, būs jāpielāgojas, lai tās izpildītu, un ko meža apsaimniekošanas uzņēmumi var darīt, lai reaģētu uz šiem jaunajiem pienākumiem.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*