Latvijas mežu
sertifikācijas
padome

LMSP iebildumi MK Noteikumiem par dabas liegumiem un projekta tālākai virzībai

21.09.2023 |  LMSP
Iepazinušies ar Ministru kabineta (23-TA-621) Noteikumiem par dabas liegumiem, izsakām sekojošus iebildumus un iebilstam projekta tālākai virzībai.
Atbilstoši izziņas 32.punktā norādītajam skaidrojumam uzturam iebildumu, ka paredzētā kārtība nav atbilstoša Satversmes 105.pantam īpaši otrajam teikumam. Norādām, ka ministrija neprecīzi norādījusi uz atsauci uz Satversmes 115.pantu, kurš nosaka cilvēku tiesības dzīvot …

FSC izziņo pārejas periodu darbuzņēmēju novērtēšanai saistībā ar FSC pamatprasībām pret darbu

18.09.2023 |  FSC International
FSC ievieš pārejas periodu ieteikumam ADV-40-004-23 Uzņēmēju novērtēšana saskaņā ar FSC Pamatprasībām pret darbu (Core Labour Requirements, CRL), ieteikuma beigu datums ir 2024. gada 31. decembris (stājas spēkā 2023. gada 1. jūlijā).
Atjauninātās direktīvas ir: FSC-DIR-20-011 un FSC-DIR-40-004.
Pamatinformācija
Pēc FSC CRL publiskošanas, publicēts ieteikums, lai sniegtu ticamu, bet joprojām īstenojamu pieeju uzņēmēju …

FSC pagarina esošo kontrolētās koksnes riska novērtējumu derīguma termiņu

18.09.2023 |  FSC International
Jaunais ieteikums ADVICE-40-005-26 pagarina esošo FSC kontrolētās koksnes riska novērtējumu derīguma termiņu līdz brīdim, kad šie novērtējumi tiks aizstāti ar nākamajām atbilstošo FSC riska novērtējumu versijām.
Ar 2023. gada 6. septembrī publicēto un spēkā stājušos FSC ieteikumu ADVICE-40-005-26 tiek paziņots par esošo FSC kontrolētās koksnes riska novērtējumu derīguma termiņa pagarināšanu. Šis ieteikums …

Aktualitātes mežrūpniecībā – Eiropā un citur pasaulē. Septembris. I daļa

15.09.2023 |  Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija
1. Eiropas Parlaments mainījis nostāju: Visa no koksnes iegūtā enerģija ir atjaunojamā enerģija
Eiropas Parlaments apstiprināja Atjaunojamās enerģijas direktīvu, atstājot spēkā politisko pieeju, saskaņā ar kuru visa koksnes enerģija tiek uzskatīta par atjaunojamo. Vēl 2022. gadā EP nostāja bija cita, proti, ka meža biomasas īpatsvars atjaunojamās enerģijas mērķrādītājā būs ierobežots. Kopš tā laika sarunas starp Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu…

Aktualitātes mežrūpniecībā – Eiropā un citur pasaulē. Augusts. III daļa

29.08.2023 |  Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija
1. Vācijas kokapstrādes nozares pārstāvji ikgadējā kongresā diskutēs par tirgus situāciju un problēmām
Vairāk nekā 240 dalībnieki no Vācijas kokrūpniecības un mežsaimniecības nozares pulcēsies Štutgartē uz ikgadējo Vācijas kokrūpniecības kongresu, lai apspriestu aktuālos jautājumus.
Pasākumā, ko 8. un 9. novembrī rīko Vācijas Zāģētavu un kokrūpniecības asociācija (DeSH), galvenā uzmanība tiks pievērsta “mūsdienu …

Aktualitātes mežrūpniecībā – Eiropā un citur pasaulē. II daļa

23.08.2023 |  Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija
1. Vācija: zāģmateriālu cenā strauji kritās – zāģētavas nosaka zemākas cenas, lai uzturētu rentabilitāti
Koksnes cenas Vācijā pēdējo nedēļu laikā ir piedzīvojušas ievērojamu kritumu. Daudzi mežu īpašnieki ziņo, ka “normāla” koksnes realizācija kļūst arvien grūtāka. Situāciju ir saasinājusi vētras bojātā un mizgraužu invadētā koksne, kas pārpludinājusi tirgu. Meža īpašnieki šobrīd piedāvā dažādas …

Aktualitātes mežrūpniecībā – Eiropā un citur pasaulē. I daļa

22.08.2023 |  Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija
1. Eiropas kokmateriālu eksports līdz šim ir bijis 2023. gada veiksmes stāsts
Eiropas skujkoku zāģmateriālu eksporta apjoms uz ASV līdz 2023. gada aprīlim ir līdz šim nepieredzēti liels.
2. Eiropas sankcijas skārušas Krievijas ziemeļrietumu kokrūpniecības uzņēmumus
Salīdzinot ar 2022. gadu, Krievijas ziemeļrietumos kokrūpniecības uzņēmumu iegūtās (nocirstās) un pārstrādātās koksnes apjoms šogad ir samazinājies par …

Nacionālais meža monitorings. Meža statistiskās inventarizācijas rezultāti 2004.-2022. g.

20.08.2023 |  LVMI “Silava”
Nacionālais meža monitorings. Meža statistiskās inventarizācijas rezultāti 2004.-2022. g.

Aktuālais pētījumā “Lāču monitorings 2023-2025”

20.08.2023 |  LVMI “Silava”
LVMI “Silava” meža faunas un medniecības virziena pētnieki brūnā lāča monitoringu Latvijā veic kopš 2015. gada, ar katru monitoringa periodu pētījuma teritoriju un pētījumā izmantotās metodes paplašinot:
2014.-2016. gadā 
2016.-2017. gadā 
2018.-2019. gadā 

Pētījuma “Lāču monitorings 2023-2025” norises laikā teritorijās, kur …

Pieņemti Eiropas ilgtspējas ziņošanas standarti

10.08.2023 |  LMSP
Eiropas Komisija šā gada 31.jūlijā pieņēma Eiropas ilgtspējas ziņošanas standartus, ko izmantos visas sabiedrības, uz kurām attiecas direktīva 2022/2464, ar ko attiecībā uz korporatīvo ilgtspējas ziņu sniegšanu groza regulu 537/2014, direktīvu 2004/109/EK, direktīvu 2006/43/EK un direktīvu 2013/34/ES (Korporatīvās ilgtspējas ziņošanas direktīva). Tas iezīmē vēl vienu soli uz priekšu pārejā uz ilgtspējīgu Eiropas Savienības (ES) …

Vājināti jaunie ES uzņēmumu pārskatu sniegšanas noteikumi

04.08.2023 |  EU Observer
ES Komisija augusta 1. nedēļā publicēja jaunos vides, sociālās un pārvaldības (ESG) pārskatu noteikumus, apstiprinot iepriekš noteiktās mīkstinātās prasības.
Jūnijā Komisija publicēja noteikumu projektu, kas attieksies uz aptuveni 50 000 Eiropas Savienības uzņēmumu un kuru mērķis ir uzlabot to sniegto informāciju par 12 standarta prasībām, ietverot arī ar darbaspēku saistītus jautājumus, piemēram, darba koplīgumu slēgšanu un atbilstošu …

Eiropas mežrūpniecība vasaras vidū – ziņas un apskati. ES Atmežošanas regulas nosacījumu atspoguļojums. Eiropas kokmateriālu tirgus šābrīža raksturojums

24.07.2023 |  Latvijas Meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācija
Eiropas Savienības jaunais regulējums nenoliedzami ietekmēs koksnes piegādes ķēdēs, tāpēc, t.s., EUDR (Atmežošanas regula) ir uzmanības centrā.
2023. gada 29. jūnijā stājās spēkā jaunā ES regula par piegādes ķēdēm, kurās netiek veikta atmežošana (EUDR). Tam vajadzētu novērst mežu degradāciju, īpaši lauksaimniecības nozarē (lopkopība, sojas, palmu eļļas plantācijas u. c.). Regula ietver arī vairākus papildu pienākumus un …

“Ukrainas mežu” pārstāvji iepazīst “Latvijas valsts mežu” pieredzi

20.07.2023 |  Latvijas valsts meži
No 16. līdz 20. jūlijam Latvijā viesojās Ukrainas valsts mežu apsaimniekošanas uzņēmuma “Ukrainas Meži” (ДП “Ліси України”) pārstāvji no Volīnijas apgabala, lai iepazītu meža nozari Latvijā un smeltos pieredzi sava uzņēmuma darbības pilnveidošanai. Vizītes laikā “Ukrainas Meži” delegācija apmeklēja arī a/s “Latvijas valsts meži” (LVM) Mazsilu kokaudzētavu, Rendas čiekurkalti un koksnes …

Atmežošanas regula (EUDR) ir realitāte

14.07.2023 |  FSC International
FSC ir apņēmusies šo regulu sekmīgi īstenot.
2023. gada 29. jūnijā stājās spēkā nozīmīgā ES regula par cīņu pret atmežošanu jeb Atmežošanas regula (EU anti-deforestation Regulation, EUDR). EUDR noteikumi tiks piemēroti no 2024. gada 30. decembra.
FSC ir atbalstījusi EUDR izstrādi no paša sākuma, FSC ir gatava sadarboties ar Eiropas Komisiju, ES kompetentajām iestādēm, NVO un uzņēmumiem, lai sekmētu regulā noteikto mērķu …

Stājas spēkā ES Atmežošanas regula

11.07.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
2023. gada 29. jūnijā stājās spēkā ES Regula par produktiem, kas nav saistīti ar atmežošanu (EUDR). Saskaņā ar šo regulu ikvienam uzņēmējam vai tirgotājam, kas ES tirgū laiž reglamentētās preces vai eksportē, ir jāspēj pierādīt, ka šo produktu izcelsme nav no nesen atmežotām zemēm vai ka produkti nav veicinājuši mežu degradāciju.
Reglamentētās preces ir koksnes produkti, kā arī soja, liellopu gaļa, palmu eļļa, kakao, kafija …

Dienvidamerikas skujkoku zāģmateriālu eksports saskaras ar Eiropas ekspansiju pasaules tirgos

11.07.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Pēc straujā krituma 2022. gadā saruka skujkoku zāģmateriālu eksports no Dienvidamerikas, kas pirmajā ceturksnī piedzīvoja vēl dziļāku kritumu. Piegādes no Čīles, kas ir līdz šim lielākā Dienvidamerikas eksportētājvalsts, līdz martam samazinājās līdz 1,18 miljoniem kubikmetru, kas ir par 43% mazāk nekā 2022. gada pirmajos trīs mēnešos.
Čīles eksports uz ārvalstīm pagājušajā gadā samazinājās līdz 6,9 miljoniem kubikmetru, kas ir par…

Eiropas skujkoku zāģmateriālu ražošana 2023. gadā samazināsies par 4%

11.07.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Jau vairākus gadus skujkoku zāģmateriālu ražošana Eiropas valstīs ir augusi. Ražošanas maksimums tika sasniegts 2021. gadā, pateicoties lielam pieprasījumam abās Atlantijas okeāna pusēs, jo īpaši 1. pusgadā. Jau 2021. gada 2. pusgadā tirgi bija palēninājušies, un, lai gan 2022. gada sākums bija pozitīvs, atlikušo gada daļu iezīmēja karš Ukrainā un visas ar to saistītās negatīvās pārmaiņas.
Eiropas kokzāģētavu …

Globālās nenoteiktības apstākļos Eiropas skujkoku zāģmateriālu tirgus perspektīvas ir neskaidras

11.07.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Situācija Eiropas skujkoku zāģmateriālu tirgū joprojām ir neskaidra, jo dažādi faktori turpina ietekmēt piedāvājumu un pieprasījumu. Viena no nozīmīgākajām ietekmēm ir Ukrainas krīze, kas ir paildzinājusi pārspīlēto reakciju, kas radās C19 pandēmijas laikā. Tā rezultātā tirgū vērojamas svārstības, kad pieprasījums ir vai nu ievērojami mazāks par patēriņu, vai arī ievērojami lielāks.
Amerikas Savienotajās Valstīs skujkoku zāģmateriālu …

Pieprasījuma samazināšanās un ekonomiskās problēmas ietekmē starptautiskos OSB plātņu tirgus

11.07.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Pasaules OSB plātņu tirgus nav tik spēcīgs kā pirms gada, jo enerģijas un izejvielu cenu inflācija, kā arī vājāki ekonomikas un būvniecības rādītāji daudzās valstīs samazina pieprasījumu.
Pēdējos mēnešos OSB izstrādājumu tirgi ir bijuši sarežģītāki. 2021. gadā un 2022. gada pirmajā pusē OSB plātņu ražotāji sasniedza augstus rādītājus un sasniedza rekordlielus finanšu rezultātus.
Bija skaidrs, ka tik liels pieprasījums …

Polijas kokrūpniecības perspektīvas 2023.-2024. gadam

11.07.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Pēc divu gadu pozitīvās ekonomiskās situācijas Polijas kokapstrādes uzņēmumi saskaras ar pieprasījuma samazināšanos un pastiprinātu izmaksu spiedienu, ko rada ne tikai izejvielu cenu pieaugums, bet arī enerģijas cenas (kas ir īpaši smagi koka paneļu ražotājiem, kuru enerģijas īpatsvars izmaksās ir lielāks nekā vidēji nozarē) un algu izmaksas. Augsta inflācija ierobežo aktivitāti būvniecības tirgū, tā samazina arī patērētāju izdevumus ilglietojuma …

Maijā pieaugušas Zviedrijas skujkoku zāģmateriālu eksporta cenas, kas joprojām ir ievērojami zemākas nekā pērn

11.07.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Zviedrijas skujkoku zāģmateriālu eksporta cenas 2023. gada maijā salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi palielinājās par 1,6%, bet joprojām ir zemākas nekā 2022. gada maijā (-35,1%).

