Atskats uz starptautisko zinātnisko konferenci “Vide un meža ilgtspējīga apsaimniekošana Baltijas reģionā – problēmas un risinājumi”.

14.12.2016 |  Jānis Švirksts

2016. gada 8.–9. decembrī Daugavpils Universitāte, Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” un Latvijas Mežu sertifikācijas padome (LMSP) organizēja starptautisku zinātnisko konferenci “Vide un meža ilgtspējīga apsaimniekošana Baltijas reģionā – problēmas un risinājumi”, kas notika Daugavpils Universitātē.

Konferences gaitā jomas speciālisti diskutēja par vides jautājumu zinātniski pamatotu un sabalansētu integrēšanu meža apsaimniekošanā, kā, piemēram:

  • Ietekmes uz vides samazināšana, izmantojot visprogresīvākās meža apsaimniekošanas metodes. Ietekmes uz klimata izmaiņām samazināšanas pasākumi mežsaimniecībā, balstoties uz zinatniski pamatotas metodikas pielietojumu;

  • Ekosistēmu pakalpojumu nozīme. Dabas aizsardzības metožu atšķīrīgās pieejas, dažādie mežsaimnieciskie riski, kas var ietekmēt mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu;

  • Meža sertifikācijas sistēmas, to nozīme un ietekme meža ilgtspējīgā izmantošanā, riski un tendences, kas var ietekmēt ne tikai meža nozari, bet sabiedrību kopumā. Patiesi sabalansēta vides, ekonomisko un sociālo interešu ievērošanas nozīme;

  • Lietderīgas informācijas apmaiņa starp kaimiņvalstīm par meža nozares izaicinājumiem un sasniegumiem.

Saskaņā ar Latvijas meža politiku, meži ir Latvijas nacionālā bagātība, kura saglabājama un vairojama, lai apmierinātu sabiedrības ekoloģiskās, ekonomiskās un sociālās vajadzības. Latvijas iedzīvotājus ar mežu vienmēr ir saistījušas saimnieciskas, kultūrvēsturiskas un emocionālas saites, kuras veidojušās gadsimtu laikā. Mežs nav mērāms tikai naudas izteiksmē un kubikmetros, tas pilda neaizstājamas ekoloģiskās un sociālās funkcijas gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī.

Konferences prezentācijas:

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*