Eiropas Parlamenta politiskās grupas atbalsta plānus pārtraukt subsīdijas biomasai

15.09.2022 |  globalwoodmarketsinfo.com

Trīs lielākās Eiropas Parlamenta politiskās grupas ir atbalstījušas priekšlikumus pārtraukt subsīdijas spēkstacijās izmantojamai biomasai un izslēgt koksnes dedzināšanu no ES atjaunojamās enerģijas mērķiem.

Grozījumi par biomasu, kas ir daļa no ES atjaunojamās enerģijas direktīvas, trešdien 14. septembrī tika iesniegti Eiropas Parlamenta plenārsēdes balsojumam.

“Mēs izbeigsim subsīdijas,” sacīja Nils Torvalds, Somijas likumdevējs no Parlamenta centriskās Atjaunošanas grupas, kurš ir biomasas priekšlikuma galvenais autors.

“Subsīdiju dēļ ir dažas dalībvalstis, kas iegūst daudz vairāk koksnes, un tas nav pieņemami. Tāpēc subsīdiju atcelšana ir pirmais lielais solis,” viņš sacīja Euractiv. Pēc N. Torvalda domām, priekšlikums “viegli atradīs vairākumu” plenārsēdē, pateicoties trīs lielāko Parlamenta politisko grupu” – centriski labējās Eiropas Tautas partijas (EPP), sociālistu un demokrātu (S&D) un centristu “Atjaunot Eiropu” atbalstam.

Somijas EP deputāts uzskata, ka subsīdijas biomasai bija nepieciešamas pirms vairākiem gadiem, lai palīdzētu ES tirgū ieviest pirmās paaudzes biodegvielu. “Taču tā tas nevar palikt mūžīgi, jo šobrīd subsīdijas vairs nav lietderīgas. Tās ir neproduktīvas daudzējādā ziņā – gan no ekonomiskā viedokļa, gan no dabas atjaunošanas un bioloģiskās daudzveidības viedokļa”.

Nozares asociācija Bioenergy Europe atspēkoja šos apgalvojumus, skaidrojot, ka subsīdijas atbalsta ES ekonomiku un rada darbavietas Eiropas iedzīvotājiem. “Turklāt, salīdzinot subsīdijas uz saražotās enerģijas vienību, biomasa saņem ievērojami mazāku atbalstu nekā citi atjaunojamie avoti vai fosilā enerģija,” teica Bioenergy Europe politikas direktore Irēna di Padua.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*