Tās ir augstākas par 2020. gada maija līmeni (+34,3%), bet zemākas par 2021. gada maija līmeni (-17%). 2022. gada maijā salīdzinājumā ar 2022. gada maiju priedes zāģmateriālu eksporta cenas samazinājās par -29,6%, bet egles zāģmateriālu – par -37.8%. …

Zāģmateriālu cenas Ziemeļamerikā pieaug. Tirgū vērojamas problēmas ar piedāvājumu

11.07.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Pēdējā mēneša laikā kokmateriālu cenas ir strauji pieaugušas, jo meža ugunsgrēki Kanādā rada raizes par piegādes traucējumiem, bet ASV mājokļu būvniecības uzsākšana labvēlīgi ietekmē pieprasījumu.
Kopš 1. jūnija cenas skaidrā naudā, t.i., cenas, ko kokzāģētavas iekasē no vairumtirgotājiem, ir pieaugušas par 22%. Saskaņā ar Oregonā bāzētā izdevuma Random Lengths, kas uzrauga koksnes tirgu, datiem, pagājušajā …

Ķīnas skujkoku apaļkoku importa tirgus līmenis šobrīd ir zems

11.07.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Ķīnas apaļkoku pircēji turpina cīnīties ar kreditēšanas problēmām, pieprasījums pēc baļķiem Jaunzēlandē samazinās, jo būvniecības aktivitāte sarūk augstās inflācijas un procentu likmju dēļ.
Ķīnas skujkoku apaļkoku krājumi ir nedaudz palielinājušies līdz aptuveni 4 miljoniem m³, no kuriem aptuveni 3,15 m³ ir Radiata priedes koksnes krājumi. Ostas kravu apjoms ir saglabājies stabils un svārstās ap 70-75 000 m³ dienā.

“Koskisen” sāk zāģmateriālu ražošanu jaunajā ražotnē

11.07.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Koskisen jaunā pārstrādes ražotne sāk darboties jūlija sākumā. Jaunās ražotnes pilnvērtīga izmantošana prasīs laiku, un tā būs sasniegusi nepieciešamo jaudu līdz 2024. gadam.
Uzņēmums arī uzskata, ka šī jaunizveidotā ražotne ievērojami uzlabos zāģmateriālu ražošanas uzņēmuma produktivitāti, ko plānots ieviest no nākamā gada.
Koskisen izpilddirektors Jukka Pahta (Jukka Pahta) ir pārliecināts: “Jaunā …

“PGS Group” paplašinās Nīderlandes tirgū, iegādājoties “Den Doelder Pallets”

11.07.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
PGS Group ir paziņojusi par Nīderlandes uzņēmuma Den Doelder Pallets iegādi
Uzņēmums norāda, ka šī iegāde atbilst PGS Group konsolidācijas stratēģijai, lai nostiprinātu savas pozīcijas Eiropas tirgū. No 2023. gada 30. jūnija šis iegādes darījums iezīmē PGS Group paplašināšanos Nīderlandē, paverot izaugsmes iespējas Nīderlandes palešu tirgū. Nīderlande tiek uzskatīta par interesantu valsti, jo tā pievērš uzmanību …

Bez sociālā taisnīguma nav “Zaļā kursa”…

05.07.2023 |  Klaus Heeger, Sara Rinaudo, EU Observer
Eiropas neatkarīgās arodbiedrības nešaubīgi uzskata, ka vides un klimata pārmaiņu problēmas ir steidzami jārisina.
ES Zaļajam darījumam (Zaļajam kursam) ir nepieciešama stingra politiskā un regulatīvā orientācija – tam nav alternatīvas. Mēs saskaramies ar dažādām nostādnēm, kuras ir jāsaskaņo.
No ekonomikas un uzņēmējdarbības viedokļa zaļā pāreja prasa būtiski pārskatīt mūsu pašreizējo sociālekonomisko modeli, kurā …

Eiropas klimata un enerģētikas politikas laika grafiks (latviski)

29.06.2023 |  LMSP
Lai vieglāk saprastu, kā tiek veidota klimata un enerģētikas politika un kad gaidāmi svarīgi lēmumi, šai laika grafikā atzīmēti galvenie notikumi un tajā ir iekļauta īsa informācija, lai spētu sekot līdzi notiekošajam. Grafiks tulkots latviski.

Šoruden Eiropā gaidāms zāģmateriālu trūkums

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Izskatās, ka vasara būs sausa un karsta, un tas var ietekmēt zāģmateriālu piedāvājumu. Jau rudenī var rasties koksnes izejmateriālu trūkums, jaunā ziņojumā raksta Zviedrijas Meža rūpniecības federācija (Skogsindustriern) un uzsver, ka būvniecības nozarei ir svarīgi uzdrīkstēties izmantot koksni no mežiem, kuros savairojušies mizgrauži.
Zviedrijas koksnes izstrādājumu pieprasījums gada laikā ir bijis negaidīti liels, neraugoties uz pasaules tirgus …

Pasaules kokrūpniecības sektors turpmākajos gados saskarsies ar negaidītām situācijām koksnes tirgos

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Pēdējos gados zāģmateriālu nozare ir saskārusies ar piegādes ķēdes ierobežojumiem un pieprasījuma svārstībām, ko izraisīja tādi faktori kā ar C19 saistītās mājokļu remonta tendences. Nozare ir pieradusi pie uzplaukuma un lejupslīdes cikliem. Pašlaik augstākas procentu likmes ietekmē būvniecību un patēriņa izdevumus, kā rezultātā samazinās kokmateriālu pieprasījums Eiropā, Ziemeļamerikā un Āzijā.
Paredzams, ka 2023. gadā pieprasījums pēc …

Somija: Rekordliels kokmateriālu tirdzniecības kāpums, apaļkoksnes cenas pieaug

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
2023. gada maijā Somijā kokmateriālu tirdzniecības apjoms strauji pieauga, sasniedzot augstāko līmeni, kāds jebkad reģistrēts šajā mēnesī. Gada sākumā kokmateriāli tika iepirkti par 26% vairāk nekā vidēji iepriekšējos piecos gados. Ievērojamo tirdzniecības apjoma pieaugumu pavadīja ievērojams kokmateriālu cenu kāpums visiem sortimentiem.
Papīrmalkas vidējās cenas pieauga līdz vēsturiski augstākajam līmenim, celma naudai sasniedzot aptuveni …

Lai apspriestu ekonomikas problēmas, Vācijas kokrūpniecības nozare 27. jūnijā organizēja tiešsaistes konferenci

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Vācijas kokrūpniecības nozare 27. jūnijā tiešsaistē sniedza saviem biedriem un presei jaunāko ekonomisko informāciju, ņemot vērā tā dēvētās “ekonomiskās problēmas”, ar kurām nozare šobrīd saskaras.
Vācijas Zāģētavu un kokrūpniecības nozares asociācija (DeSH), kuras biedri pārstrādā divas trešdaļas no visas Vācijas apaļkoksnes apjoma un ir kokrūpniecības lobijs valstī, apgalvo, ka Vācija saskaras ar lielām ekonomiskām …

“Stora Enso” pārdos koka izstrādājumu ražotni (DIY) Nīderlandē

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Uzņēmums Stora Enso plāno pārdot savu koka izstrādājumu ražotni Amsterdamā, Nīderlandē, uzņēmumam Megahout, ko finansē privātā kapitāla uzņēmums Quadrum Capital. Plānots, ka darījums tiks pabeigts 2023. gada 3. ceturksnī, ja tiks saņemts regulatora apstiprinājums un tiks veiktas konsultācijas ar darbinieku pārstāvjiem.
Paredzētā Stora Enso Timber DIY Products B.V. nodalīšana atbilst Stora Enso ilgtermiņa stratēģijai koncentrēties uz integrētu koka …

Uzņēmuma “Georgia-Pacific Pineland” paplašināšanās rezultātā tiek izveidota lielākā kokzāģētava ASV dienvidos

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Pēc 120 miljonus ASV dolāru vērtā paplašināšanas projekta pabeigšanas Georgia-Pacific paziņoja, ka Teksasas austrumos esošā kokzāģētava tagad ir lielākā kokzāģētava valsts dienvidos.
Vietējais Teksasas kokmateriālu ražotājs 21. jūnijā pārgrieza lentīti pie savas jaunākās zāģētavas, kas spēj saražot 450 miljonus dēļu pēdu (1000 dēļu pēdas ir 2,34 kubikmetri) zāģmateriālu gadā, kas ir līdzvērtīgi zāģmateriālu …

Čehija: Koksnes cenas turpina samazināties

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Neapstrādātas koksnes cena Čehijas tirgū samazinās, tā šobrīd atbilst aptuveni 2/5 no pagājušā gada cenām.
Saskaņā ar valsts uzņēmuma Lesy ČR sniegto informāciju tas nav galīgais variants, un cenas būs vēl zemākas. “Recesijas sekas būvniecības nozarē ir gatavo koksnes izstrādājumu cenu kritums un līdz ar to arī neapstrādātas koksnes cenu samazinājums,” paziņoja valsts uzņēmuma Lesy ČR preses pārstāve Eva Jouklova.

Vācijas kokapstrādes nozari ietekmē ražošanas apjomu samazināšana

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Vācijas zāģētavu un kokrūpniecības nozari, kas ražo koksnes izstrādājumus pašmāju un ārvalstu būvniecības nozarei, tieši ietekmē būvniecības sektora vājināšanās, nozare saskaras ar ekonomiskām problēmām.
Asociācijas biedru uzņēmumu aptauja liecina par saspringto situāciju: “Vairāk nekā puse aptaujāto uzņēmumu pašreizējo uzņēmējdarbības situāciju vērtē kā sliktu. Gandrīz 80% no tiem jau tagad ievērojami …

Patērētāju “pagurums” palēnina Apvienotās Karalistes lapu kokmateriālu tirgu

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Šogad Apvienotās Karalistes lapu koksnes tirgus ir ievērojami lēnāks nekā pēdējos divus gadus, jo C19 mājokļu pilnveidošanas bums jau ir beidzies. Lielbritānijas patērētāji cieš no “paguruma”, jo gada inflācija joprojām ir tuvu 8% un bankas bāzes likme pēc 12 palielinājumiem pēc kārtas kopš 2021. gada decembra ir paaugstināta līdz 4,5%.
Lieli lapu koksnes produktu apjomi tika uzkrāti pagājušā gada pirmajā pusgadā, …

2022. gadā plātņu ražošana Eiropā samazinājusies par 7,8%

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Saskaņā ar Eiropas Plātņu federācijas (EPF) tikko publicētajiem datiem Eiropas koka plātņu ražošana 2022. gadā samazinājās par 7,8%.
Ražošanas apjoms, kas attiecas konkrēti uz EPF dalībvalstīm, bija 59,8 miljoni m³. Līdzīga tendence bija vērojama arī koksnes plātņu patēriņam, kas salīdzinājumā ar 2021. gadu samazinājās par 7% (60,8 miljoni m³).
Aptuveni 200 pasaules koksnes plātņu ražošanas nozares pārstāvjiem …

