8. Starptautiskā konference “Izmaiņas un risinājumi vides politikā ilgtspējīgai, klimatneitrālai ekonomikas attīstībai”

16.11.2023 |  LMSP

LAIKS: 2023. gada 23. novembris 

KLĀTIENE: Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, Meža un vides zinātņu fakultāte,
Jelgava, Akadēmijas iela 11

KONFERENCES LAIKS: 10.00 – 18.00, ierašanās un reģistrēšanās pasākumam – no plkst. 9.00

TIEŠSAISTE: zemeunvalsts.lvdb.lvkonferences.db.lv

DARBA VALODAS: latviešu un angļu

DALĪBA: bezmaksas, iepriekš reģistrējoties

REĢISTRĒŠANĀS: https://konferences.db.lv/conferences/8-starptautiska-lmsp-konference/#registracija

PROGRAMMA

09.00 – 10.00 Reģistrācija

10.00 – 10.15 Konferences atklāšana

Dr. oec. Irīna Pilvere, Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes rektore

Māris Liopa, Latvijas Mežu sertifikācijas padomes priekšsēdētājs, LR Zemkopības ministra padomnieks meža resursu ilgtspējīgas pārvaldības un izmantošanas jautājumos

Dr. silv. Linards Sisenis, Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes Meža un vides zinātņu fakultātes dekāns

1. SESIJA

Klimatneitralitāte un vides aizsardzības politiskie aspekti ekonomisko un zinātnisko jautājumu skatījumā

10.15 – 10.40 Eiropas Zaļā kursa izaicinājumi bioekonomikas nozarēm Latvijā

Dr. oec. Irīna Pilvere, Latvijas Biozinātņu un Tehnoloģiju universitātes rektore

Dr. oec. Aleksejs Nipers, LBTU vadošais pētnieks

10.40 – 11.05 Klimatneitralitātes mērķu sasniegšanas izaicinājumi

Dr. silv. Dagnis Dubrovskis, LR Klimata un enerģētikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks 

11.05 – 11.30 Resursu pieejamība un kokrūpniecības sektora izaugsmes iespējas. Faktori, kam ir izšķiroša nozīme

Artūrs Bukonts, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors

11.30 – 11.55 Klimatneitralitātes sasniegšanas ģeoloģiskie problēmjautajumi 

Dr. geogr. (PhD Earth Sci) Normunds Stivriņš, LU profesors, Ezeru un purvu izpētes centra valdes loceklis, Latvijas Nacionālās kūdras biedrības valdes priekšsēdētājs

2. SESIJA

Baltijas jūras baseina valstu sadarbība klimatneitralitātes un vides prasību aspektā

12.00 – 12.25 Virzība uz klimatneitralitāti. Kūdras nozares izaicinājumi un ilgtspējīgi risinājumi. Pieredze Ziemeļvalstīs un Latvijā

Dr. geol. Ilze Ozola, Ezeru un purvu izpētes centra valdes locekle

12.25 – 12.50 Vai Eiropas Savienības prasības ietekmē mežsaimniecību Polijā? 

Prof. Dr. hab. Piotr S. Mederski, Pozņanas Dzīvības zinātņu universitātes (Poznań University of Life Sciences) profesors (Polija)

12.50 – 13.15 Dabiskie traucējumi. Ekoloģiskie procesi kā daudzfunkcionalitātes vadlīnijas

PhD Floortje Vodde, Igaunijas Dzīvības zinātņu universitātes (Estonian University of Life Sciences, Tartu) pētniece (Igaunija)

13.15 – 14.00 Pusdienu pārtraukums, kafija

3. SESIJA

Zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (ZIZIMM) sektora specifika Eiropas kontekstā – tuvākās nākotnes perspektīvas

14.00 – 14.25 Klimata ziņā viedas mežsaimniecības nozīme 

MSc. Ajdin Starcevic, Vāgeningenas Universitātes un Izpētes centra (Wageningen University & Research) Vides pētījumu (Wageningen Environmental Research) jaunākais pētnieks (Nīderlande)

14.25 – 14.50 Meža bioekonomikas uzraudzība 

Mg. oec. Vineta Tetere, LBTU ESAF lektore, Vāgeningenas universitātes (Wageningen University & Research) doktorante

14.50 – 15.15 Vecie meži vairāku aspektu skatījumā. Resursu izmantošanas daudzveidība

Dr. silv. Āris Jansons, LVMI Silava vadošais pētnieks

Mg. silv. Daiga Zute, LVMI Silava pētniece, Eiropas klimata pakta vēstniece Latvijā

15.15 – 15.40 Kūdras izmantošanas loma Eiropas Savienības Zaļā kursa mērķu sasniegšanā

Uldis Ameriks, Latvijas Darba devēju konfederācijas viceprezidents, SIA Laflora valdes priekšsēdētājs

15.40 – 16.00 Kafijas pauze

4. SESIJA

Pārdomātas un veiksmīgas dabas aizsardzības pozitīvie piemēri 

16.00 – 16.25 Eiropas taksonomija – instruments ilgtspējīgai un sabalansētai mežsaimniecībai 

Dr. biol. Rolands Moisejevs, Daugavpils Universitātes DZTI pētnieks

16.25 – 16.50 Latvijas Finieris: Dabas aizsardzība un mežsaimniecība. Pieredze, pārdomas un izaicinājumi

Agris Meilerts, SIA Latvijas Finieris Mežs valdes prieksšēdētājs

16.50 – 17.15 Parastās egles selekcija klimatgudrās mežsaimniecības ietvarā

Mg. silv. Pauls Zeltiņš, LVMI Silava zinātniskais asistents

17.15 – 17.45 PANEĻDISKUSIJA – Eiropas vides politika, zinātnes un ekonomikas attīstības virzieni, riski un iespējas

“Salus populi – suprema lex (tautas labklājība – galvenais likums)”

Diskusijas vadītājs: Māris Ķirsons, žurnāla “Dienas Bizness” žurnālists

Diskusijas dalībnieki: nozaru un zinātnes pārstāvji

17.45 – 18.00 Konferences noslēgums

https://konferences.db.lv/conferences/8-starptautiska-lmsp-konference/#registracija
Konference notiek ar Meža attīstības fonda finansiālu atbalstu

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*