Biedrības misija

Veicināt Latvijas videi atbilstošu, sociāli atbildīgu un ekonomiski pamatotu mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, saglabājot to ekoloģisko vērtību.