Eiropas kokrūpniecības nozares organizācijas atzinīgi vērtē jauno ES meža stratēģiju

16.09.2022 |  globalwoodmarketsinfo.com

CEI-Bois un EOS atzinīgi vērtē jauno ES mežu stratēģiju, ko 13. septembrī pieņēma Eiropas Parlaments.

Jaunajā ES meža stratēģijā 2030. gadam – “ilgtspējīga meža apsaimniekošana Eiropā” ir skaidri atzīta koksnes produktu spēja gan uzkrāt oglekli, gan aizstāt oglekļa ietilpīgākus materiālus, teikts CEI-Bois & EOS kopīgā paziņojumā presei. Tajā pašā laikā šie koksnes izstrādājumi ir gan atjaunojami, gan pārstrādājami.

CEI-Bois & EOS īpaši atzinīgi vērtē atzinību, ka “koksne ir vienīgais nozīmīgais dabiskais atjaunojamais resurss, kam ir potenciāls aizstāt dažus ļoti energoietilpīgus materiālus, piemēram, cementu un plastmasu, un nākotnē pēc koksnes būs lielāks pieprasījums”.

Jaunajā stratēģijā ir pareizi uzsvērts, ka pastāv bažas par drošu un ilgtspējīgu koksnes piegādi, ko vēl vairāk saasināja Krievijas karš pret Ukrainu, tāpēc CEI-Bois & EOS, tāpat kā Parlaments, uzskata, ka šī pieprasījuma apmierināšanai būs nepieciešama vietējā un ilgtspējīgā veidā ražota koksne. Turklāt jaunajā meža stratēģijā pamatoti atzīta koksnes svarīgā loma plašākā bioekonomikas attīstībā. Tomēr koksne var sniegt “optimālu ieguldījumu aprites ekonomikā un klimata neitralitātē” tikai tad, ja būs “spēcīgi stimuli inovāciju ieviešanai bioloģisko materiālu un kurināmā jomā, kas aizstāj fosilos materiālus”.

Sampsa Auvinena, CEI-Bois priekšsēdētāja, atzinīgi vērtējot šo ziņojumu, norādīja: “Ir ļoti labi redzēt, ka ES Parlaments ir atzinis, ka Eiropas kokapstrādes nozarei var būt galvenā nozīme, palīdzot īstenot “zaļo kursu”, jo īpaši koksnes ievērojamo spēju gan uzkrāt oglekli apbūvētajā vidē, gan aizstāt citus būvniecības materiālus, kuriem ir ļoti liels oglekļa dioksīda emisijas nospiedums.”

EOS prezidents Herberts Jēbstls piebilda: “Dalībvalstīm tagad būtu jārada piemēroti apstākļi, lai veicinātu visu ilgtspējīgu meža bioekonomiku un pilnībā atzītu ES pozitīvo ietekmi uz klimata pārmaiņu mazināšanu, ko rada oglekļa uzkrāšanas palielināšana nocirstas koksnes produktos un materiālu aizvietošana, ko nodrošina būvniecības jomā izmantotā koksne.”

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*