Eiropas Investīciju bankas vides programma

21.11.2022 |  LMSP

Eiropas Investīciju bankas (EIB) vides programma balstās uz EIB grupas klimata bankas ceļvedi. Tajā sniegts visaptverošs kopsavilkums par EIB gatavību un ieinteresētību atbalstīt ieguldījumus, kas sniedz vides ieguvumus četros vides mērķos: piesārņojuma novēršana un kontrole; ūdens un jūras resursu ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība; pāreja uz aprites ekonomiku; bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzība un atjaunošana. Pievēršot uzmanību papildu efektivitātei un ietekmei, tajā arī uzsvērts, kā EIB pakāpeniski pilnveidos savus esošos ietekmes mērīšanas un ziņošanas rīkus un metodiku.

Skatīt EIB Vides programmu

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*