ES prezidējošā valsts Zviedrija vēlas panākt daudz plašāku koksnes izmantošanu būvniecībā

18.01.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com

Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja (EESK) ir apņēmusies Eiropā standartizēt būvniecības noteikumus attiecībā uz koka ēkām. Kā norādīts EESK darba dokumentā atzinumam, ko pēc Zviedrijas prezidentūras ES Padomē pasūtījuma izstrādājusi EESK, viens no ES dalībvalstu mērķiem ir panākt, lai publiskās ēkās tiktu izmantots vairāk koksnes, kas līdz šim ir bijis neapmierinošā līmenī.

Koksnes kā celtniecības materiāla īpatsvars ES pašlaik ir tikai 3%, tātad koka būvniecības potenciāls klimata aizsardzības jomā vēl nebūt nav izsmelts.

Šajā darba dokumentā EESK piekrīt Komisijas viedoklim, ka dabīgiem un ilgtspējīgiem (būvniecības) materiāliem ir ārkārtīgi liela nozīme “zaļās” pārejas procesā.

Saistībā ar klimata aizsardzību Komiteja arī uzsver, ka koka būvniecības potenciāls ir cieši saistīts ar ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu. Tomēr meža absorbējošais efekts ir ierobežots, tāpēc lielākas klimata aizsardzības priekšrocības var saskatīt galvenokārt fosilo izejvielu un enerģijas avotu aizstāšanā ar koksni.

Darba dokumentā komiteja kritizē būvniecības tiesību aktu šķēršļus, kas, neraugoties uz lielo progresu pēdējos gados, joprojām pastāv, lai izmantotu no atjaunojamām izejvielām ražotus būvmateriālus. Pastāv dažādi tiesiskie noteikumi attiecībā uz būvniecību no koksnes, daļēji valsts līmenī, piemēram, Vācijā. Tāpēc EESK aicina turpināt saskaņot būvniecības noteikumus.

EESK arī aicināja palielināt koksnes izmantošanu publisko ēku būvniecībā un, piešķirot līgumus, ņemt vērā klimata aizsardzības kritērijus.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*