Ekspertu diskusija par ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas modeļiem un papildu mežsaimniecību Biskajas provincē

14.12.2022 |  Bioregions

Novembrī Biskajas provinces (Biskajas province atrodas Basku zemē Spānijā) Ilgtspējas un vides departaments organizēja konferenci, kurā apsprieda ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas un papildinošās mežsaimniecības modeļus. Pasākumā tika aplūkota situācija Eiropā, jaunās tendences šajā jomā un virkne praktisku piemēru efektīvai meža resursu apsaimniekošanai.

Sanāksme notika, sadarbojoties Basku zemes Universitātei (UPV/EHU) un Dienvideiropas mežsaimnieku savienībai (USSE). Tā sākās ar vairākiem starptautisku ekspertu priekšlasījumiem, piemēram, Forest Europe
pārstāvis Bernhards Volfslehners (Bernhard Wolfslehner), kurš sniedza savu redzējumu par Eiropas kontekstu ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas jomā.

Pēc šīs prezentācijas sekoja konferences par ilgtspējīgu mežu apsaimniekošanu privātajos mežos un valsts mežos, kā arī par dabai tuvāku apsaimniekošanu. Inazio Martinez de Arano no Bioregions Facility kopā ar runātājiem no Eiropas Meža īpašnieku konfederācijas (CEPF), Eustafor (Eiropas Valsts mežu asociācijas) un ProSilva piedalījās apaļā galda diskusijā “Mežs kā bioekonomikas zaļais dzinējspēks”, kurā viņš minēja izaicinājumus un iespējas izmantot meža resursus bioekonomikas veicināšanai. Viņš uzsvēra: “Mežiem ir svarīga loma aprites ekonomikas atbalstīšanā, pateicoties biomateriālu potenciālam un to zemajai oglekļa emisijai. Mums arī jāiemācās, kā izmantot bioloģiskos elementus pilsētās, ne tikai būvniecībā, bet arī ņemot vērā ekosistēmu pakalpojumus, ko tie sniedz, ir būtiski rūpēties par mežiem tādiem mērķiem kā tūrisms.”

Skatīt video

Ekspertu diskusija par ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas modeļiem un papildu mežsaimniecību Biskajas provincē Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*