Eiropas zaļo obligāciju standarts

21.02.2022 |  Eiropas Komisija

Eiropas zaļo obligāciju standarts (EUGBS) ir brīvprātīgs standarts, kas palīdz paplašināt un paaugstināt zaļo obligāciju tirgus vidi. Šī standarta izveide bija iekļauta Eiropas Komisijas 2018. gada rīcības plānā, domājot par ilgtspējīgas ekonomiskās izaugsmes finansēšanu, tā ir daļa no Eiropas zaļā kursa. Standarts ir balstīts Tehnisko ekspertu grupas ilgtspējīgu finanšu jautājumos ieteikumos.

Kad likumdevējs Standartu būs akceptējis, ierosinātā regula noteiks "zelta" standartu tam, kā uzņēmumi un valsts iestādes var izmantot zaļās obligācijas, lai piesaistītu līdzekļus kapitāla tirgos, lai finansētu vērienīgus liela apjoma ieguldījumu projektus, vienlaikus izpildot stingras ilgtspējas prasības un aizsargājot ieguldītājus.

Tas būs noderīgi gan zaļo obligāciju emitentiem, gan investoriem. Piemēram, emitentiem Standarts būs spēcīgs instruments, lai pierādītu, ka tie finansē likumīgus zaļos projektus, kas ir atbilstoši ES taksonomijai. Un investori, kas pērk obligācijas, varēs vieglāk novērtēt, salīdzināt un uzticēties tam, ka viņu ieguldījumi ir ilgtspējīgi, tā samazinot zaļās "mazgāšanas" radītos riskus.

Eiropas zaļo obligāciju standarts Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*