Bioekonomika: trūkstošā un vienojošā saite Eiropas Savienības "zaļajā kursā"

17.04.2020 |  forest.fi

"Zaļais kurss", kā lieliska vīzija, nevar tikt attīstīts bez nopietna ieskata esošajā ekonomikas modelī, kas orientēts uz kvantitāti un peļnu, un ko vajadzēs nomainīt ar ilgstpējīgu ekonomiku, kam rūpēs ļaužu vajadzības. 

Tas nav viegls uzdevums! Tas noteikti izjauks esošo varas un interešu sadalījumu. Ja mēs runājam nopietni par nospraustajiem mērķiem, esošai situācijai jāmainās!

Mērķi nav sasniedzami ar dažādām politikas metodēm, kā runāts un darīts līdz šim! Bioekonomikai jātop par sistēmisku pārmaiņu galveno katalizatoru!

Bioekonomika: trūkstošā un vienojošā saite Eiropas Savienības "zaļajā kursā" Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*