FSC Direktoru padomes viedoklis par Greenpeace ziņojumu

28.04.2021 |  FSC International

FSC vēlas kliedēt nesenajā Greenpeace ziņojumā “Iznīcināšana: Sertificēts” atrodamo dezinformāciju.

Vairāk nekā 25 gadu darbības laikā FSC ir uzskatāma par celmlauzi, veidojot stabilu ieinteresēto personu vienprātības un stabilas pārvaldības struktūru, un, pildot savu misiju, nodrošinātu sabiedrībai koka un koksnes izstrādājumus bez mežu iznīcināšanas (atmežošanas).

FSC ir daudz strādājusi, lai nodrošinātu, ka FSC sistēmai pievienojušies uzņēmumi stingri ievērotu mežu apsaimniekošanas protokolus (noteikumus). Šie protokoli darbojas pret jebkādiem mēģinājumiem veikt “zaļo apvārdošanu”. FSC kategoriski noraida apgalvojumus, ka FSC ir domāta tikai kā “zaļās apvārdošanas” sertifikācija. FSC standarti ietver stingrus noteikumus pret mežu pārveidošanu sertificētajās teritorijās, kā arī tikpat stingrus noteikumus, ka uzņēmumi nevar saglabāt saistību ar FSC, ja tie mežus pārveido ārpus sertificētām teritorijām. To nosaka FSC politika (PfA) - mehānisms, kāda nav citām mežu sertifikācijas sistēmām.

FSC vienmēr vēlas ko gūt arī no kritikas; Greenpeace ziņojums tiks izmantots kā pamats tālākam izglītošanās procesam un organizācijas darbības uzlabošanai. Tomēr lielākā daļa ziņojumā izvirzīto jautājumu nav jauni; mēs strādājam pie uzlabojumiem, kas ļaus saglabāt pasaulē uzticamāko mežu sertifikācijas sistēmu. Greenpeace savā ziņojumā arī aplūko dažus no šiem centieniem.

Atbilstoši tradīcijām, FSC pēdējos gados ir veikusi būtiskus uzlabojumus, ar kuriem jo īpaši lepojas:

  1. 2021. gada janvārī FSC apstiprināja FSC Nodarbinātības pamatprasību iekļaušanu Pārraudzības ķēžu standartā. Līdz ar to, situācija vairs neattiecas tikai uz mežsaimniecībā nodarbinātajiem, darbinieku tiesību aizsardzība tiks pārbaudīta visos FSC sertificētajos uzņēmumos un visās to piegādes ķēdēs 130 valstīs.

  1. Lai stiprinātu FSC sadarbību ar pamatiedzīvotājiem (iezemiešiem), FSC nesen izveidoja FSC Pamatiedzīvotāju fondu (FSC IF), kura mērķis ir izstrādāt risinājumus, lai atbalstītu pamatiedzīvotājus un ļautu viņiem aizsargāt savas tiesības un virzīt savu attīstību, ilgtspējīgi pārvaldot viņu apdzīvotās teritorijas, izmantojot FSC sertifikācijas iespējas. FSC IF nesen izveidoja Pamatiedzīvotāju tiesību un attīstības aliansi (IPARD), proti, piecu gadu partnerību 13 miljonu ASV dolāru vērtībā, lai atbalstītu pamatiedzīvotājus daudzviet pasaulē.

  1. Nesen, 2021. gada 10. martā, FSC 87. sanāksmē apstiprināja pārskatītās Pamatnostādnes par brīvu, iepriekšēju un informētu piekrišanu, kas atspoguļo, cik FSC ir svarīgi  ievērot pamatiedzīvotāju tiesības un nodrošināt nepieciešamo dialogu saistībā ar mežsaimnieciskajām darbībām vietā, kur viņi dzīvo.