Austrijas uzņēmums “Mayr-Melnhof” atklāj €175 milj. vērtu CLT* rūpnīcu

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Mayr-Melnhof Holz AG 23. jūnijā Leobenā, Austrijā, oficiāli atklāja jauno krusteniski līmēto kokmateriālu (CLT) rūpnīcu. Tas ir lielākais ieguldījums uzņēmuma vēsturē. Mayr-Melnhof Holz jaunajā ražotnē Leobenā ieguldīja 175 miljonus eiro, tā tagad ir oficiāli nodota ekspluatācijā.
Kopumā tika izbūvēta 33 000 kvadrātmetru liela halles platība, kurā tika izmantoti 12 000 kubikmetru PEFC sertificēta kokmateriāla, kas iegūts kompānijas pašu …

Stokholmā taps “Pasaulē lielākā pilsēta no koka”

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Kompānija Atrium Ljungberg paziņoja par Stokholmas koka pilsētu – pasaulē lielāko pilsētvides būvniecības projektu no koka, kurā pirmo zālienu plānots iesēt 2025. gadā., bet pirmās ēkas pabeigt 2027. gadā. Šis vērienīgais projekts uzskatāmi demonstrē Zviedrijas ilgstpējīgās inovācijas savā labākajā izpausmē.
Projekta platība ir vairāk nekā 250 000 kvadrātmetru, un tādējādi tas ir pasaulē lielākais zināmais koka būvniecības projekts. …

Uzņēmums “UPM Plywood” samazina darbinieku skaitu, darbība tiek pielāgota tirgus lejupslīdes apstākļiem

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
UPM Plywood ir pabeidzis maijā sāktās pārrunas par izmaiņām attiecībā uz algotiem darbiniekiem personāla un globālajās funkcijās, kā arī Somijas rūpnīcās. Uzņēmuma mērķis ir atjaunot savu organizāciju un pielāgot savu darbību, lai tā atbilstu ražošanas jaudas samazinājumam un tirgus situācijas pasliktināšanās. Vienlaikus uzņēmums iegulda līdzekļus, lai izmantotu digitalizācijas sniegtās iespējas. Šo pasākumu rezultātā uzņēmumā tiks …

Kompānija “Kronospan” palielina savu daļu uzņēmumā “West Fraser”

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Banasino Investments S.à r.l., ieguldījumu sabiedrība, kas atrodas Nikosijā, Kiprā, un ir saistīta ar Kronospan Group, ir ieguvusi kontroli un vadību pār 8 356 494 akcijām West Fraser Timber Co. Ltd., kas veido aptuveni 10,28% no apgrozībā esošajām West Fraser akcijām.
Saskaņā ar paziņojumu presei Banasino Investments S.à r.l. iegādājās West Fraser parastās akcijas ieguldījumu nolūkā un atkarībā no tirgus un citiem apstākļiem var …

Krievijas un Baltkrievijas produkcijas tirgū nav, bet koksnes granulu cenas Eiropā samazinās

29.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Rūpniecisko koksnes granulu, ko izmanto elektroenerģijas ražošanā, cenas Eiropā šogad ir krasi samazinājušās, neraugoties uz aizliegumu ievest Krievijas izcelsmes materiālu, jo Apvienotās Karalistes elektroenerģijas ražotāji ir patērējuši mazāk, nekā gaidīts, norāda tirgus dalībnieki.
Rūpniecisko koksnes granulu cena 2023. gada sākumā bija vairāk nekā 300 ASV dolāru par tonnu, bet pagājušā gada otrajā pusē – gandrīz …

Kas tālāk? Eiropas klimata un enerģētikas politikas laika grafiks

28.06.2023 |  Julian Wettengel, Clean Energy Wire
Eiropa ir pietiekami plaša un sarežģīta, nereti pat ES dalībvalstu žurnālistiem ir grūti saprast, kā tiek veidota klimata un enerģētikas politika un kad gaidāmi svarīgi lēmumi. Šajā laika grafikā atzīmēti galvenie notikumi un tajā ir iekļauta īsa informācija, lai spētu sekot līdzi notiekošajam.

Ukrainas Ziemeļu mežu pārvalde apstiprina sešu meža darbinieku bojāeju

18.06.2023 |  Відкритий ліс, Strana.ua
Sumu apgabalā Ukrainā tikusi apšaudīta automašīna ar vietējās mežsaimniecības darbiniekiem. Avots tiesībsargājošajās iestādēs par šo traģisko notikumu izdevumam Strana.ua pastāstījis sīkāk.
“Traģēdija notikusi 13. jūnijā ap pusdienas laiku pie Gutas ciemata. Mežniecības darbinieki pārvietojās dienesta automašīnā aptuveni kilometra attālumā no valsts robežas, kur viņi tika apšaudīti no …

Karš Ukrainā rada ilgstošu ietekmi uz Ziemeļvalstu koksnes tirgiem

16.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Pēdējo gadu laikā nozīmīgākās izmaiņas tirdzniecības plūsmā Eiropā ir krasi samazinājies apaļkoku imports no Krievijas uz Ziemeļvalstīm. Krievijas karš ar Ukrainu 2022. gada sākumā izraisīja to, ka Eiropa apturēja šīs valsts koksnes eksporta iepirkšanu.
Kopējais apaļkoku importa apjoms Somijā un Zviedrijā 2022. gadā samazinājās uz pusi salīdzinājumā ar iepriekšējās desmitgades vidējo rādītāju.
Baļķu tirdzniecība …

Vācijā ievērojami samazinās koksnes cenas

16.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Koksnes cenas Vācijā ievērojami samazinās. Iemesli ir būvniecības krīze un ekonomikas lejupslīde. Koksnes cenu kritums ir pārsteigums daudziem Vācijas mežu īpašniekiem, jo pirmajā ceturksnfī cenas faktiski nedaudz pieauga. Taču tagad tirgus ir mainījies.
Pieprasījums pēc zāģmateriāliem stagnē, un cenas samazinās, kopš maija ziņo Vācijas meža īpašnieku asociācijas. Jūnijā problēmas, šķiet, saasinās. 2023. gada jūnijā daudzos …

Apvienotās Karalistes kokrūpniecības nozares prognozes 2023. gadam

16.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Dažādi Apvienotās Karalistes kokrūpniecības nozares profesionāļi izteikuši viedokli par galvenajiem 2023. gadā gaidāmajiem tēmām un jautājumiem. Viņu atbildes sniedz ieskatu nozares perspektīvā.
Uzņēmuma Scotts Timber Engineering rīkotājdirektors Džeimss Skots (James Scott) pauda pozitīvas prognozes par jaunu māju tirgu 2023. gadā. Pēc Skota teiktā, ir liels pieprasījums pēc koka konstrukciju izstrādājumiem, stabilas kokmateriālu cenas, pietiekams …

Zviedrijas kokzāģētavas saskaras ar cenu spiedienu un pieprasījuma kritumu

16.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Kopš gada sākuma situācija Zviedrijas zāģētavās, kas ir spējušas piegādāt kokmateriālus, ievērojami samazināt krājumus un piesardzīgi paaugstināt cenas, ir kļuvusi nedaudz labāka. Līdz pat aprīlim, kad tirgus situācija atkal sāka pasliktināties, ražošana un piegāde noritēja nevainojami. Tagad visi Zviedrijas kokrūpniecības nozares dalībnieki ziņo, ka pieprasījums ir kļuvis mērenāks, un pieprasa turpmāku cenu samazinājumu. Visticamāk, tas …

Mākslīgais intelekts un IoT (lietu internets) nākotnē varētu mainīt situāciju mežsaimniecības nozarē

16.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Lai aizsargātu klimatu un saglabātu bioloģisko daudzveidību, ļoti svarīga ir atklāta informācijas apmaiņa par mežiem. Šobrīd Zviedrijas Linneja universitāte vada iniciatīvu Forest 4.0 – izcilības centru mākslīgā intelekta (AI) un lietu interneta (IoT) izmantošanai mežsaimniecības nozarē Lietuvā. Mērķis ir izstrādāt inovatīvus risinājumus, kas aptvertu visu mūsdienu mežsaimniecības procesu.
Lai mazinātu klimata pārmaiņas, bioloģiskās …

Eiropas Palešu asociācija brīdina par standartiem neatbilstošiem eiro paliktņiem un nelikumīgi iegūtas koksnes izmantošanu

16.06.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com
Eiropas palešu asociācija EPAL vēršas pret standartiem neatbilstošu Euro palešu piegādi un nelikumīgi iegūtas koksnes izmantošanu. Organizācija vēršas pret paliktņiem ar viltotu dokumentāciju, kas tiek piedāvāti kā “otrās klases” EPAL paliktņi. Šiem paliktņiem ir ne tikai kvalitātes defekti, bet tie arī rada aizdomas par nelikumīgu koksnes ieguvi.
Nesen EPAL ir novērojusi, ka parādās piedāvājumi …

JŪNIJS 2023

Brīdinājums par Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes koksni Apvienotajā Karalistē
Ķīna: CIF cenu kritums skujkoku zāģmateriālu importam
Āfrikas kokmateriālu eksporta cenas lielākajā daļā tirgu saglabājas stabilas
Kanādas meža ugunsgrēki raisa bažas par kokmateriālu cenu kāpumu un piedāvājuma trūkumu
Uzņēmums “Resolute” meža ugunsgrēku dēļ uz laiku slēdz četras zāģētavas Kvebekā
Vjetnama: Strauji krītoties koksnes eksportam, kokrūpniecības uzņēmumi pieprasa atbalstu
Par koksnes importu no Krievijas un Baltkrievijas, pārkāpjot ES sankcijas, apsūdzēti 9 Lietuvas uzņēmumi
Ķīnas skujkoku zāģmateriālu imports tiek novirzīts uz Krieviju un Eiropu – Ziemeļamerikas piegādātāji zaudē pozīcijas
EUDR (ES Atmežošanas regula): Pārskats un galvenie aspekti uzņēmumiem
Krievijas kokmateriālu eksports strauji samazinās, spēkā stājas ES noteiktās sankcijas
“Södra” prognozē pieaugošu pieprasījumu pēc kokmateriāliem gan vasarā, gan rudenī un paaugstina cenas
Satraukums par Krievijas koksnes granulu eksportu uz Turciju, apejot Eiropas Savienības noteikto aizliegumu
Ķīnas skujkoku baļķu krājumi samazinās, ņemot vērā būvniecības prognozes un problēmas ar cenu noteikšanu
Uzņēmums “Robbins Lumber” iegādājas divas kokzāģētavas ASV austrumkrastā
Āzijas daļa koksnes granulu importā pasaulē sasniedz rekordu
Indijas koksnes importa tirgus uzplaukst, valstij atgriežoties pirmskrīzes līmenī

