ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam

11.02.2021 |  ec.europa.eu
  • Biodaudzveidības vajadzībām katru gadu rast 20 miljardus eiro no dažādiem avotiem — ES fondiem un valstu un privātā finansējuma. Dabas kapitāla un biodaudzveidības apsvērumi tiks integrēti darījumdarbības praksē.
  •  
  • Panākt, ka globālās biodaudzveidības krīzes risināšanā ES ir viena no pasaules līderēm. Komisija mobilizēs visus ārējās darbības instrumentus un starptautiskās partnerības, lai 2021. gadā Bioloģiskās daudzveidības konvencijas Pušu konferencē vienotos par jaunu un vērienīgu ANO Bioloģiskās daudzveidības globālo satvaru.
ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam Dalīties Facebook