ES vienojas par tiesību aktu pret atmežošanu un mežu degradāciju

07.12.2022 |  Eiropas Komisija

Eiropas Komisija atzinīgi vērtē pagaidu politisko vienošanos, kas tikko panākta starp Eiropas Parlamentu un Padomi par ES regulu par neatmežojošām piegādes ķēdēm. Kad jaunais tiesību akts būs pieņemts un piemērots, tas nodrošinās, ka kopums ES tirgū laistu preču vairs neveicinās atmežošanu un mežu degradāciju ne Eiropas Savienībā,  ne citur pasaulē. Tā kā ES ir liela ekonomika un preču patērētāja, šis solis palīdzēs apturēt būtisku daļu globālās atmežošanas un mežu degradācijas, savukārt, mazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas un biodaudzveidības zudumu.

Šī svarīgā vienošanās ir panākta, tieši pirms sāksies starpposma Konference par bioloģisko daudzveidību (COP15), kuras mērķis ir noteikt dabas aizsardzības mērķus nākamajām desmitgadēm.

Kad jaunie noteikumi stāsies spēkā, visiem uzņēmumiem, kas ES tirgū pārdod vai no tā eksportē palmu eļļu, liellopus, soju, kafiju, kakao, kokmateriālus un kaučuku, kā arī atvasinātos produktus, piemēram, liellopu gaļu, mēbeles vai šokolādi, būs jāveic stingra uzticamības pārbaude. Šīs preces ir izraudzītas, balstoties uz pamatīgu ietekmes novērtējumu, kurā tās apzinātas par galveno atmežošanas virzītājspēku lauksaimniecības paplašināšanās dēļ.

Eiropas Parlamentam un Padomei tagad oficiāli būs jāpieņem jaunā regula, pirms tā var stāties spēkā. Tiklīdz regula būs stājusies spēkā, tirgus dalībniekiem un tirgotājiem tiks doti 18 mēneši, kuros īstenot jaunos noteikumus. Mikrouzņēmumiem un mazajiem uzņēmumiem būs atvēlēts ilgāks pielāgošanās periods, kā arī citi īpaši noteikumi.

Plašāka informācija par jaunajiem noteikumiem: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_7444

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*