FSC ĢA 2022 akceptē priekšlikumu pastiprināt prasības neskartu meža ainavu (IFL) un vietējo kultūras ainavu (ICL) saglabāšanai

19.10.2022 |  FSC International

FSC International biedri visā pasaulē ir noteikuši jaunu virzienu neskartu meža ainavu (IFL) un vietējās kultūras ainavu (ICL) aizsardzībai FSC sertificētās teritorijās un tām piegulošajās meža ainavās.

Neskartas meža ainavas (IFL) ir lielas, nefragmentētas meža platības, ko netraucē ceļi vai cita industriālā infrastruktūra un kurās pēdējo 30-70 gadu laikā nav veikta rūpnieciska koksnes ieguve. To vērtība ir atzīta FSC pamatprincipos.

Jaunā pieeja apvieno prasības par IFL aizsardzību sertificētajās teritorijās un koncentrē uzmanību uz IFL statusu apkārtējā ainavā. Tā arī pieprasa atzīt pamatiedzīvotāju teritorijas kā t.s. pamatiedzīvotāju kultūras ainavas (ICL). Šī pieeja ir balstīta uz sadarbību ar galvenajām ieinteresētajām pusēm, tostarp koncesionāriem un sociālajām un vides ieinteresētajām pusēm, lai izstrādātu taisnīgu, kultūrai piemērotu, iekļaujošu un ekonomiski dzīvotspējīgu pārvaldības un aizsardzības modeli.

“Neskarto meža ainavu (IFL) apsaimniekošanas sasaiste FSC sertificētās meža apsaimniekošanas vienībās ar plašākiem IFL saglabāšanas pasākumiem apkārtējā ainavā sniegs mums pamatu sadarbībai ar sertifikātu turētājiem, valdībām un ieinteresētajām pusēm, lai veicinātu turpmāku sadarbību un iesaisti meža aizsardzībā, kas būs nozīmīga globālajiem klimata un bioloģiskās daudzveidības veicināšanas pasākumiem,” teica FSC International rīkotājdirektors Kims Karstensens (Kim Carstensen).

“Šis ir lielisks brīdis mums visiem, kas esam strādājuši pie lēmuma, kas beidzot var atrisināt IFL jautājumu un stiprināt to aizsardzību. Mēs visi vēlamies aizsargāt mežus un mums ir nepieciešams pielāgoties mūsdienu mežu apsaimniekošanas izaicinājumiem. Pateicoties šim priekšlikumam, mums ir instrumentu kopums, kas balstīts uz ieinteresēto pušu iesaistīšanu, ainavas un zem vainagu vainagu apauguma pieejām, kas ļaus uzlabot IFL noteikumus,” sacīja FSC dalībnieces ATIBT Inovāciju un stratēģijas direktore Karolīna Duhesme, ekonomiskās sekcijas parstāve. “Mēs pateicamies visiem FSC Ģenerālās asamblejas dalībniekiem par stingro atbalstu jautājumā, kas ne vienmēr skar visus dalībniekus, bet rada reālu risku, ka dažas valstis varētu pamest FSC sistēmu,” viņa piebilda.

“Pasaules Dabas fonds ir patiešām gandarīts, ka 23. priekšlikums ir pieņemts ar tik lielu atbalstu. Mēs esam novērojuši, ka pašreizējā priekšlikuma par IFL īstenošana dažādos kontekstos ir ļoti atšķirīga, un ir nepieciešamas reģionālas pieejas šo jautājumu risināšanai, lai FSC varētu virzīties uz priekšu, saglabājot IFL reģionāli piemērotā kontekstā un vietējiem iedzīvotājiem izdevīgā veidā,” Franss Praiss (Frans Price), WWF Starptautiskās meža prakses vadītājs, FSC biedrs un dibinātājs, vides sekcijas pārstāvis.

Jaunā pieeja vislabāk darbosies, ja to papildinās iniciatīvas un ieguvumi, kas galvenokārt vērsti uz to, lai atbalstītu pamatiedzīvotājus un vietējās kopienas (IPLC) aizsargāt savus mežus un atbalstīt viņu tiesības un nodrošināt iztikas līdzekļus.

“Mēs jau esam zaudējuši 80% no pasaules Neskartajām meža ainavām (IFL), un FSC var spēlēt lielu lomu atlikušo mežu aizsardzībā,” teica Grants Rosomans, Greenpeace International, vides sekcijas dalībnieks, vecākais padomnieks meža risinājumu jautājumos. “Mēs bijām ierosinājuši vēl vienu priekšlikumu, lai nodrošinātu ieguvumus un iniciatīvas vietējām kopienām un pamatiedzīvotājiem, kas ļautu aizsargāt šīs teritorijas. Diemžēl šis priekšlikums neguva Ekonomikas kameras atbalstu, bet mēs ceram, ka FSC tomēr strādās, lai palīdzētu mobilizēt finansiālu atbalstu šīm teritorijām. Bez atbalsta ilgtermiņā to vairs nebūs, un tas radīs postošas sekas attiecībā uz klimata pārmaiņām un bioloģisko daudzveidību. Mēs visi no tā zaudēsim.”

Lai uzzinātu vairāk par mūsu biedru dažādajām nostājām un viedokļiem par šo priekšlikumu, lūdzu, noskatieties video
https://fsc.org/en/newscentre/fsc-members-pass-a-motion-to-ramp-up-landscape-level-conservation-of-intact-forest

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*