Aicinājums piedalīties aptaujā par Kurzemes piekrastes attīstībai būtiskiem jautājumiem

06.11.2023 |  VARAM

Projekta #BalticSea2Land ietvaros, uzsākot Kurzemes piekrastes tematiskā plānojuma izstrādi, VARAM Kurzemes plānošanas reģiona vārdā aicina iedzīvotājus līdz š.g. 30. novembrim piedalīties aptaujā, lai iegūtu sabiedrības viedokli par Kurzemes piekrastes vērtībām un risināmiem jautājumiem piekrastes attīstībā. Aptauja veidota ArcGIS sistēmā un tajā iedzīvotāji aicināti atbildēt uz vairākiem ar piekrasti un tās attīstību saistītiem jautājumiem, kā arī atzīmēt kartē piekrastes vērtības.

Aptauja pieejama Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā un ArcGIS sistēmā: https://arcg.is/04LW9D

Baltijas jūras un Rīgas līča piekraste ir vērtīga un resursu ietilpīga telpa, kas ir nozīmīga Kurzemes reģiona priekšrocība daudzveidīgai un integrētai attīstībai. Vienlaikus šajās teritorijās veidojas dažādu interešu konflikti un problēmas, kas pārsniedz atsevišķu pašvaldību un nozaru kompetenci, tādēļ ir nepieciešama sadarbība un kompleksi risinājumi. Plānojuma teritorija: piekrastes pašvaldību teritoriālās vienības, kas robežojas ar jūru (piekrastes pagasti un pilsētas), ietverot arī jūras piekrastes ūdeņus 2 km attālumā no krasta līnijas.

https://www.varam.gov.lv/lv/jaunums/aicinajums-piedalities-aptauja-par-kurzemes-piekrastes-attistibai-butiskiem-jautajumiem

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*