MAIJS 2023

Neskatoties uz grūtajiem laikiem, Igaunijas kokrūpniecība plaukst
Ķīna oficiāli izbeidz Austrālijas kokmateriālu importa aizliegumu
Uzņēmums “Conifex” vienu mēnesi ierobežos darbību Makenzi kokzāģētavā
ASV kokmateriālu ražotāji sagaida pieprasījuma palielināšanos pēc zāģmateriāliem
Francija: Straujš oša koksnes pieprasījums lapu koku tirgos
Granulu cenas Vācijā sasniedz zemāko līmeni
Somija: kokmateriālu tirgū ievērojamas pārmaiņas – strauji pieaug cenas
Vjetnamas kokmateriālu eksportētāji saskaras ar strauju ārvalstu pasūtījumu kritumu
ES Padome apstiprina EUDR* jeb Atmežošanas regulu
Ukrainas mērķis ir aizstāt Krieviju un Baltkrieviju pasaules kokmateriālu tirgū
Zviedrijas kokzāģētavu sektors īstermiņā saskaras ar problēmām un cenu korekcijām
Eiropas kokrūpniecības nozares asociācijas pieprasa koriģēt Eiropas Savienības meža politiku
ASV zāģmateriālu cenas, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, samazinājušās par 57%. Tās ir zemākas nekā pirms pandēmijas
Mākslīgā intelekta potenciāls kokapstrādes nozarē
Aprīlī ievērojami pieauga skujkoku zāģmateriālu cenas ASV
Zviedrija: 2023. gada 1. ceturksnī pieauga zāģbaļķu cenas
Britu Kolumbijas kokrūpniecības nozarē, neraugoties uz tirgus apstākļiem, vērojamas optimisma pazīmes
Kanādas saplākšņa ražotāji pieprasa piemērot īpašus nodokļus importam no Ķīnas
Notiek Ķīnas apaļkoksnes importa CIF cenu pastāvīga samazināšanās
Izstādē “Interzum” lapu koksnes tirgotāju vidū valda pieklusināts noskaņojums
Jaunas CLT rūpnīcas atklāšana Vācijā
Volīnijas mežkopji kopīgi ar Latvijas kolēģiem nosūta uz fronti četras automašīnas
Renda: 13. maijs, atbalsts Ukrainai, nacionālie partizāni pēckara Latvijā
Koksnes produktu prognozes
Kopā esam spēcīgi! “Latvijas Finiera” atbalsts Ukrainai
Par FSC Pagaidu Nacionālo meža uzraudzības standartu Latvijai
Pasaules kokmateriālu tirgi: Ziemeļvalstu ražotāji joprojām stabili, Vācija, Krievija un Ķīna saskaras ar problēmām
ASV zāģmateriālu cenas samazinās līdz daudzu gadu minimumam zemā mājokļu tirgus līmeņa dēļ
Čehija. Mizgraužu izplatība samazinās. Valsts ierobežo subsīdijas mežsaimniekiem
Somijas kokzāģētavas šoruden varētu atlaist darbiniekus
“Södra” kokzāģētavu segmenta peļņa 2023. gada 1. ceturksnī samazinās līdz minimumam
“Metsä Wood” piegādās LVL produktus “Modvion” vēja turbīnu torņiem, kurus izgatavo no koksnes
Krievijas saplākšņa rūpnīcas var būt spiestas pārtraukt ražošanu sveķu trūkuma dēļ
Uzņēmums “UPM Plywood” pārstrukturē savu organizāciju un palielina darbības apjomu
Latvijā apbalvoti Volīnijas mežsaimnieku sadarbības partneri un atbalstītāji
Ukrainas prezidents apbalvo Latvijas brīvprātīgos
Ķīna: Koksnes imports 2023. gada 1. ceturksnī samazinās, cenas seko tendencei
Lietuvas UAB “Juodeliai” investē līdzekļus ražotnes paplašināšanā Marijampolē
Prognozes: ASV kokmateriālu cenu diapazons ierobežots, parādās zemāko cenu sasniegšanas pazīmes
Vācija: Zāģbaļķu cenas sāk kristies; zāģētavas iepērk īstermiņam
Vājais zāģmateriālu tirgus pasaulē izraisījis zāģbaļķu cenu kritumu
“UPM Plywood” pārstrukturē ražošanas organizāciju un palielina darbības apjomu
ASV uzņēmums “Structurlam” piesaka bankrotu, aktīvus plāno pārdot kompānijai “Mercer”
“Kronospan” Alabamā būvēs jaunu OSB plātņu rūpnīcu
Latvija iegūst jaunu meža apsaimniekošanas pagaidu standartu
Darījumu pārbaudes slēgšana par sertificētu Aucoumea piegādes ķēdes ciklu Gabonā
Atjaunināti principi un kritēriji: Izmaiņas standartu izstrādātājiem un sertifikātu turētājiem
Publicēta jauna AAF politikas versija
FACE sanāksme Sofijā: atbalsts Dabas atjaunošanas likumam mazo medījamo dzīvnieku labā Eiropā

APRĪLIS 2023

Vai ilgtspēja kļuvusi par kritisku uzņēmējdarbības sastāvdaļu? III daļa
Tirgus perspektīvām pasliktinoties, “Stora Enso” samazina prognozes 2023. gadam
Latvijas meža nozares pārstāvji iepazīst Austrijas pieredzi
FSC sertifikācijas termiņš drīz beigsies 2 milj. ha Polijas meža
Austrijas kokapstrādes nozare sagaida ražošanas apjoma samazinājumu 2023. gadā
Ziemeļamerikas zāģmateriālu tirgus perspektīvas 2023. gadam: zemas cenas un pieprasījuma kritums
Igaunijas kokrūpniecības pašreizējās tendences un perspektīvas
Noskaņojums Vācijas kokrūpniecības nozarē ievērojami pasliktinās
Kompānija “HS Timber” pārdod Sebes kokzāģētavu Rumānijā “Ziegler Group”
Šveices uzņēmums “Krono” plāno paplašināt OSB plātņu ražošanas jaudas un novirza ieguldījumu prioritātes uz Rietumeiropu
Uzņēmumu samaksātie nodokļi 2022. gadā
ES Parlaments pieņem klimata tiesību aktu “svēto trīsvienību”
Divi jauni MK noteikumi – “Noteikumi par aizsargājamām alejām“ un “Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem”
Vai ilgtspēja kļuvusi par kritisku uzņēmējdarbības papildinājumu. Turpinājums
Ziņojums par FSC Globālās stratēģijas Īstenošanas plānu. 2021-2022
FSC Pagaidu Nacionālais meža uzraudzības standarts Latvijai
Ukrainas aizstāvju karogs Rendas kopienai
Egles apaļkoku imports no Eiropas uz Ķīnu 2023. gada pirmajos divos mēnešos samazinājies par 15%
Paredzams, ka nākotnē kravu pārvadājumi pa jūru aizņems vairāk laika
“Binderholz” atver kokmateriālu ražotni Ziemeļkarolīnā
Jaunzēlandes apaļkoku cenas turpina pieaugt, bet zāģbaļķus Āzijā var pārdot par pazeminātu cenu
Pasūtījumu trūkuma dēļ strauji samazinājies Vjetnamas koksnes eksports
Eiropas koksnes plātņu ražošanas nozares pašreizējais stāvoklis un perspektīvas
UPM jaunā celulozes rūpnīca Urugvajā gaida atļauju darbības sākšanai
“LEAG Group” iegādājas “Wismar Pellets” Vācijā
Ukraina. Atbalsts. Lieldienas
Par Atmežošanas novēršanas regulu balsojums gaidāms aprīlī. Kas paredzams?
“Pfeifer” vadība: Svarīgs iemesls “Pölky” iegādei bija koksnes cena
FSC paziņo par pilnīgu mežu sertifikācijas pārtraukšanu Krievijā
Kāpēc pieprasījums pēc mājokļiem ASV turpinās ietekmēt kokmateriālu cenas?
Februārī nedaudz samazinājās zāģbaļķu cenas Zviedrijā
Jautājumā par ES bioekonomiku ES tirdzniecības asociācijas izveido koalīciju
Somijas mežizstrādes uzņēmums “Metsäkonepalvelu” paplašina darbību Zviedrijā
Vācijas kokmateriālu tirdzniecībai 2022. gadā bija pozitīvi rezultāti. Prognozes par 2023. gadu – mērenas
Indonēzija ES Atmežošanas regulu ir gatava apstrīdēt Pasaules Tirdzniecības organizācijā
Lielākais tropu koksnes tirgus daļas pieaugums Eiropas Savienībā vismaz 15 gadu laikā
FSC neturpinās diskusijas par gēnu inženieriju
Pasaulē samazinās pieprasījums pēc zāģmateriāliem, zāģbaļķu cenas spēji krīt
Baļķu pieprasījums Ķīnā pašlaik neatbilst gaidītajam
Granulu cenas Austrijā un Vācijā atgriežas iepriekšējā gada līmenī
Austrijas mežsaimniecības nozare cīnās ar inflāciju, mizgraužu izplatību un ES politiku
Jaunais Apvienotās Karalistes kokrūpniecības nozares nolīgums atbalsta turpmāku vietējo kokmateriālu izmantošanu
“Arauco” būvēs divas “Siempelkamp” ražotnes
“Insight Group” iegādājas “Deere&Co” Krievijas līzinga daļu
“Invest Plus” kļūst par IKEA lielākā uzņēmuma Krievijā īpašnieku
Jūrmalā un Rīgā var sastapt daudz trīsdesmitgadīgu ukraiņu. Vai viņiem visiem kas kaiš?

MARTS 2023

Eiropas Savienība plāno izveidot ES mēroga integrētu meža monitoringa sistēmu
EP piekrīt palielināt CO2 absorbciju un paaugstina 2030. gada ES klimata mērķus
Noslēdzas FSC sertifikācija Krievijā
Draugi no Latvijas palīdz Ukrainas aizstāvjiem
Vācijā negaidīti aug koksnes cenas
Igaunijā bankrotē divi kokapstrādes uzņēmumi
Strauji pieaug kokmateriālu cenas ASV: negaidīti audzis jaunu mājokļu būvniecības apjoms
Palielinoties cenām, pieaug ES-27 tropu koksnes imports
Somija: pasūtījumu nepietiekamības dēļ “Keitele Group” atlaiž darbiniekus
Kokapstrādes iekārtu pārdošanas apjoms pasaulē līdz 2027. gadam sasniegs 6,1 miljardu ASV dolāru
Somijā šķeldas un apaļkoku imports no Krievijas krities no rekordaugsta līdz nullei
Somija: Vietējie resursi varētu viegli aizstāt Krievijas koksni
Rietumāfrikas kokmateriālu tirdzniecības pāreja uz jauniem noteikumiem
Cik vērtīga ir augsnes veselība
EP piekrīt palielināt CO2 absorbciju un paaugstina 2030. gada ES klimata mērķus
(Ar komentāru) Ķīna: Straujš apaļkoksnes importa samazinājums 2022. gadā
Vācijas granulu tirgus pagājušajā gadā sasniedza rekordus. Par 2023. gadu jūtamas bažas
Zāģmateriālu cenas Ziemeļamerikā piedzīvo “atkusni”
Krievijas ziemeļrietumu reģiona kokrūpniecības uzņēmumi apsver iespēju pārcelties uz Tālajiem Austrumiem
Pēc strauja krituma Zviedrijā aug koksnes cenas
Noskaņojums Vācijas rūpniecībā turpina uzlaboties, kokzāģētavu segmentā saglabājas pesimisms
Uzņēmums “Arauco” brīdina par 50 miljonu ASV dolāru zaudējumiem meža ugunsgrēku dēļ Čīlē
Pasūtījumu trūkuma dēļ strauji samazinās Vjetnamas koksnes izstrādājumu eksports
Janvārī un februārī pieaugušas Jaunzēlandes apaļkoku eksporta cenas
Programma “LIFE”: ES iegulda vairāk nekā 116 miljonus eiro stratēģiskajos projektos dabas, vides un klimata jomā
Klimata tehnoloģiju uzņēmums publicē pasaulē pirmo protokolu par CO2 piesaisti okeāniem. Lielākā oglekļa birža – tirdzniecības apskatu 2022. gadam
Austrija: Pieaug egles zāģbaļķu cenas
Nākamajos desmit gados pasaulē paredz strauju saplākšņa tirgus pieaugumu
Krievijas mežizstrādātāji saskaras ar papildu grūtībām zāģbaļķu realizēšanā
Polijas kokrūpniecība nonākusi krīzē pasūtījumu trūkuma dēļ
Vairākas Eiropas Savienības valstis vēlas apturēt priekšlikumu par ierobežojumiem attiecībā uz meža kurināmā izmantošanu
Eiropas Savienības atmežošanas regula ir izaicinājums Malaizijas kokrūpniecības nozarei
Pēc divus gadus ilga pieauguma (~40%) 2022. gada beigās pasaulē zāģbaļķu cenas krītas
Apvienotās Karalistes uzņēmums “Travis Perkins” brīdina par sarežģītu 2023. gadu
Latvijas Kokrūpniecības federācija: LVM pagaidu padomei “ieskriešanās perioda” nebūs

