Eiropas reģionālā sanāksme Somijā

30.05.2017 |  Jānis Švirksts

Šī gada 15. un 16. maijā Somijas pilsētā Espo norisinājās FSC International Eiropas reģionālā sanāksme, kuras laikā tika pārrunāti jautājumi attiecībā uz šī gada rudenī paredzēto FSC Ģenerālo asambleju, FSC Globālo Stratēģisko plānu un tā ieviešanu, Kontrolēto koksni, Mazo meža īpašnieku sertifikāciju, Ekosistēmu pakalpojumiem u.c. sertifikācijas aktualitātēm.*

Šajā sanāksmē tikās FSC International biedri no tādām valstīm kā Somija, Zviedrija, Krievija, Spānija, Francija, Kanāda u.c., kopumā aptuveni 50 organizāciju pārstāvji,  tostarp Latvijas Mežu sertifikācijas padomes (LMSP) izpilddirektors Jānis Švirksts un FSC International Individuālais biedrs un LMSP Padomes priekšsēdētājs Māris Liopa, diemžēl, citas Baltijas valstu organizācijas sanāksmē nebija pārstāvētas. Saprotams, ka lai savlaicīgi prognozētu un ietekmētu sertifikācijas attīstības procesus ir jābūt nepārtrauktai sadarbībai starptautiskā līmenī. 

 

2014. gadā FSC pārstāvniecības veids Latvijā tika reducēts - no sabalansētas Vides, Ekonomiskās un Sociālās sekcijas pārstāvniecības jeb FSC Nacionālā biroja uz vienu fizisku personu, tādējādi samazinot iesaistīto pušu līdzdarbošanās iespēju ar FSC sertifikāciju saistītajos procesos. Jāatzīmē, ka FSC sertificētās teritorijas Latvijā kopš pārstāvniecības reducēšanas ir samazinujušās gandrīz divas reizes  - no 1,7 milj. ha 2014. gadā uz 1,0 ha 2017. gadā un Latvijas sabiedrība informētība par FSC sertifikāciju ir zemākā Eiropā. 

FSC sertifikācijas nepārāk veiksmīgo attīstību Latvijā spilgti pierāda arī nesenie notikumi FSC Centralizētā Nacionālā riska novērtējuma izstrādē, kas ir priekšnosacījums Kontrolētās koksnes ieguvei no privātajiem mežu īpašniekiem - riska novērtējuma izstrādes laikā, bez ekonomiskās un sociālās sekcijas iesaistes tika mainītas iepriekš noteiktās augstvērtīgo mežu definīcijas ar mērķi no saimmnieciskās darbības izslēgt vairāk kā 200 000 ha pieaugušu mežaudžu, bet par uzsākto konsultāciju procesu Nacionālais pārstāvis Latvijā esošo sertifikātu turētājus un citas ieinteresētās puses informēja tikai tad, kad līdz konsultāciju beigām bija palikušas vien 2 nedēļas, bet visa dokumentācija bija pieejama tikai angļu valodā. LMSP jau iepriekš ir norādījusi, ka šāds informēšanas veids negarantē objektīvu un caurskatāmu sertifikācijas sistēmas attīstību un pietiekošu visu ieinteresēto pušu iesaisti, turklāt šis process tieši skar un pakļauj riskam mazos mežu īpašniekus un šāds darbības virziens ir pretējs FSC Globālajā stratēģiskajā plānā noteiktajam attiecībā uz Mažo meža īpašnieku sertifikācijas veicināšanu.

 

Reģionālās sanāksmes laikā noskaidrojās, ka FSC Zviedrija, sadarbojoties ar FSC Nacionālo pārstāvi Latvijā un diviem Dabas aizsardzības pārvaldes darbiniekiem gatavo informējošu izdevumu par FSC sertifikācijas ietekmi uz Dabas daudzveidību Latvijā. Šāds materiāls jau ir izdots par Somiju un Igauniju. Interesanti, ka ietekme tiek noteikta bez lielākā FSC sertificētā mežu apsaimniekotāja - AS Latvijas Valsts meži vides ekspertu līdzdalības -  (vēl tikai gadu atpakaļ LVM sertificētās platības veidoja aptuveni 1,6 milj ha no 1,7 milj ha valstī sertificētās teritorijas valstī), jāmin, ka Dabas aizsardzības pārvaldes pārraudzībā esošie meži nav sertificēti ne pēc vienas no starptautiski atzītajām Mežu apsaimniekošanas sertifikācijas sistēmām. Ne akciju sabiedrība, ne LMSP pat netika informēta par šāda izdevuma veidošanu. Atbilstoši informatīvajos materiālos minētajam, Somijā un Igaunijā ārpus saimnieciskās darbības izslēdzamo teritoriju apjomam ir jābūt vismaz 5 % no apsaimniekojamās mežu teritorijas, tajā pašā laikā Latvijā pielietotajos mežu apsaimniekošanas standartos šis skaitlis ir divas reizes lielāks jeb 10 %.

 

Kopš 2015. gada LMSP biedru skaits ir dubultojies, LMSP aktīvi iesaistās sabiedrības, tostarp mežu īpasnieku informēšanā par sertifikācijas un citiem ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas jautājumiem - kā izglītojošo pasākumu "Meža programma" ietvaros, tā arī individuāli konsultējot sertificētos uzņēmumus, LMSP vadības pārstāvji ir pārstāvēti Biotopu kartēšanas uzraudzības darba grupā, kā arī citos valstiski nozīmīgos procesos. LMSP ir par caurspīdīgumu un paritāti Mežu apsaimniekošanas jautājumos.

 

*LMSP biedriem - prezentācijas no sanāksmes ir pieejamas LMSP mājaslapas Biedru sadaļā.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*