ES Dabas direktīvu prasību pārņemšanas izvērtējums

12.04.2017 |  Māris Liopa

Latvijas Vides pārvaldības asociācija , sadarbība ar Latvijas Vides aizsardzības fondu veica pētījumu "Eiropas Savienības Dabas direktīvu prasību pārņemšanas izvērtējums", kura uzdevumi bija:


1.Noskaidrot un apkopot Dabas un Vides atbildības direktīvu prasības un Latvijas normatīvajos aktos saistībā ar tām noteikto;
2.Identificēt neatbilstības un rast sistēmiskus risinājumus, sniegt priekšlikumus normatīvo aktu uzlabošanai vai ieteikumus prakses maiņai;
3.Noskaidrot samērīguma principa zemes īpašnieku/attīstītāju tiesību aizsardzību.

 


Projekta ietvaros tika veiktas vairāk nekā 13 intervijas.  Atzinumu gatavoja Cobalt juristi, konsultējoties ar dabas ekspertiem, prezentēja advokāts Edgars Pastars.

Tā kā šis pētījums, faktiski, būs pamats gaidāmajām izmaiņām likumdošanā, lūdzam, tam pievērst īpašu uzmanību un iepazīties ar to. Ar ES dabas direktīvu prasību pārņemšanas izvērtējuma darba versiju var iepazīties https://www.dropbox.com/sh/66as46lqpsztfzi/AAAwBmABbsfzdva-H0B4aakBa?dl=0

Arī LMSP biedri līdz š.g. 21.aprīlim var iesniegt priekšlikumus iekļaušanai dokumentā.

 

Semināra prezentācija skatāma ŠEIT

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*