FSC CNRA tulkojums latviešu valodā

18.12.2017 |  LMSP vadība

Jau iepriekš LMSP biedrus informējām, ka 20. septembrī, par spīti daudzu ieinteresēto pušu izteiktajiem iebildumiem un neskaidrajam Centralizētā Nacionālā Riska Novērtējuma (CNRA), it sevišķi, attiecībā uz 3. kategorijas - "Augstvērtīgās meža vērtības" izveides procesam, FSC mājaslapā https://ic.fsc.org/en/document-center/id/134 ir ievietots apstiprinātais Centralizētais Nacionālais Riska novērtējums Latvijai.

Latvijas Mežu sertifikācijas padomes nodrošinātais neoficiālais riska vērtējuma tulkojums pieejams

Riska vērtējumā noteikti augsti riski attiecībā uz "Nelegālu mežizstrādi" sekojošos indikatoros:

1.6 Pievienotās vērtības un citi pārdošanas nodokļi 1.7 Ienākumu un peļņas nodokļi 1.11 Veselības un drošība 1.12 Legāla nodarbinātība 1.21 Likumdošana, kas pieprasa Pienācīgas Rūpības sistēmas procedūras

Tāpat noteikti augsti riski attiecībā uz "Augstvērtīgo meža vērtību aizsardzību", kas radušies klasifikācijas izmaiņu rezultātā:

3.1 HCV1 Aizsargājamo sugu dzīvotnes 3.3 HCV3 Biotopi 3.6 HCV6 Kulturvēsturiskie objekti

Atbilstoši FSC procedūrām uzņēmumiem, kas pašpārbaudes ietvaros vēlas iegūt Kontrolēto koksni ir jāveic esošās Pienācīgas rūpības pārbaudes sistēmas (DDS) adaptācija līdz 2018. gada 21. martam, piemērojot riska mazināšanas līdzekļus visām augstāk minētajām kategorijām.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*