FEBRUĀRIS 2023

2022. gada 4. ceturksnī strauji samazinājās apaļkoksnes cenas Igaunijā
ASV Kompānija “Sierra Pacific Industries” plāno lielu paplašināšanos Eiženas kokzāģētavā
Konference ”ISC 2023” notiks Vīnē šā gada 11.-12. oktobrī
Konferencē ”Koksne no Somijas” diskutē par tendencēm pasaules kokmateriālu tirgos
“Södra” apsver iespēju Zviedrijā būvēt jaunu lielu kokzāģētavu
Somija: Apaļkoksnes cenu kāpums 2022. gadā
Ķīna: Straujš apaļkoksnes importa samazinājums 2022. gadā
Indijas uzņēmums “Greenpanel” pasūta “Dieffenbacher” jau trešo MDF līniju
Paredzams, ka kokmateriālu cenas ASV turpinās svārstīties
Starptautiskā izstāde LIGNA 2023 notiks no 15. līdz 19. maijam
Stāsts par oglekļa uzkrājumu mežā sākas no saknēm
Par Latvijas Neatkarīgo mežizstrādātāju asociācijas gada kopsapulci
Sankciju dēļ Krievijas zāģmateriālu eksports 2022. gadā samazinājās par 25%
Pasaules kokmateriālu tirgus perspektīvas 2023. gadam joprojām ir nelabvēlīgas
Ķīna: Būvniecības aktivitāte samazinās, importētās koksnes cenas sarūk
2022. gadā strauji pieauga skujkoku zāģmateriālu eksports no Eiropas uz ASV
2023. gads Apvienotajā Karalistē solās būt vēl viens sarežģīts gads kokmateriālu tirdzniecībā
2022. gadā krasi pieaudzis Latvijas skujkoku zāģbaļķu imports uz Ķīnu
Globālo piegādes ķēžu stabilizācijas tendences pēc Covid-19 un Krievijas – Ukrainas kara ietekme
2023. gada sākumā granulu cenas Eiropā turpinās samazināties
Vācijā strauji pieaug koksnes cenas
Uzņēmums “West Fraser” Ziemeļamerikā un Eiropā saskata stabilu vidēja termiņa pieprasījumu
Latvija. Oglekļa (CO2) emisijas. 1990.-2023.
Uzlabotas digitālās tehnoloģijas un ieguldījumi darbinieku apmācībā
FSC neturpinās mediāciju ar uzņēmumu “Harita Group”
Kā modernās tehnoloģijas var palielināt datu uzticamību
Ziemeļvalstu un Baltijas biznesa forums “Kā stiprināt noturību un uzlabot gatavību krīzes situācijām Ziemeļvalstu un Baltijas reģionā”
Pārdošanu veicinoši pasākumi un PVN
Kādas bijušas apaļkoksnes cenu tendences Latvijā 2022. gadā
Martā paredzētā izstāde “Delhiwood 2023” – signāls par augošo koksnes tirgu Indijā
Uzņēmums “Holmen” palielinās CLT* ražošanas jaudas
Apstiprināta “Pfeifer” īstenotā Somijas uzņēmuma “Pölkky Oy” iegāde
Austrija: Janvārī ievērojami pieaug pieprasījums pēc egļu zāģbaļķiem un paaugstinās to cenas
“JP Morgan” mežu apsaimniekošanas uzņēmums iegādājas meža zemes aktīvus 500 miljonu ASV dolāru vērtībā
Šogad var ievērojami pieaugt zāģmateriālu cenas Ziemeļamerikā. Jāgatavojas kokmateriālu cenu kāpumam
Līdz 2027. gadam pasaulē prognozē strauju saplākšņa tirgus pieaugumu
Atbalsts Ukrainai. “Latvijas Finieris” un sadarbības partneri
Verra ar detalizētu tehnisko analīzi pievēršas lietus mežu kompensācijas kredītu kritikai

JANVĀRIS 2023

Par grozījumiem MK 2022. gada 2. novembra noteikumos Nr. 686
“Euroconstruct” prognozē būvniecības aktivitātes stagnāciju Eiropā līdz 2025. gadam
Lielākais Ziemeļamerikas CLT* ražotājs uz laiku aptur vienas rūpnīcas darbību
Būvnieku uzticības pieaugums liecina par pagrieziena punktu ASV mājokļu tirgū
Zāģmateriālu cenas ASV 2023. gada sākumā pieaugušas par 14%
Rietumvalstu meža nozares uzņēmumi kopš kara sākuma pārdevuši 13 uzņēmumus Krievijā
“Drax” palielinās granulu ražošanu Alabamas rūpnīcā
ASV un Kanādas skujkoku zāģmateriālu tirdzniecības karš turpinās. “West Fraser” un “Canfor” maksās lielākus nodokļus
ES sankciju dēļ Krievija paplašina zāģmateriālu eksportu uz Āfriku un Tuvajiem Austrumiem
Uzņēmums “Canfor” slēdz divas kokzāģētavas Britu Kolumbijā
Ziemeļamerikas zāģmateriālu tirgus negatīvās perspektīvas 2023. gadam
Ķīnas skujkoku zāģmateriālu imports 2022. gadā samazinājās par 13%. Cenas aug
“Södra” paziņo par priežu un egļu koksnes cenu paaugstināšanu un šopavasar sagaida lielu pieprasījumu
Vjetnamas koksnes eksports šogad sasniegs rekordu 18 miljardu ASV dolāru apmērā
“Hasslacher Group” pārņem Vācijas kokapstrādes uzņēmumu
“Södra Wood” paplašina zāģmateriālu piegādi Japānai
Kanādā Britu Kolumbijas provincē 2023. gadā gaidāma vēl vairāku kokzāģētavu slēgšana
Domstarpības par mežsaimniecību ES Dabas atjaunošanas tiesību aktos
Eiropas parketa tirgū 2022. gadā bija straujš kritums
Uzņēmums “HS Timber” Group samazina ražošanas jaudu Rumānijā
Koksnes cenas Polijā strauji pieaug – tagad tās ir salīdzināmas ar Vāciju un Zviedriju
“Dieffenbacher” piegādās OSB plātņu ražotnes komponentus “Tolko High Prairie” rūpnīcai
2023. gads Čehijas meža nozarei varētu būt viens no grūtākajiem
Granulu cenas Vācijā turpina kristies
EUTR – jauna regula par atmežošanas novēršanu. Ko tā nozīmē kokrūpniecības uzņēmumiem?
Vai šopavasar Ziemeļamerikas zāģmateriālu cenas varētu būt optimistiskas?
Apdraudēta koksnes granulu piegādes ķēžu integritāte
Noslēgusies IV kārta darījumu pārbaudē ar kokoglēm
COP15 tiek panākta vienošanās par bioloģiskās daudzveidības sistēmu dabas aizsardzībai
FSC jaunā iniciatīva paātrinās bioloģiskās daudzveidības novērtēšanu FSC sertificētajos mežos
“Stora Enso” palielina koksnes iegādes apjomu Somijā, lai aizstātu mežrūpniecības darījumus Krievijā
Kompānija “Moelven” slēdz vienu no trim ražošanas līnijām Norvēģijā
ES prezidējošā valsts Zviedrija vēlas panākt daudz plašāku koksnes izmantošanu būvniecībā
Noskaņojums Vācijas rūpniecībā ievērojami uzlabojas, neraugoties uz pesimismu kokzāģētavu segmentā
Indonēzija un Brazīlija pauž “nopietnas bažas” par Eiropas Savienības tiesību aktiem atmežošanas jomā
Kā 7 soļos noteikt uzņēmuma emisiju neto nulles mērķi
Austrija kritizē ierobežojošos Eiropas Savienības tiesību aktus mežu jomā
Enerģētiskā krīze un inflācija joprojām ir pasaules kokrūpniecības ražošanas samazināšanas un darbu pārtraukšanas dzinējspēks
Kongo stājas spēkā baļķu eksporta aizliegums
“Skeena” zāģētavas Kanādā uz laiku pārtrauc apaļkoku iepirkšanu
“West Fraser” ierobežo kokzāģētavu darbību Floridā, skaidrojot augstām apaļkoksnes izmaksām un vāju tirgu
Uzņēmums “Mayr-Melnhof” pārdevis kokzāģētavu Krievijā
2023. gadā būtiski mainīsies Apvienotās Karalistes kokmateriālu importa modeļi
Ziemeļamerikā turpinās vairāku kokzāģētavu darbības apjomu samazināšanās
Ķīna: inficēšanās gadījumu pieaugums ar C19 bloķē ostas un var ietekmēt globālo tirdzniecību
Jūs, ukraiņi, esat apvienojuši Latviju...
Koksnes granulu eksporta pārtraukšanu uz Eiropu Krievijai nekompensē piegādes uz citiem tirgiem
Kompānija “Hekotek” piegādās kokzāģētavas aprīkojumu uzņēmumam “Etablissements GAIFFE SARL” Francijā
Jaunzēlandes baļķu eksporta un cenu kritums Ķīnā
Vāja tirgus dēļ uzņēmums “Tolko” Britu Kolumbijas provincē Kanādā pagarina ražošanas pārtraukumu
Neraugoties uz nelielajiem krājumiem, zāģmateriālu cenas ASV turpina kristies
Viena no lielākajām kokzāģētavām Krievijā pārtrauc koksnes granulu ražošanu
Čīles kokrūpniecības kompānija “Masisa” atsakās no visām aktivitātēm Argentīnā
Ķīna no 2023. gada janvāra samazinās tarifus koksnes izstrādājumiem
Vācija: Skujkoku zāģmateriālu cenas starp uzplaukumu un krīzi – prognoze 2023. gadam
Latvijas meža nozares palīdzība Ukrainai karā ar Krieviju

DECEMBRIS 2022

NewGo! Jauna pieeja mežu pārvaldībā
Krievijas saplākšņa ražošana un eksports brūk, bet parādās jauni tirgi
Neraugoties uz nesenajām svārstībām, paredzams, ka Apvienotās Karalistes kokmateriālu importa apjomi ilgtermiņā pieaugs
“Stark Group” ienāk Apvienotās Karalistes tirgū, iegādājoties vairāk nekā 600 “Saint-Gobain” filiāļu
Itālijas SAIB kļūst par daļu no EGGER Group
Lielais pieprasījums ASV negaidīti aktivizējis Zviedrijas kokzāģētavu darbību
Uzņēmums “Rayonier” pabeidz iegādes ASV dienvidos
ASV zāģmateriālu cenas samazinās līdz jaunam 2022. gada zemākajam līmenim, mājokļu būvētāju noskaņojums turpina pasliktināties
Baltkrievijas kokmateriālu plūsma uz Eiropas Savienību caur Vidusāziju – sankcijas tiek apietas
Austrija: Skujkoku apaļkoksnes pieprasījuma pārskats 2022. gada decembrī
UPM pabeidz jaunās celulozes rūpnīcas Urugvajā celtniecību
Straujš Somijas zāģmateriālu eksporta apjoma kritums uz Eiropas valstīm
“Egger” grupa: Pieprasījums ievērojami zemāks, perspektīvas neskaidras
Vācija: Koksnes cenu attīstība 2023. gadam joprojām neskaidra
“Pfeifer” iegādājas Somijas kokapstrādes uzņēmumu “Pölkky”
Latvija stingri izmeklēs “konfliktmateriālu” importu no Krievijas
Uz fronti devās 11 apvidus automašīnas ar nepieciešamo
Informatīvais ziņojums par Krievijas agresijas pret Ukrainu nodarīto kaitējumu videi
Debates par Dabas atjaunošanas regulu. Latvijas pozīcija
Mežsaimniecības brīvprātīgo centrs: no vēlmes palīdzēt līdz starptautiskam mērogam
Ekspertu diskusija par ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas modeļiem un papildu mežsaimniecību Biskajas provincē
Eiropas Komisija piekrīt uzņēmuma “Garnica” pārdošanai uzņēmumam “Carlyle”
Bažas, ka Turcijas koksnes granulu eksporta pieaugums saistīts ar Krievijas resursiem
Krievijas kokrūpniecības uzņēmumi cietuši nopietnus zaudējumu, tie lūdz valdības palīdzību
Paredzams, ka līdz 2025. gadam pieprasījums pēc kokmateriāliem Apvienotajā Karalistē palielināsies par 78%
Paredzams, ka Zviedrijas kokzāģētavas 2023. gadā turpinās samazināt jaudu
Kokmateriālu nākotnes līgumi pieaug, jo Kanādas kokzāģētavas ierobežo ražošanu
Eiropalešu cenas sešu mēnešu laikā samazinājušās par 40%
Granulu cenas Vācijā samazinās (<€500)
Eiropas Savienība apstiprina tiesību aktu par importa aizliegumu produktiem, kas saistīti ar atmežošanu
Ķīna: Stabils skujkoku baļķu imports, nākamgad cenas varētu uzlaboties
Kopš C19 ierobežojumiem ASV nav bijušas tik zemas zāģmateriālu cenas
“Binderholz” veic vēl vienu vērienīgu uzņēmuma pārņemšanu Apvienotajā Karalistē
Igaunijas valsts mežos ierosināts samazināt mežizstrādes apjomus
Joprojām drūms noskaņojums Vācijas kokrūpniecībā
Ziemeļamerikas zāģmateriālu cenas joprojām krītas, jo mājokļu tirgus piedzīvo grūtības
Zviedrijas kokzāģētavas saskaras ar zāģmateriālu cenu kritumu un zemu pieprasījumu
Pēc ļaunprātīgiem gadījumiem vērtīgās palīdzības kravas no Latvijas nonāk Ukrainā bez starpniekiem
ES vienojas par tiesību aktu pret atmežošanu un mežu degradāciju
Jaunais Eiropas “Bauhaus”: sākusies pieteikšanās 2023. gada balvām
Par laukirbi un lauksaimniecību
70 Eiropas Savienības uzņēmumi, vietējās iestādes un komunālo pakalpojumu sniedzēji aicina efektīvi un aprites veidā izmantot koksnes biomasas atlikumus
COP27 sanāksmē FSC veido Klimata koalīciju, lai sekmētu progresu mežā balstītos klimata risinājumos
Kopienas kā ilgtspējīgas mežsaimniecības centrālais elements Gvatemalā
Mežu valsts Zviedrija drīz pārņems Eiropas Savienības prezidentūru
Ķīna: Skujkoku importa tirgus atveseļošanās iezīmes 2023. gada 1. ceturksnim
“Western Forest Products” samazinās zāģmateriālu ražošanu
“Ledinek” piegādā iekārtas “Stora Enso” CLT ražotnei Ždirecā
“Kronospan” atsakās no “Pfleiderer” pārņemšanas Eiropas Savienības pretmonopola apsvērumu dēļ
ES tropu koksnes imports samazinās, pieaugot ekonomikas lejupslīdes pazīmēm
Eiropas kokapstrādes un kokzāģētavu nozare atzinīgi vērtē EK tiesību akta priekšlikumu par oglekļa dioksīda piesaistes sertifikāciju

