Apaļā galda diskusija par Mežu apsaimniekošanas sertifikāciju ECE reģionā

20.07.2017 |  Jānis Švirksts

Mežu sertifikācijas procesā ir iesaistīti mežu īpašnieki, likumdevēji, mežu sertifikācijas organizācijas, nozares un nevalstiskās organizācijas (NVO). 2017. gada 6. septembrī Čehijas Zemkopības ministrija ar ECE / FAO mežsaimniecības un kokmateriālu daļas atbalstu, organizē apaļā galda diskusiju par meža sertifikāciju ECE reģionā.Diskusijas mērķis ir risināt aktuālas problēmas meža sertifikācijā, tostarp:

i) sertifikācijas shēmu prasības,
(Ii) priekšrocības un trūkumi (ne) sertifikācijā un

(iii) Ieinteresēto pušu izaicinājumi un intereses.


Šī apaļā galda diskusija pievēršas jautājumam, kā ieinteresētās puses nākotnē redzēs savu un citu dalībnieku lomu mežu sertifikācijas izstrādē Apvienoto Nāciju Organizācijas Eiropas Ekonomikas komisijas (ECE) reģionā.

Diskusijas mērķis ir nodrošināt diskusiju platformu mežu īpašniekiem, ar mežsaimniecību saistītām nozarēm, likumdevējiem, mežu sertifikācijas organizācijām, NVO un citām ieinteresētām pusēm, lai apspriestu jaunākās mežu sertifikācijas tendences un izmaiņas ECE reģionā, tās nākotni un papildināmību ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, piemēram kā ES Kokmateriālu regula (EUTR) un ASV Lacey likums.


Jo īpaši diskusijas mērķis ir risināt esošās sertifikācijas problēmas, tai skaitā:

i) sertifikācijas sistēmu prasības;

ii) sertifikācijas priekšrocības un attiecīgi sertifikācijas neesamības trūkumus;

iii) dažādu ieinteresēto pušu izaicinājumus un intereses; tādējādi, apvienojot politikas un tirgus perspektīvas.


Šis pasākums sniedz iespēju atklātai diskusijai un paver platformas izveides iespēju dialogam starp ieinteresētajam pusēm.


INFORMATĪVA PIEZĪME
 
Ø Meža sertifikācija tika ieviesta pirms apmēram 20 gadiem ar nolūku nodrošināt, ka tropu koksne un tropu koksnes izstrādājumi tiek iegūti no ilgtspējīgi apsaimniekotiem mežiem.
 
Ø Jau no paša sākuma mežu sertifikācija attīstījās un šodien iekļauj plašas teritorijas, kas tieši un netieši saistītas ar mežiem un mežu apsaimniekošanu.

Ø Nozare un nevalstiskās organizācijas ir spēcīgi mežu sertifikācijas aizstāvji, savukārt mežu īpašnieki šaubās par tās pievienoto vērtību, jo īpaši attīstītajās valstīs ar spēcīgu likumdošanu.
 
Ø 42% no pasaules mežiem atrodas ECE reģiona valstīs. Mūsdienās vairāk nekā 80% no globāli sertificētiem mežiem atrodas ECE reģiona valstīs.

Ø Pievienojot vēl vienu dokumentācijas slāni mežu īpašniekiem un kokapstrādes nozarēm, meža sertifikācija izraisa pārklāšanos ar likumdevējiem, jo īpaši valstīs ar senu ilgtspējīgas meža apsaimniekošanas vēsturi, kur vairums gadījumu ir izveidoti atbilstoši meža tiesību akti.

Ø Apmēram 11% no pasaules mežiem ir sertificēti saskaņā ar Mežu uzraudzības padomes (FSC) sertifikācijas prasībām un/vai Meža sertifikācijas sistēmu novērtēšanas programmas (PEFC) prasībām. Sertificēto mežu daļas sadalījums ir ļoti nevienmērīgs. 20% no mežu teritorijas ECE reģionā ir sertificēta ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai, turpretim ārpus ECE reģiona sertificēti ir tikai 3% no mežiem.

Ø Jaunākie dati liecina, ka kopējā ECE reģionā sertificēto mežu platība samazinās, un lielākā daļa jaunāko sertificēto teritoriju, kuras sertificējusi viena no divām galvenajām sistēmām (PEFC un FSC), jau ir citas sistēmas sertificēta. Līdz 2016. gada beigām vairāk nekā 68 miljoni hektāru jeb apmēram 16% no pasaules sertificēto mežu ir sertificēti pēc abām sertifikācijas sistēmām (vairāk nekā 90% no dubultsertificētiem mežiem atrodas ECE reģionā).

Ø Divos galvenajos ECE apakšreģionos ir pieņemti tiesību akti, lai novērstu nelegālu kokmateriālu ienākšanu tirgū: ASV - Lacey likums (2008) un Eiropas Savienībā - Kokmateriālu Regula (EUTR) (2013).

Vairāk informācijas: ŠEIT

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*