Eiropas Savienības atmežošanas regula ir izaicinājums Malaizijas kokrūpniecības nozarei

06.03.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com

Malaizijas Kokrūpniecības padome (MTIB) pašlaik ļoti nopietni koncentrējas uz pasākumiem sagatavot kokrūpniecības nozari nākotnes izaicinājumiem, galvenokārt attiecībā uz Eiropas Savienības (ES) jaunajām sertifikācijas prasībām. MTIB Valde norādīja, ka ES regula par atmežošanu (EUDR) radīs papildu problēmas Malaizijas kokmateriālu eksportētājiem uz ES tirgu.

“Regula par produktiem, kas nav saistīti ar atmežošanu, ir nepareiza Eiropas Savienības rīcība, kuras mērķis ir ierobežot piekļuvi koksnes un koksnes izstrādājumu tirgum.”

“Šie noteikumi var ietekmēt mazos lauksaimniekus un novest pie cenu pieauguma un ražošanas samazināšanās laikā, kad pasaulē strauji pieaug inflācija,” MTIB norādīja atbildē, ko pa e-pastu nosūtīja laikrakstam The Malaysian Reserve (TMR).

Pagājušajā gadā ES ierosināja jaunu likumu, kas aizliedz importēt preces, kuras saistītas ar atmežošanas risku, proti, palmu eļļu, soju, kokmateriālu, kaučuku un kakao. Jaunie noteikumi liek visiem uzņēmumiem, kas saistīti ar minētajām precēm, ievērot stingras procedūras, lai iekļūtu Eiropas Savienības tirgū.

“Malaizijai ir nepieciešams laiks, lai sagatavotos izaicinājumiem, jo ne visi uzņēmumi piegādā kokmateriālus Eiropas Savienības tirgum,” norādīja organizācija.

Starp MTIB centieniem ir panākt, lai ES atzītu vietējo iedzīvotāju izstrādāto ilgtspējīgas sertifikācijas shēmu un izsekojamības sistēmu; izveidot ekspertu grupu, lai izveidotu ilgtspējības sistēmu ES prasību novērtēšanai; un regulāri rīkot divpusējas sarunas ar ES, lai informētu par jaunāko situāciju. Attiecībā uz darbaspēka nepietiekamību MTIB ir sadarbojusies ar vietējām mācību iestādēm un asociācijām, īstenojot dažādas ar kokrūpniecību saistītas prasmju apmācības programmas.

“Cerams, ka šīs programmas spēs piesaistīt jauniešus un vietējos kvalificētus darbiniekus visā valstī nodarbinātībai kokrūpniecības nozarē,” uzsvērts paziņojumā.

Vienlaikus 2023. gadā MTIB īstenos pasākumus un programmas, pamatojoties uz pieciem pamatprincipiem, kas izklāstīti Nacionālajā kokrūpniecības stratēģiskajā plānā (NTISP) 2021-2025, vienlaikus pievēršot uzmanību kopējai labklājības vīzijai (WKB) 2030, ilgtspējīgas attīstības mērķiem (SDG), nozares ilgtspējai un pievienotās vērtības produktu ražošanai.

“Cerams, ka šie centieni dos iespēju kokrūpniecības nozarei stāties pretī aizvien intensīvākai un izaicinošākai konkurences videi,” teikts organizācijas paziņojumā.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*