Biedrības uzdevumi

- Atbalstīt un veicināt godīgas, sabiedrībai pārskatāmas un uzņēmējdarbībai labvēlīgas vides veidošanu un uzturēšanu Latvijas meža nozarē

- Informēt ieinteresētās puses par:

        * Sertifikāciju veidiem un sistēmām, kas tieši vai netieši ietekmē meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu
        * Sertifikācijas sistēmu prasībām, principiem un kritērijiem
        * Sertifikācijas procesiem 

- Pastāvīgi informēt sabiedrību par mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas un  sertifikācijas jautājumiem.

- Piedalīties  Latvijas un starptautisko normatīvo aktu izstrādē, kas saistīta ar ilgtspējīgu meža apsaimniekošanu

- Organizēt seminārus, konferences un apspriedes, kā arī citus projektus par mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas un sertifikācijas jautājumiem

- Savu mērķu īstenošanai sadarboties ar dažādu nozaru speciālistiem, konsultantiem un organizācijām gan no Latvijas, gan ārvalstīm

- Izdot grāmatas, bukletus, plakātus un citus informatīvos materiālus

- Dibināt un/vai iestāties par biedru citās organizācijās vai deleģēt darbam tajās savus pārstāvjus.