FSC ĢA 2. dienas notikumu apkopojums

12.10.2022 |  FSC International

https://ga.fsc.org/en/newsfeed/how-can-fsc-scale-up-forest-based-solutions-for-climate-change-biodiversity-loss-and

Kā FSC varētu paplašināt mežu resursos balstītus risinājumus klimata pārmaiņu, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un mežu degradācijas novēršanai? 
Patlaban ir izšķirošs brīdis. Bez veselīgiem un noturīgiem mežiem bioloģiskā daudzveidība turpinās zust, cīņā pret klimata pārmaiņām mēs zaudēsim.
 
FSC par neskartām meža ainavām, Video
 
Skats no augšas – karšu un ģeotelpiskās analīzes izmantošana digitalizācijā. Vai zinām, kas notiek mūsu mežos, ja mēs tos neredzam? Šeit noder telpiskās tehnoloģijas. 
 
Kā izmēģinājuma (pilot-) projekts Indonēzijā varētu palīdzēt uzlabot sociālos un vides rezultātus?
 
FSC Ģenerālās asamblejas otrās dienas ziņu apkopojums
Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*