NOVEMBRIS 2022

“Laflora” noslēdz 2022. gada kūdras ieguves sezonu ar ieguves apjomu un apgrozījuma pieaugumu
Kopā mēs uzvarēsim!
Kas notika savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecībai veltītajā konferencē?
Dabas resursu nodoklis grāmatvedībā
Straujāk augošie uzņēmumi Latvijā. TOP 100 2021. gadā
Eiropas gada koks Latvijā 2022 Sējas dižozols
Vorena Bafeta ieguldījumu uzņēmums pērk uzņēmuma Louisiana-Pacific akcijas
Vācija: Skujkoku zāģētās koksnes ražotāju cenu indekss uzrāda neviendabīgas tendences
Skujkoku apaļkoku krājumi Ķīnas galvenajās jūras ostās
Mājokļu tirgus lejupslīde Ziemeļamerikas kokmateriālu ražotājiem var nozīmēt vairāk dīkstāvju
Krievijas zāģmateriālu un saplākšņa ražošana 2022. gada janvārī-oktobrī strauji samazinājās
Koksnes imports Apvienotajā Karalistē sasniedz zemāko līmeni sešos gados
Atskats uz CEI-Bois kopsapulci
Zviedrijas zāģmateriālu eksporta cenas turpina kristies
Savu interešu aizstāvībai Somijas meža nozare veidos biroju Briselē
Eiropas Investīciju bankas vides programma
Par starptautiskās savvaļas dzīvnieku un augu tirdzniecības noteikumiem
Granulu cenas Vācijā krasi samazinās
Jaunie izaicinājumi un iespējas lapu koksnes kokmateriālu tirgū Eiropā
ASV: Papildu spiediens uz cenām pēc “milzu burbuļa”
Austrija: Hasslacher pārņem Gemson uzņēmumu
Kokrūpniecība COP27: klimata aizsardzības un uzņēmējdarbības apvienošana
Egger uzņēmumu grupa iegulda 25 miljonus eiro Unterradlbergas plānā
Välinge mātesuzņēmums iegādājas Horvātijas mēbeļu ražotāju
Ķīnas un Eiropas Savienības koksnes izstrādājumu tirdzniecības attīstība vērtējama dažādi
Homag Group 2022. gada janvārī-septembrī palielināja pārdošanas apjomus par 20%
Inovāciju plāns pilsētu mežsaimniecībā
Latvijā notiks Tirgus piekļuves diena 2022
Pērn augstākā rentabilitāte veselības nozarē, zemākā – atpūtas un izklaides sektorā
Darba tirgus prognozes līdz 2040. gadam
Apvienotā Karaliste: 2023. gadā gaidāma neskaidra kokmateriālu tirgus situācija
Saistībā ar importa kontroli Arauco rūpnīcām Argentīnā draud slēgšana
Igaunija: Skujkoku baļķu cenas 2022. gada 3. ceturksnī turpina kristies
Indonēzija samazina kokmateriālu eksportu uz Ķīnu un ASV
Krievijas kokrūpniecības uzņēmumi izmanto mazāk nekā 50% iespējamās jaudas
Latvija: Koksnes cenas ir sasniegušas pārejošu minimumu, turpmāks kritums nav gaidāms
Drūmais stāvoklis mājokļu tirgū apdraud Ziemeļamerikas kokzāģētavas
Norvēģu uzņēmums Moelven samazinās ražošanu savās kokzāģētavās
Oktobrī nedaudz uzlabojies noskaņojums Vācijas kokrūpniecībā
Paredz Ziemeļamerikas koksnes izstrādājumu tirgus strauju pieaugumu līdz 2026. gadam
Pasaules ekonomikas lejupslīde aizēno tuvākā laika kokrūpniecības tirgus perspektīvas
Palēninoties starptautiskajai tirdzniecības plūsmai, strauji samazinās kravu pārvadājumu apjoms pa jūru
Western Forest Products uzskata, ka situācija Ziemeļamerikas mājokļu tirgū veicina kokmateriālu pieprasījumu
Ziemeļamerikas kokapstrādes kompānija Interfor ziņo par 2022. gada 3. ceturkšņa rezultātiem
Koncerns Western Forest Products ierobežos savu Port Alberni kokzāģētavu darbību
Lapu koksnes konference 2022: lapu koksnes tirgus starp izejvielu trūkumu un augstām enerģijas izmaksām
Skujkoku apaļkoku cenas Latvijā 2022. gada 3. ceturksnī turpina pieaugt
Skujkoku zāģmateriālu cenas Vācijā septembrī samazinājās par 21%
Zems granulu kurināmā piedāvājums Eiropā rada piegādes šoku*
Būvniecības aktivitātes pieauguma dēļ nedaudz palielinās zāģmateriālu cenas Ziemeļamerikā
Traucējumi pasaules kokmateriālu un apaļkoku tirdzniecībā Ukrainas kara dēļ
Uzņēmums Rayonier iegādājas meža zemes ASV dienvidos
Uzņēmumi Holmen un SCA plāno būvēt lielu kokzāģētavu Zviedrijas ziemeļos
FSC kā biedru organizācija
Starptautiska preču transportēšana
Kā darījumiem ar kokmateriāliem piemērot PVN?
7. Starptautiskā konference “Zemes izmantošanas nozaru ilgtspēja – Eiropas vides politikas prasību un ģeopolitiskās realitātes apstākļos”

OKTOBRIS 2022

Ziemeļamerikas kokzāģētavas samazinās ražošanu, lai celtu zāģmateriālu cenas
Nepareiza NACE kodu lietošana var novest pie “zaļmazgāšanas”
Somija: Baļķu cenu kritums septembrī
Somijā strauji pieaug bērza koksnes cena
Skujkoku apaļkoksnes cenas Vācijā turpina kristies
Paredzams, ka koksnes cenas Latvijā turpinās pieaugt
Brazīlijas un Urugvajas koksnes šķeldas eksporta apjoma pieaugums, Čīles piegāžu kritums
Krievijas saplākšņa rūpnīcas turpina samazināt ražošanas jaudu noslodzi
Ķīna: Pieprasījums pēc skujkoku apaļkokiem un zemas cenas; egļu imports no Eiropas strauji samazinājies
Īrija: Kokmateriālu cenu kritums 2022. gada 3. ceturksnī
Vācija: Skujkoku un lapu koksnes zāģmateriālu ražotāju cenu indekss liecina par mainīgām tendencēm
Polija: OSB un skujkoku zāģmateriālu cenas strauji samazinās
Krievijas kokrūpniecības situācija ir sarežģīta, bet ne kritiska
Koksnes imports uz Apvienoto Karalisti ir palēninājies, bet krājumi ir stabili
Eiropas koka paneļu ražotāji šoziem saskaras ar “perfektu vētru”
Austrija: Zāģbaļķu cenas oktobrī bija stabilas; zems pieprasījums zāģētavās
FSC ĢA 2022 akceptē priekšlikumu pastiprināt prasības neskartu meža ainavu (IFL) un vietējo kultūras ainavu (ICL) saglabāšanai
Par FSC Ģenerālajai asamblejai iesniegtajiem priekšlikumiem un rezultātiem
Šomēnes Lionā notiks starptautiskā konference par lapu koku koksni
FSC nozīmes palielināšana valstu valdībām
Kopienu meži un ģimenes meži (Community and Family Forests)
Par Latvijas Meža nozares arodbiedrības 9. kongresu
Cilvēka tiesību un darba godināšana (Celebration of people)
Kā varam pierādīt mežu, meža produktu un pakalpojumu vērtību kā ilgtspējīgas attīstības mērķu katalizatoru?
Ziemeļamerikas zāģmateriālu tirgus 2022. gada 4. ceturksnī un 2023. gada 1. ceturksnī saglabāsies svārstīgs
Vai importētāji ir gatavi ES kokmateriālu regulas aizstāšanai?
Prognozes: Nākamgad Somijā koksnes izmantošana pieaugs, apaļkoku cenas samazināsies
Skujkoku zāģmateriālu tirdzniecībai pasaulē lejupejoša tendence
Polijas kokrūpniecība nonākusi krīzē, paredz strauju izejvielu cenu pieaugumu
Jaunzēlandes apaļkoku eksporta cenas uz Ķīnu oktobrī samazināsies
Granulu cenas Eiropā sasniegušas vēsturisku līmeni
FAO: Paredzams, ka līdz 2050. gadam koksnes pirmapstrādes produktu patēriņš pieaugs par 37%
Austrijas uzņēmums “Binderholz” līdz gada beigām sāks ražošanu jaunā masīvkoka paneļu rūpnīcā
Somijas meži jāizmanto aktīvi, daudzveidīgi un ilgtspējīgi, teikts meža stratēģijas projektā
Kā kopīgi ar pamatiedzīvotājiem, kopienām, mazajiem zemes un meža īpašniekiem un nodarbinātajiem veidot mežsaimnieciskos risinājumus?
FSC ĢA 2. dienas notikumu apkopojums
Priekšlikumu izskatīšanas process. 10. oktobris
Laipni lūgti FSC Ģenerālajā asamblejā! Direktoru padomes vēstījums
Par draudzību, atbalstu un uzvaru!
Pasaulē lielākā granulu rūpnīca uzsāk ražošanu ASV Misisipi štatā
Latvijas meža nozari ietekmē aktuālie pasaules notikumi
Krievijas bērza saplākšņa aizstājēji Eiropas tirgū
Kompānija “Mercer” pabeidz Vācijas “HIT Torgau” iegādes darījumu par 270 miljoniem eiro
Koksnes enerģija: Eiropas meža nozare reaģē uz grozījumiem, par kuriem nobalsoja Eiropas Parlaments
Kanādas uzņēmums “Interfor” par 236 miljoniem dolāru iegādājas “Chaleur Forest Products”
Pašreizējā situācija Eiropas kokrūpniecības nozarē
Zāģētavu darbības ierobežojumi rada nemainīgas zāģmateriālu cenas Ziemeļamerikā

