8. Starptautiskā konference “Izmaiņas un risinājumi vides politikā ilgtspējīgai, klimatneitrālai ekonomikas attīstībai” (Addressing changes and solutions in environmental policy for sustainable, climate-neutral economic development)

02.10.2023 |  LMSP

23. novembrī Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes (LBTU) Meža un vides zinātņu fakultātē

Sesijas:

1. Klimatneitralitāte un vides aizsardzības politiskie aspekti ekonomisko un zinātnisko jautājumu skatījumā

2. Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības sektora specifika Eiropas kontekstā – tuvākās nākotnes perspektīvas

3. Baltijas jūras baseina valstu sadarbības klimatneitralitātes un vides prasību aspektā

4. Pārdomātas un veiksmīgas dabas aizsardzības pozitīvie piemēri

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*