Foto un prezentācijas no konferences Zeme un cilvēks - Līdzsvarotā mijiedarbībā

21.11.2017 |  LMSP vadība

Vēlreiz patiecamies visiem konferences "Zeme un cilvēks - līdzsvarotā mijiedarbībā" dalībniekiem!
Zemāk esošajā rakstā atradīsiet prezentācijas un fotogrāfijas no konferences.

Zemāk esošajās saitēs atradīsiet konferences laikā demonstrētās prezentācijas:

Andris Kucins: Sociāli ekonomiskā situācija Latgalē. Iespējas un izaicinājumi.
Jānis Staris: Reģiona attīstības pamats –ražošana, balstīta uz paritāti starpvidi un cilvēku
Gita Strode: Dabas aizsardzības teritorijas Latvijā un Latgales reģionā
Viesturs Ķerus: Sugu aizsardzības plāni un to nozīme Latvijā
Meelis Teder: Environmentalists versus foresters in Estonian forest policy processes
Jānis Švirksts: In(communication) about forest sector in Latvia

Konferences laikā tika demonstrētas arī posteru prezentācijas:

1) Jansons Ā., Čakšs R., Ķēniņa L., Lazdiņš A. Grava A. Long-term impact of whole-biomass harvesting on soil carbon
2) Katrevičs J., Neimane U., Desaine I., Bigača Z., Jansons Ā. Low-density Norway spruce stands – future for management of this tree species?
3) Ķēniņa L, Donis J., Šņepsts G., Bigača Z., Krišāns O., Jansons J., Jansons Ā. Characteristics of owermature Norway spruce stands in hemiboreal forests, Latvia
4) Džeriņa B., Kāpostiņš R., Samsone I, Gailis A., Puriņa L., Jansons Ā. Vegetative propagation and height growth intensity of silver birch (Betula pendula) in Latvia
5) Kārkliņa A., Robalte L., Lībiete Z., Puriņa L, Jansons Ā. Ground vegetation in Scots pine stands 25 years after large-scale forest fire 6) Rieksts-Riekstiņš R., Bāders E., Donis J., Šņepsts G., Jansons Ā. Pruning effect on Norway spruce (Picea abies (L.) Karst.) wood
6) Jansons Ā., Bāders E., Desaine I., Jansons J. Džeriņs E. Impact of landscape-scale forest characteristics on damages by Physokermes piceae
7) Kotāne S., Atkritumi mežā - draudi videi?
8) Ahmad B., Make earth green again
9) Zaļuma A. Treatment of birch veneer logs with urea against rot causing fungus: preliminary results
10) Gaile I. Latvāņu ierobežošana, izmantojot integrētās augu aizsardzības metodes. EMPHASIS projekts.
11) Lazdiņa D. Marginālo platību apsaimniekošanas iespējas - mežs vai ilggadīgie kokaugu stādījumi.


Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*