Atmežošanas regula (EUDR) ir realitāte

14.08.2023 |  FSC International

FSC ir apņēmusies šo regulu sekmīgi īstenot.

2023. gada 29. jūnijā stājās spēkā nozīmīgā ES regula par cīņu pret atmežošanu jeb Atmežošanas regula (EU anti-deforestation Regulation, EUDR). EUDR noteikumi tiks piemēroti no 2024. gada 30. decembra.

FSC ir atbalstījusi EUDR izstrādi no paša sākuma, FSC ir gatava sadarboties ar Eiropas Komisiju, ES kompetentajām iestādēm, NVO un uzņēmumiem, lai sekmētu regulā noteikto mērķu realizēšanu.

Kas ir EUDR?

EUDR aizliedz laist ES tirgū vai eksportēt no ES tirgus produktus, kas neatbilst likumības un ilgtspējas prasībām. Uzņēmumiem ir jāveic uzticamības pārbaude, lai nodrošinātu, ka to iepirktie produkti nav saistīti ar zemi, kas ir atmežota vai degradēta pēc 2020. gada 31. decembra. EUDR galvenais mērķis ir samazināt ES patērņa ietekmi uz atmežošanu citviet pasaulē, veicinot ar atmežošanu nesaistītu produktu patēriņu.

Kā FSC var atbalstīt regulas mērķus?

FSC ir gandrīz 30 gadu pieredze, izmantojot tirgū balstītu pieeju, lai risinātu atmežošanas un vides degradācijas problēmas. Tā kā FSC ilgtspējības prasības attiecas gan uz vides, gan sociālajiem aspektiem, FSC sertifikācija jau tagad ir spēcīgs pamats, uz kura uzņēmumi var balstīties, lai izpildītu savus pienākumus un saistības attiecībā uz EUDR.
Lasīt visu rakstu

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*