SEPTEMBRIS 2022

Likti pamati sadarbībai starp Rīgas domi, “Rīgas Mežiem” un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti
Koksnes izmantošana enerģētikā: vai kritika ir pamatota?
“Danske Bank”: Ekonomikas krīze skars mājsaimniecības no trim pusēm
Somija: zāģbaļķu pieprasījuma samazināšanās pazemina cenas un samazina eksportu
Līdz 2027. gadam paredz globālā CLT tirgus divkāršošanos
Malkas trūkums Francijā paaugstina apaļkoksnes cenas
Palielinoties lapu koku koksnes eksportam uz Ķīnu, vērojams tās trūkums Vācijā
Kanādas kokrūpniecības uzņēmuma “Tolko“ mērķis – līdz 2023. gada 4. ceturkšņa beigām atsākt “High Prairie“ OSB plātņu ražotnes darbību
Austrija: Zems apstrādes līmenis kokrūpniecībā, baļķu cenas samazinās
ASV zāģmateriālu cenas samazinās turpat līdz pirmspandēmijas līmenim
Federālo rezervju sistēmai paaugstinot procentu likmes, ASV kokmateriālu cenas samazinājās par 10%
Vācijas kokrūpniecības nozari tuvākajos mēnešos sagaida negatīvas tendences
Ķīna: zāģbaļķu krājumi turpina samazināties, importa cenām ir augšupejoša tendence
Ziemeļamerikas zāģmateriālu ražotāji samazina ražošanas apjomus, tas liecina, ka pieaug procentu likmes
Kanādas uzņēmums “Canfor” tirgus situācijas dēļ uz laiku samazina ražošanas jaudu Britu Kolumbijā
LVMI “Silava” “Mežzinātnes pēcpusdiena”
Vairākās Eiropas valstīs tiek ziņots par kokmateriālu un malkas trūkumu
Par dažām FSC tīmekļa vietnes jaunajām funkcijām
Koncerns “Bergs” slēdz Broakullas rūpnīcu Zviedrijā
Koksnes cenas samazinās, ASV hipotekāro kredītu likmes sasniedz augstāko līmeni 14 gadu laikā
Koksnes granulu trūkums Francijā izraisa cenu pieaugumu
Tendences pasaules koksnes tirgos: Kas gaidāms gada beigās?
“Zaļās organizācijas” vēršas tiesā par ES kodolenerģijas un gāzes nozares noteikumiem
Zviedrija: “Vida Group” apgalvo, ka elektroenerģijas cena laika gaitā ietekmēs ražošanu
“Weyerhaeuser” ziņo par darba pārtraukšanu Oregonā un Vašingtonā streiku dēļ
ASV kokrūpniecības nozares pārstāvji apgalvo, ka Kanādas skujkoku produkcijas ražotāji saņem klimata subsīdijas
Eiropas kokrūpniecības nozares organizācijas atzinīgi vērtē jauno ES meža stratēģiju
ES Parlaments atzīst koksnes primāro biomasu par atjaunojamo enerģijas avotu
Apvienotās Karalistes būvnieku padomes darba grupa norāda uz enerģijas izmaksu pieauguma iespējamo ietekmi uz kokmateriālu cenām
Polijas kokrūpniecības nozare aicina mainīt valsts mežu koksnes tirdzniecības politiku
Eiropas Parlamenta politiskās grupas atbalsta plānus pārtraukt subsīdijas biomasai
Strauji augošas malkas cenas un kurināmās koksnes trūkums visā Eiropā
FSC Ģenerālās Asamblejas biļetens # 6
Igaunijā pieprasījuma krituma dēļ dažas kokzāģētavas var apturēt darbu
Koksnes granulu ražošanas jaudas Ziemeļamerikā turpina palielināties
Koskisen investēs Kärkölä 48 miljonus eiro. Ražošanu plānots sākt 2023. gada vasarā
Skujkoku zāģmateriālu cenas Ziemeļamerikā turpina samazināties
Austrija: Zāģbaļķu cenas ievērojami samazinājušās
Kokmateriālu tirdzniecība Somijā samazinās par 30%
Pieaugot gāzes cenām, vācieši energoresursus cenšas iegūt no malkas
Vācijas kokmateriālu tirdzniecība cieš no augstajām enerģijas izmaksām
Zviedrijas zāģmateriālu tirgū šoruden gaidāms karsts laiks
Somijas kokmateriālu tirdzniecība samazinājusies par 30%
Krievijas saplākšņa rūpniecība piedzīvo krīzi
Ikea paziņo par turpmākiem ieguldījumiem Ķīnas tirgū
Skujkoku koksnes piedāvājums Apvienotajā Karalistē ievērojami pārsniedz pieprasījumu
Krievija: Sankcijas būtiski samazina koksnes izstrādājumu ražošanu
Koksnes cenas Latvijā piedzīvojušas nepieredzētas svārstības
“Koka pilsētas” līdz 2100. gadam varētu ietaupīt miljardu tonnu emisiju, apgalvo zinātnieki
Francijas skujkoku zāģētavas ziņo par ievērojamu tirgus lejupslīdi
Eiropas kokmateriālu tirgus paredzami saskarsies ar virkni jaunu problēmu
Canfor samazina ražošanu Zviedrijas kokzāģētavās
Ķīna: Skujkoku apaļkoku tirgus pārskats augustā

AUGUSTS 2022

Polijas Valsts mežu Gdaņskas reģionālās direkcijas paziņojums par FSC sertificēšanu
10 soļi nelikumīgas mežizstrādes samazināšanai Ukrainā
Modes industrija pievēršas ilgtspējīgai mežsaimniecībai
FSC blokķēžu tehnoloģija: No izmēģinājuma projekta līdz iepriecinošiem rezultātiem

JŪLIJS 2022

Atbalsts kolēģiem Ukrainā turpinās
Granulu cenas Rietumeiropā ievērojami augstākas nekā pirms gada
Vietējie zemes īpašnieki – kūdras ieguvēji pretēji VARAM un ārvalstu kapitāla kūdras atradņu nomniekiem iebilst pret enerģētiskās kūdras sektora slēgšanu

JŪNIJS 2022

Vasaras Saulgriežos
Aktuālākās prezentācijas par nozari un ar to saistīto politiku
Ilgtspējas vadītāju un ESG ekspertu lomas palielināšanās

MAIJS 2022

Palīdzība Ukrainai. Par patiesu draudzību
Ukrainas mežsaimnieki turpina saņemt palīdzību no Latvijas
Latvijas mežsaimnieki kopā ar Volīnijas mežsargiem Ukrainas bruņotajiem spēkiem nodeva divus džipus un medikamentus
Meža nozares kaimņvalstīs. Resursu izmantošanas aspekti
Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā

APRĪLIS 2022

Par nepieciešamību nekavējoties rīkoties Latvijas valsts, sabiedrības un tautsaimniecības interesēs
Mežs ienāk Jelgavā
Volīnijas mežsaimnieki saņem medikamentus no kolēģiem Latvijā
Par kompensācijām meža īpašniekiem un Somijas pieredzi
FSC Ģenerālās asamblejas 2022. gada reglaments
Par "Natura 2000 aizsargājamo teritoriju pārvaldības un apsaimniekošanas optimizāciju"
FSC veic "nelielas izmaiņas", pārskatot četrus starptautiskos vispārējos rādītājus
FSC sertifikāti karadarbības zonā Ukrainā ir apturēti
Situācija sertifikācijas jomā saistībā ar Krieviju un Baltkrieviju. Jautājumi

MARTS 2022

FSC Stratēģija 2021.-2026. gadam
Kāpēc jauno mežu kopšana kļuvusi par nozīmīgu energoapgādes faktoru?
FSC Nacionālā pārstāvja nozīme un apstiprināšanas kārtība
Turpinām palīdzēt Ukrainas meža nozares kolēģiem
Par Eiropas Gada koku 2022 balsojumā atzīts Belovežas gāršas sargs*. Aģes dižozols 9. vietā
Pieaugot civiliedzīvotāju upuru skaitam Krievijas karā pret Ukrainu, tiek lemts par Krievijas naftas embargo
FSC Ģenerālās asamblejas biļetens. 2022. gada marts
“Mēs ar Ukrainu!” Latvijas mežkopji to pierāda darbos
Vēstule no Ukrainas meža nozares pārstāvja
Lielās vides aktīvistu organizācijas un grupas ignorē vai izliekas nemanām karu Ukrainā. Kāpēc?
Nekādu FSC sertificētu koksni un tās materiālu no Krievijas vai Baltkrievijas!
Par Krievijas dabasgāzi saņemtā nauda top zaļa
FSC pagaidu paziņojums par karu Ukrainā un organizācijas rīcību
Atbalstiet Ukrainu! Neizmantojiet koksni no Krievijas un Baltkrievijas!
Ukrainas Mežu pārvaldes kolēģa vēstule
Par FSC vadības reakciju uz Krievijas iebrukumu Ukrainā
Karš Ukrainā kā pagrieziena punkts Eiropas gāzes atkarībā
Stora Enso aptur ražošanu un tirdzniecību Krievijā
FSC par darbinieku tiesībām izvēlēties arodveselības un darba drošības pārstāvi

FEBRUĀRIS 2022

Kūdras ieguves un pārstrādes un meža nozares vienojas par sadarbību
Kā rīkoties krīzes gadījumā?
Pirmā starptautiskā FSC biedru sanāksme 2022. gadā
Eiropas zaļo obligāciju standarts
FSC plāno sākt apmācību par gēnu inženierijas sasniegumu izmantošanu FSC nesertificētajās meža platībās
FSC sistēmai oficiāli pievienojusies Norvēģija
Kādu brīdi nedarbosies FSC meklētājierīce
Pamatnostādnes zemes izmantošanas, kūdras ieguves un pārstrādes, mežsaimniecības un saistītajās nozarēs
Korporatīvie lobiji acīmredzami ietekmē ESG* regulējumu
Sākas balsojums par Eiropas Gada koku 2022

JANVĀRIS 2022

ES finansējums 2021.-2027. gadam. Ekonomikas ministrijas atbalsta pasākumi

DECEMBRIS 2021

Mežiem Centrālāfrikā augt! Ilgtspējas jautājumu aktualitāte Kongo baseinā

NOVEMBRIS 2021

Konference “Dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana – veiksmīgas sociālekonomiskās attīstības pamatnosacījums Eiropas Savienības jaunās vides politikas ieviešanas periodā”
Aģes dižozols piedalīsies Eiropas gada koku konkursā
FSC: pārveidošanas jautājumu politika un kaitējuma novēršanas sistēma - nākamie soļi
18. novembrī
Atklāta vēstule FSC International Valdei
Par FSC Ģenerālo Asambleju. Kopsavilkums
Aģes dižozols: Eiropas gada koks Latvijā 2021
6. Starptautiskā konference “Dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana – veiksmīgas sociālekonomiskās attīstības pamatnosacījums Eiropas Savienības jaunās vides politikas ieviešanas periodā”

OKTOBRIS 2021

FSC: fakti un skaitļi. 2021. gada oktobris
Iniciatīva: "Kļūdu labojums"
Eiropas Meža īpašnieku Vīnē parakstītā deklarācija par ES Meža stratēģiju 2030
Eiropas Revīzijas palāta: Eiropas Savienības finansējums biodaudzveidībai un klimata pārmaiņām ES mežos

SEPTEMBRIS 2021

Ceļā uz FSC Ģenerālo asmbleju. 12 iniciatīvas
FSC Focus Forests Green Paper
Informatīvais ziņojums par mežu nozīmi Latvijā
LMSP Meža programmas seminārs Alojā
Latvijas Meža programmas seminārs Kazdangā 1. oktobrī
Balsojums. Eiropas Gada koks Latvijā

JŪLIJS 2021

FSC. Introduction to Focus Forests

JŪNIJS 2021

2021. gadā plānotie starptautiskie meža nozares pasākumi
Par ekstrēmismu un fanātismu dabas aizsardzībā
Biogāze: vajadzīgais risinājums domāšanas maiņai Eiropas Savienībā

MAIJS 2021

Ko nozīmē "zaļā domāšana", kam aiz muguras stāv politiķi un bankas?
Eiropas Gada koks Latvijā
To nevar tā vienkārši... izdomāt un uzrakstīt!

