ES Informācijas sistēmai par atmežošanu nepieciešami būtiski uzlabojumi

15.03.2024 |  EUSTAFOR

Eiropas Valsts mežu asociācija (European State Forest Association, EUSTAFOR) organizēja pasākumu “ES Atmežošanas regulas praktiska īstenošana valsts mežos”. Eiropas Komisija un ES dalībvalstu institūcijas strādā, lai nodrošinātu visus attiecīgos priekšnosacījumus regulas īstenošanai, kas, kā zināms, būs piemērojama no 2024. gada 30. decembra.

Lai pierādītu, ka konkrētā vietā nenotiek atmežošana, uzņēmējiem būs pienākums apkopot un paziņot konkrētus datus un ģeogrāfiskās koordinātas vietām, kurās preces ir ražotas. Ģeolokalizācijas koordinātas ir jānorāda kā uzticamības deklarāciju (DDS) daļa, kas jāiesniedz paredzētajā informācijas sistēmā pirms produktu laišanas ES tirgū vai eksportēšanas.

Lielākajai daļai EUSTAFOR dalībnieku jau ir izveidotas ļoti detalizētas, precīzas un labi strādājošas kokmateriālu “izsekošanas” sistēmas, tomēr plānotā ES informācijas sistēma, kā tā ir parādīta nesen Eiropas Komisijas organizētajā testēšanā, neparedz nekādu informācijas pārsūtīšanu starp abām sistēmām, bet drīzāk paredz teju pilnībā manuālu datu ievadīšanu. Tas rada ne tikai lielāku finansiālo un birokrātisko slogu, bet arī palielina nopietnu kļūdu risku, turklāt pieaug bažas par datu aizsardzību un datu drošību, jo nav zināms, kas pārrauga datu pārvaldību. Operatora dati un to pārvaldība ir daļa no operatoru konkurences priekšrocībām un tirgus informācijas.

EUSTAFOR dalībnieki, kas darbojas kā valstij piederošu meža aktīvu pārvaldītāji, ir nopietni nobažījušies par ierosinātās DDS kvalitāti un to, cik uzticami ir tie privātie subjekti, kas visā pasaulē arvien biežāk piedāvā atvieglot uzticamības pārbaudes datu iesniegšanu, tā iegūstot piekļuvi svarīgai datu informācijai par to pārvaldītajiem aktīviem.

Visas iepriekšminētās bažas EUSTAFOR pasākumā pauda Eiropas valsts mežu apsaimniekošanas organizācijas (SFMO), skaidri aicinot Eiropas Komisiju nodrošināt:

1.    (I) Esošo un (II) efektīvo IT sistēmu analīzi, kas jau pienācīgi dokumentē uzraudzības ķēdi. To papildina analīze par šo sistēmu izmantojamību un piemērojamību DDS darbībai kā EUDR daļai;

2.    Pilnīgu datu drošību un garantiju, ka dati netiks pārkāpti un ļaunprātīgi izmantoti;

3.    Visu ieinteresēto personu iesaistīšanu visā vērtību ķēdē, lai izstrādātu vai turpinātu izstrādāt piemērotu sistēmu EUDR mērķu un DDS prasību izpildei;

4.    Strukturālās (organizatoriskās) un ar izmaksām saistītās ietekmes novērtējumu pirms turpmākas EUDR ieviešanas.

EUSTAFOR pauž patiesas cerības, ka turpmākā regulas īstenošana tiks apturēta, līdz tiks nodrošināti iepriekšminētie atbilstošie nosacījumi. Ja tie, kas ir koksnes “izsekošanas” līderi, to neapstiprinās, regulas īstenošana būs pilnībā neveiksmīga.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*