  1. Ar nesen izveidoto rīku “Impact Dashboard” FSC ir vienīgā mežu sertifikācijas sistēma, kas piedāvā zinātnisko pētījumu rezultātu apkopojumu par FSC sertifikācijas rezultātiem pasaules mežos. Pārredzamība un zinātnisku datu nodrošināšana par pierādīto FSC sertifikācijas ietekmi uz sociālo sfēru un vidi ir pretrunā Greenpeace ziņojumā ietvertajiem apgalvojumiem par “zaļo apvārdošanu”.

  1. Greenpeace min FSC Darījumu pārbaudes mehānismu, ko izmanto tikai Ķīnā. Tā nav taisnība! Darījumu pārbaudi izmanto visā pasaulē, tā ir radījusi reālu ietekmi apturētu, anulētu vai bloķētu sertifikātu veidā dažādos reģionos, tostarp ražotājiem Eiropā. Apturēto, anulēto un bloķēto sertifikātu saraksts ir publiski pieejams FSC tīmekļa vietnē.

  1. Lai vēl vairāk stiprinātu FSC veidoto izsekojamības mehānismu, organizācija strādā pie pilotprojektiem, lai identificētu nozīmīgākos tehnoloģiju izmantošanas veidus piegādes ķēdēs. Informācijas nodaļas vadītājs Maikls Merus (Michael Marus) podkāstā skaidro mūsu progresu šajā jomā un sniedz daudz precīzāku priekšstatu par FSC plāniem virzīties tālāk piegādes ķēdes integritātes jomā.

  1. Neviena cita ilgtspējīgas mežsaimniecības sertifikācijas sistēma netiek attīstīta tik ātri (kā FSC), lai “iekļautu sertificētās teritorijas kartē”. Tātad, jaunu ĢIS rīku ieviešana ir FSC pamatfunkcija. 2019. gadā FSC publiskoja savu pirmo, ĢIS balstīto karšu komplektu. Ieinteresētās personas tagad var identificēt FSC sertificētās mežu platības satelītattēlos balstītā kartē. 2021. gadā FSC plāno lielāko daļu savas ĢIS jaudas koncentrēt uz ĢIS verifikācijas platformas palaišanu un tālāku attīstīšanu, lai nodrošinātu sertificēto mežu platību satelītnovērošanu un analīzi atbilstoši FSC principiem un kritērijiem.

FSC nav burvju nūjiņa, kas apturēs atmežošanu daudzviet pasaulē, to ietekmē daudzi virzītājspēki, piemēram, lauksaimniecības zemju paplašināšana, vajadzība pēc pārtikas un ar mežsaimniecību nekādi nesaistīti jautājumi.

25 veiksmīgas pastāvēšanas gados FSC ir guvusi ievērojamus panākumus, lai uzlabotu mežu apsaimniekošanu arvien plašākās teritorijās un nodrošinātu, ka patērētājus sasniedz koka un koksnes izstrādājumi, kas iegūti ilgtspējīgas mežsaimniecības ceļā. Turklāt, FSC Starptautiskajā stratēģijā 2021.-2026. gadam uzsvērta partnerība jaunu risinājumu radīšanai un noteikts ceļš uz ciešāku iesaistīšanos iniciatīvās, lai aizsargātu, apsaimniekotu un atjaunotu pasaules mežus.

FSC izprot un īsteno savu uzdevumu kā apvienība, kas vieno vairākus dalībniekus, tostarp patērētājus, īstenojot labo gribu, pērkot sertificētus produktus, un uzņēmumus, kas veic ievērojamus ieguldījumus, lai iegūtu FSC marķējumu. Mēs zinām, ka FSC sniedz ievērojamu labumu sabiedrībai. FSC lepojas ar sasniegumiem, lai nodrošinātu holistisku pieeju meža pārvaldībai, radot sociālo, vides un ekonomisko vērtību līdzsvaru ieinteresētajām personām visā pasaulē.
Avots: Greenpeace, “Destruction: Certified”, pg. 86, 2021.

FSC Direktoru padomes viedoklis par Greenpeace ziņojumu Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*