APRĪLIS 2021

Eiropas Zinātnieku nakts 2021
FSC Direktoru padomes viedoklis par Greenpeace ziņojumu
Par Eiropas Savienības topošās jaunās politikas ietekmi uz mežu apsaimniekošanu

MARTS 2021

Nacionālā mežu apsaimniekošanas standarta izstrādes plāns
Koksnes resursu bilances atšķirību analīze ES
Meži. Eiropas Savienības jaunā stratēģija. Konsultēšanās
Sertifikācija un Klimata obligāciju standarts
Vairāk nekā 40 dabas teritorijās atjaunos 20 aizsargājamos biotopus un vairāku sugu dzīvotnes
ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam. Nostājas dokuments
Aktualitātes iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanā 2021. gadā

FEBRUĀRIS 2021

Latvijas reģionu apaļkoku tirgus cenu monitoringa rezultāti. 2021. gada februāris
ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam
Rīkkopa ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanai plānošanā
PROmoting the Governance of Regional Ecosystem ServiceS = PROGRESS
The FSC National Forest Stewardship Standard of Lithuania
The FSC National Forest Stewardship Standard of Sweden

JANVĀRIS 2021

Eiropas Meža institūts (EFI) atbalsta Meži Eiropā darbību

DECEMBRIS 2020

“Rīgas meži” kopā ar Rīgas domi piedāvā digitālo karti (mdps.rigasmezi.lv) pastaigām mežā
"Meža un saistīto nozaru attīstības problēmas un perspektīvas klimata izmaiņu laikmetā Latvijā un Eiropā"
LMSP 5. konference “Meža un saistīto nozaru attīstības problēmas un perspektīvas klimata izmaiņu laikmetā Latvijā un Eiropā”
FSC Globālās stratēģijas "apskats"
FSC Global Membership Meeting 2020

NOVEMBRIS 2020

Par sertifikāciju un dabas datu pārvaldības sistēmu "Ozols". Zemkopības ministrijas skaidrojums
Darbs sertifikācijas speciālistam
FSC vebinārs par būvniecības ilgtspēju
FSC vebinārs "Mežs un mode"

OKTOBRIS 2020

Latvijas Meža programmas seminārs. Skrunda. 16. oktobris
LMSP Meža programmas seminārs Dobelē. 30. oktobris

SEPTEMBRIS 2020

Latvijas Meža programmas seminārs Aknīstē 2. oktobrī

AUGUSTS 2020

Latvijas Meža programmas seminārs LLU Meža fakultātē
Mežs ienāk Jelgavā 2020!

JŪLIJS 2020

FSC Globālās stratēģijas vadlīnijas

MAIJS 2020

Daugavpils Universitātes 62. starptautiskā zinātniskā konference
Vēstule "Par Konceptuālo ziņojumu..."

APRĪLIS 2020

LLU pirmo reizi iekļūst Starptautiskajā universitāšu ietekmes reitingā
Jāņa Vitenberga padomnieks būs Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors Kristaps Klauss

MARTS 2020

Ar mežu platībām Latvijā viss kārtībā! (Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta atbilde)
Konference. Ilgtspējīgas bioekonomikas attīstība 2020: no globālas domāšanas līdz vietējai rīcībai. Kauņa
Konference: Meža ģenētiskā resursa saglabāšana klimata mainībā (Karpača, Polija)
IUFRO 7. Starptautiskā darbnīca par koku kaitēkļu ģenētisko mijiedarbību (Pontevedra, Spānija)
Konference: Mežsaimniecība: tilts nākotnē (Sofija, Bulgārija)

FEBRUĀRIS 2020

Latvijas Meža programmas seminārs. Salacgrīva. 6. marts
Konference "Medības. Drošība. Sabiedrība. Valsts"

JANVĀRIS 2020

Latvijas Meža programmas seminārs. Alūksne. 13. marts
"Forestry - bridge for the Future", Sofija, Bulgārija
"Managing forests in the 21st century", Potsdama, Vācija
Latvijas Meža programmas seminārs. Jaunpiebalga. 28. februāris
Latvijas Meža programmas seminārs. Skrunda. 24. aprīlis
Ne viss ir zelts, kas spīd! Kāpēc Latvijai šoreiz nevajag Eiropas miljonus?
LU 78. Starptautiskā zinātniskā konference. 2020. gada janvāris/marts

DECEMBRIS 2019

Latvijas Kūdras asociācija par Valsts kontroles iniciatīvu pievērst uzmanību derīgo izrakteņu apsaimniekošanai un uzskaitei valstī

NOVEMBRIS 2019

Simpozijs "Problems in Biodiversity Conservation in the Baltic Forests and Possible Solutions"
Meža nozares konference 2019
Nacionālā enerģētikas un klimata plāna (2030. gadam) projektu nodod starpinstitūciju saskaņošanai
Latvijas Mežzinātnes diena “Mežs un mežkopība mainīgā klimatā”
LMSP vēstule par Mežirbes (Bonasa bonasia) aizsardzības plāna (MAP) zinātnisko ekspertīzi
Ekoloģisms Vācijā un ģimeņu labklājība
Latvijas iespējas un panākumi. Vai varēsim vienoties?

OKTOBRIS 2019

Konference “Mežsaimniecība – Latvijas tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības kontekstā” I daļa
Konference “Mežsaimniecība – Latvijas tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības kontekstā” II daļa
Mežsaimniecība - Latvijas tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības kontekstā
Konference “Mežsaimniecība – Latvijas tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības kontekstā”
Konference “Mežsaimniecība – Latvijas tautsaimniecības balsts bioekonomisko nozaru attīstības kontekstā”
Forestry – Pillar of Latvian National Economy in the Context of Bioeconomic Fields Development

SEPTEMBRIS 2019

Īsumā par situāciju zāģmateriālu tirgū
Latvijas Meža programmas seminārs Burtniekos
Noderīgi arī meža īpašniekiem!
Latvijas Meža programmas seminārs Mālpilī

AUGUSTS 2019

Par FSC aptauju
Par FSC auditu
FSC Eiropas un NVS biedru sanāksme Prāgā
Sertifikācijas aktualitātes

JŪLIJS 2019

Norvēģijā atklāta augstākā koka ēka Pasaulē
Sidnejas Ziemeļrietumu Metro kļūst par pirmo sabiedriskā transporta projektu, kas ieguvis PEFC projekta sertifikāciju

MAIJS 2019

PEFC sertifikācijas institūcijas prasības tiek pārskatītas - sniedziet atsauksmes!
Sākusies FSC Mežu apsaimniekošanas grupu standarta pārskatīšana
Dānijas Kroņprincese apmeklē PEFC stendu Kopenhāgenas modes samitā
FSC Starptautiskā valde apstiprina Kontrolētās koksnes stratēģiju

NOVEMBRIS 2018

“Zaļi mazgātā” koksne - kāpēc FSC sertifikācija noris tikai attīstītajās valstīs

OKTOBRIS 2018

FSC Nacionālā standarta projekta iespējamā ietekme uz Valsts stratēģisko resursu

SEPTEMBRIS 2018

Aicinām pieteikties konferencei Daugavpilī!
FSC Boreālā sanāksme Tallinā

AUGUSTS 2018

Konferences “Dabas resursu ilgtspējīga apsaimniekošana – Baltijas jūras reģiona valstu ekonomiskas attīstības virzītājspēks” programma

JŪLIJS 2018

Līdzdalībnieki korupcijā Ukrainā
Латвийские леса: рубить нельзя оставить
Rezervē datumu - LMSP un Daugavpils Universitātes 3. Starptautiskā konference 25. oktobrī
FSC samazina kontrolētās koksnes riskus Latvijai

JŪNIJS 2018

Ieinteresētās puses vienojas par pamatu, uz kura balstīt kontrolētās koksnes stratēģiju
Dabas skaitītājiem otrā peļņas sezona
LMSP Privātuma politika
FSC atbilde uz LMSP uzdotajiem jautājumiem par FSC attīstību Latvijā

MAIJS 2018

Par FSC Nacionālā meža uzraudzības standarta projektu Latvijai
Par Kontrolēto koksni Latvijā
Izaicinājumi prasa jaunus risinājumus
Par mikroliegumu izveidošanas un apsaimniekošanas kārtību, to aizsardzību, kā arī mikroliegumu un to buferzonu noteikšanu

APRĪLIS 2018

Vai līdzšinējā vides politika ir nacionālās interesēs?
Mežsaimniecības vides subsīdijas Somijā
Greenpeace International neatjauno dalību FSC
LATVIJAS FSC MEŽA UZRAUDZĪBAS STANDARTA PUBLISKĀ APSPRIEŠANA

MARTS 2018

Sirsnīgus svētkus ģimenes lokā!
KONFERENCE - MŪSDIENĪGA KOKMATERIĀLU UZSKAITE MEŽA NOZARES KONKURĒTSPĒJAS PAAUGSTINĀŠANAI
Teju miljards eiro valsts makā
Mežsaimniecības un lauksaimniecības nozaru lūgums atzīt mežsaimniecības lomu ES klimata pārmaiņu mazināšanas politikā pēc 2020. gada
Privātā meža pārvaldība, valsts politikas ietekme: Meža uzraudzības padome Krievijā un Brazīlijā

FEBRUĀRIS 2018

ES koksnes patēriņa tendenču ilgtspējības analīze
Somijas mežsaimniecība un Latvijas konteksts
Mežā sapūst 1,5 miljardi eiro
Kuldīgas saplāksni pārceļ citā līgā

JANVĀRIS 2018

Eņģeļa sapnis II
Eņģeļa sapnis I
Polijas valsts meži standarta izstrādes darba grupā strādās vides sekcijā
Somija var! Bet Latvija nedrīkst?
Somija - Mežs un klimats
About economy of nature friends and green propaganda propping it
Об экономике «друзей природы» и «зеленой пропаганде» для ее обоснования
About the denigration of the Latvian forest industry
Вещи надо называть своими именами

DECEMBRIS 2017

Vai mežsaimniecības politikā valda populisms?
Sveiciens Ziemassvētkos un Jaunajā 2018. gadā!
Ar LMSP atbalstu top Latvijas pirmā prezidenta Jāņa Čakstes ābeļdārzs
FSC CNRA tulkojums latviešu valodā
Cilvēks - latvietis - Sarkanajā grāmatā?

NOVEMBRIS 2017

The Next Wave of Extremists Will Be Green Militant environmentalism is coming. And we aren’t ready for it.
Foto un prezentācijas no konferences Zeme un cilvēks - Līdzsvarotā mijiedarbībā
Sveiciens Valsts svētkos!

SEPTEMBRIS 2017

Atskats uz apaļā galda diskusiju par mežu sertifikāciju ECE reģionā
Privātā mežsaimniecība pakļauta riskam

AUGUSTS 2017

LMSP sadarbībā ar Latvijas meža nozari meklē sertifikācijas sistēmas vadītāju mežu apsaimniekošanas uzņēmumā
Aptauja par Mežu stāvokli Latvijā
Stratēģiju analīze, lai uzlabotu mazas un zemas apsaimniekošanas intensitātes mežu sertifikāciju Eiropā

JŪLIJS 2017

MKP izbraukuma sanāksme 19.jūlijā un atbalsts MK noteikumu grozījumiem
Apaļā galda diskusija par Mežu apsaimniekošanas sertifikāciju ECE reģionā

JŪNIJS 2017

Joprojām aktuāli mums visiem 2020: Kā skaitīs dabu, un kas būs pēc tam?

MAIJS 2017

Eiropas reģionālā sanāksme Somijā
LMSP Meža diena - no sēklas līdz koka galdam

APRĪLIS 2017

Latvijas mežu stāsts
Izveidota LMSP mājaslapas mobilā versija
SUSAB kļūst par otro dubultsertificēto mežu apsaimniekotāju Latvijā

MARTS 2017

LMSP Meža diena - 28. aprīlī
Atskats uz privāto mežu sertifikācijas darba grupas sanāksmi Lietuvā

JANVĀRIS 2017

Standartu tulkojumi Valsts valodā
SIA Skogssallskapet aicina pievienoties Mežu apsaimniekošanas sertifikāta grupai
Biotopi Zviedrijā
LMSP sadarbībā ar SIA Metsa Forest Latvia izstrādā mobilo aplikāciju "Meža Monitors"
Ilgtspējīgas mežsaimniecības saknes meklējamas izpratnē
Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

DECEMBRIS 2016

Kas notiek Vides konsultatīvajā padomē?
Vienoti Ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanai
Par 18. decembra raidījuma De Facto sižetu “Pusē valsts mežu vairs nav FSC mežu apsaimniekošanas sertifikāta” un 19. decembra Latvijas radio Nr. 1 raidījuma Pēcpusdiena tematu “Vairāki LVM reģioni zaudējuši sertifikātu par videi draudzīgu saimniekošanu”
Nav 'labu' un 'sliktu' mežu sertifikātu
Atskats uz starptautisko zinātnisko konferenci “Vide un meža ilgtspējīga apsaimniekošana Baltijas reģionā – problēmas un risinājumi”.

NOVEMBRIS 2016

SIA Sodra Mežs vienbalsīgi uzņemti LMSP sastāvā
Veiksmīgas LMSP un SIA IRI Asset Management sadarbības rezultātā uzņēmums iegūst Ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas sertifikātu
Starptautiska konference Daugavpilī

AUGUSTS 2016

SIA Skogssallskapet uzsāk dalību LMSP
LMSP piedalās starptautiskajā konferencē BaltDendro2016

JŪNIJS 2016

Daugavpils Universitāte, Ogres tehnikums un studentu biedrība "Šalkone" kļūst par LMSP Sociālās sekcijas biedriem