Aktualizēti “Latvijas valsts mežu” koksnes pārdošanas principi 2025.-2027. gadam

09.07.2024 |  Latvijas valsts meži

Ar mērķi nodrošināt sadarbības ar koksnes produktu pircējiem nepārtrauktību, sadarbības ilgtspējas turpināšanos un kopējās piegādes ķēdes konkurētspējas un efektivitātes palielināšanos ilgtermiņā, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) ir aktualizējusi vispārējos koksnes produktu pārdošanas principus nākamajam periodam un apstiprinājusi koksnes produktu pārdošanas koncepcijas 2025.-2027. gadam kopsavilkumu jeb publisko daļu.

Koncepcijas kopsavilkums sniedz informāciju par būtiskākajām, plānotajām koksnes produktu pārdošanas komponentēm nākamajā sadarbības periodā – pārdošanas piedāvājumu, piedāvātajiem sadarbības termiņiem, produktu piedāvājumu, pārdošanas veidiem, cenu noteikšanas un pārskatīšanas principiem.

LVM valdes priekšsēdētājs Pēters Putniņš apliecina: “Koncepcijas kopsavilkumā iekļautie principi ir labākais, ko šobrīd varējām apņemties un ko no mums sagaida kokrūpniecības nozare, paļaujoties uz tādu normatīvo vidi, kas ļautu īstenot iecerēto. Labi apzināmies iespējamos ierobežojumus, kas var stāties spēkā nākamajā sadarbības periodā un tiešā veidā ietekmēt LVM saimniecisko darbību un līdz ar to – arī pārdošanas principus, piemēram, ievērojamas apjoma izmaiņas pret esošo periodu koku ciršanas maksimāli pieļaujamajā apjomā 2026.-2030. gadam vai dabas skaitīšanas un biotopu kartēšanas rezultātu ietekmi.”

Ņemot vērā kokrūpniecības nozares vajadzības, ilgāka termiņa partneriem 2025.-2027. gadā LVM turpinās piedāvāt trīs gadu sadarbības modeli, bet īstermiņa partneriem – sadarbību līdz sešiem mēnešiem. Īstermiņa sadarbība ir elastībā un noteiktībā balstīts sadarbības modelis ar termiņu līdz sešiem mēnešiem, kas pircējam nodrošina garantētu un regulāru piekļuvi visiem LVM piedāvātajiem produktiem par konkurētspējīgu, visam līguma darbības periodam fiksētu cenu. Ilgāka termiņa sadarbība ir kopējās piegādes ķēdes efektivitātes veicināšanā balstīts sadarbības modelis ar termiņu līdz trīs gadiem, kas piegādātājam un pircējam nodrošina augstu sadarbības prognozējamību, piegāžu apjomu paredzamību un apaļo kokmateriālu, un/vai enerģētiskās šķeldas plūsmas plānošanas iespējamību visā līguma darbības laikā.

Pilna informācija un koncepcijas projekta dokuments pieejams sadaļā Aktualitātes un piedāvājumi

https://www.lvm.lv/jaunumi/7517-aktualizeti-lvm-koksnes-produktu-pardosanas-principi-2025-2027-gadam

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*