FSC Ekosistēmu pakalpojumu kārtība

23.12.2021 |  LMSP

Ekosistēmas pakalpojumu kārtība: Ietekmes demonstrācija un tirgus instrumenti (ES procedūra) piedāvā ietvaru par pārbaudītu ietekmi un apstiprina FSC ekosistēmu pakalpojumu prasības, ko var izmantot ar meža apsaimniekotāji, lai piekļūtu ekosistēmas pakalpojumu tirgiem un/vai citām priekšrocībām. Tas nosaka prasības FSC sertificētiem meža apsaimniekotājiem ticami demonstrēt savu darbību ietekmi uz ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanu, saglabāšanu, atjaunošanu vai uzlabošanu.

FSC iesaka turpināt ES procedūras pilnīgu pārskatīšanu, ņemot vērā pirmo procedūras lietotāju sniegtās atsauksmes, esošās interpretācijas un bieži uzdotos jautājumus.

Pārskatīšana veicinās FSC globālās stratēģijas 2021.–2026. gadam sasniegšanu, jo īpaši attiecībā uz politikas un standartu racionalizēšanu uz rezultātu orientāciju, paplašinot FSC darbības jomu un tās nozīmi cīņā pret klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, kā arī paātrinot FSC ieviešanu tirgū.

Skatīt informatīvo materiālu

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*