FSC Focus Forests Green Paper

30.09.2021 |  FSC, LMSP
...ikviens FSC biedrs augstu vērtē mežus. FSC kā organizācija kopumā piekrīt, ka bioloģiskās daudzveidības samazināšanās un klimata pārmaiņas ir aktuālas problēmas un mežiem ir ļoti svarīga nozīme šo jautājumu/problēmu risināšanā. FSC piekrīt, ka būtiska nozīme mežu aizsardzībā un saglabāšanā ir sertifikācijai.
Tomēr, lai gan šāds vispārējs redzējums ir kopīgs, FSC dalībnieku viedokļos ir redzamas atšķirības attiecībā uz mežu platībām, kurām cilvēki piešķir nozīmīgu vērtību, piemēram, neskartu mežu ainavas (IFL), veci augoši meži, pamatiedzīvotāju kultūras ainavas, svētie meži un līdzīgas teritorijas. Katrai no tām ir augsta ekoloģiskā, sociālā un kultūras vērtība. FSC kā organizācija izstrādātajā dokumentā/apskatā - "FSC Focus Forests Green Paper", balstās uz šīm jomām.
Daži FSC biedri uzskata, ka iepriekšminētās meža ainavas (platības) ir pilnībā jāaizsargā un nekādi nav sertificējamas saimmiekošanai. Citi uzskata, ka FSC sertifikācija darbosies kā aizsardzība pret nelikumīgām darbībām un teritoriju iespējamu pārveidošanu citiem zemes izmantošanas mērķiem...
Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*