70 Eiropas Savienības uzņēmumi, vietējās iestādes un komunālo pakalpojumu sniedzēji aicina efektīvi un aprites veidā izmantot koksnes biomasas atlikumus

06.12.2022 |  globalwoodmarketsinfo.com

Vairāk nekā 30 parakstītāju atbalstījuši un pievienojušies 10. novembrī publicētajai deklarācijai, tādējādi kopējais tās atbalstītāju skaits pārsniedz 70. Parakstītāji ir Eiropas organizācijas, uzņēmumi un komunālo pakalpojumu sniedzēji.

Pirms 2. decembra tehniskā trīspusējā dialoga parakstītāji atkārtoti pauda satraukumu par to, ka Eiropas Parlamenta priekšlikums par jaunu “primārās koksnes biomasas” definīciju REDIII direktīvā neļaus efektīvi un aprites veidā izmantot koksnes biomasas atliekas un apdraudēs ES energoapgādes drošību. Bioenerģija un jo īpaši koksnes biomasa ir Eiropas nozīmīgākais vietējais un ilgtspējīgs enerģijas avots, tā veido 10% no kopējā mūsu patērētās enerģijas daudzuma, turklāt vairāk nekā 96% biomasas tiek saražoti vietējā tirgū.

Deklarāciju parakstījuši uzņēmumi, vietējās iestādes un komunālo pakalpojumu sniedzēji ir atkārtoti pauduši atbalstu ambicioziem ilgtspējas kritērijiem, kas ietver biomasas izmantošanas prioritātes noteikšanu augstas efektivitātes koģenerācijai, efektīvas centralizētās siltumapgādes un rūpnieciskiem lietojumiem. Tomēr tie norāda, ka Eiropas Parlamenta pašlaik ierosinātā definīcija neatspoguļo mežu ilgtspējīgas apsaimniekošanas un bioenerģijas realitāti. Tā vietā, lai veicinātu ilgtspējīgu un noturīgu sistēmu, tā neļauj izmantot aprites un ilgtspējīgus koksnes resursus, apdraudot nozares nākotni, kas ir ļoti svarīga, lai samazinātu oglekļa dioksīda emisijas un nodrošinātu energoapgādes drošību daudzās pilsētās un lauku apvidos visā Eiropā.

Skatīt dokumentu: Kopīgais ieinteresēto personu paziņojums par koksnes biomasu

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*