Biotopi Zviedrijā

16.01.2017 |  Māris Liopa

Atslēgas biotopu jēdzienu un tā piemērošanu meža nozarē apspriež jau ilgāku laiku. Ņemot vērā izteikto kritiku, Zviedrijas mežu pārvalde ir izstrādājusi šī brīža situācijas aprakstu par darbu ar atslēgas biotopiem.

Foto: Johans Vesters, Andešs Engstrēms

 

LMSP apstiprinātajā Darba Plānā 2017.gadam II Mērķī noteikts "Veicināt meža un saistīto nozaru ilgtspēju " un Rīcība Nr.3 , attiecīgi, norāda, ka LMSP  ir jāveic "Aktīva dalība Latvijas biotopu kartēšanas procesa uzraudzībā / darba grupās" ar izpildes termiņu līdz 31.12.2017 un visa procesa garumā turpmāk, mēs, balstoties uz sadarbību ar Zviedrijas kolēģiem, esam saņēmusi un iztulkojuši no zviedru valodas ļoti vērtīgu un aktuālu materiālu: 2016.gada septembra Ziņojums "Zviedrijas Atslēgas biotopu pašreizējās situācijas apraksts".

Ziņojuma secinājumi ir sagatavoti sadarbībā ar Zviedrijas meža nozares ieinteresētajām pusēm un pamatojoties uz iesniegtiem dokumentāriem pierādījumiem. Tie parāda, kā ieinteresētās puses redz darbu ar atslēgas biotopiem, kuras no esošajām problēmām un neskaidrībām norāda uz iespējām un attīstības nepieciešamību.

 

Tiem biedriem, kas vēlas saņemt šo Ziņojumu, lai to izmantotu savām darba vajadzībām, lūdzam darīt zināmu iepriekš. LMSP nosūtīs šo materiālu pdf formātā vai sagatavos izdrukātu un iesietu žurnāla/brošūras veidā.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*