2023. gads Čehijas meža nozarei varētu būt viens no grūtākajiem

23.01.2023 |  globalwoodmarketsinfo.com

Čehijā, raugoties no nevalstisko meža īpašnieku viedokļa, iespējams, gaidāms viens no grūtākajiem gadiem pēdējo desmitgažu laikā.

“Mizgraužu nodarītā postaža vēl nebūt nav beigusies, lai gan tā mazinās, bet diemžēl iestājas ekonomiskā lejupslīde, ievērojams enerģijas cenu kāpums un augsta inflācija. Pieprasījuma kritums neapšaubāmi ietekmēs koksnes un koksnes izstrādājumu noietu,” norādīja Čehijas Republikas Pašvaldību, privāto un baznīcas mežu īpašnieku asociācijas (SVOL) priekšsēdētājs Jirži Svoboda (Jiří Svoboda). Starp svarīgākajiem 2023. gada uzdevumiem SVOL ierindo Meža likuma grozījumus, Medību likuma grozījumus un pienācīga finansiālā atbalsta piešķiršanu mežu stāvokļa uzlabošanai.

“Mēs vēlamies ticēt, ka pūles, ko veltām nepieciešamajām izmaiņām, netiks iztērētas veltīgi un ka grozījumi Meža un Medību likumā dos risinājumus veselai virknei aktuālu problēmu meža apsaimniekošanā,” informēja Jirži Svoboda.

“Pašreizējā situācija liecina, ka ir nepieciešams atvieglot meža īpašnieku darbu, lai viņi varētu labāk pretoties klimata pārmaiņām un ekonomiskajai un enerģētikas krīzei,” uzsvēra J. Svoboda. SVOL atzinīgi vērtē Meža likuma grozījumu Platformas izveidi, kurai pievienojušās vairākas organizācijas, kas pārstāv meža un lauksaimniecības zemes īpašniekus, mežsaimniekus, dabas aizsardzības speciālistus, kokapstrādes nozares pārstāvjus un akadēmisko sabiedrību.

Platformas dalībnieki 2022. gada nogalē iesniedza zemkopības ministram Meža likuma grozījumu projektu paragrāfu veidā, kas nodrošinātu iespēju meža īpašniekam vairāk izmantot dabai tuvākas saimniekošanas metodes, ieviestu piemērotus pielāgošanās pasākumus klimata pārmaiņām, mazinātu birokrātiju meža apsaimniekošanā, risinātu mazo meža īpašumu jautājumus, motivētu meža īpašniekus, lai viņi, rūpējoties par savu mežu nākotnē, nodrošinātu arī meža nekoksnes produkciju un ražošanas funkcijas sabiedrībai, kā arī vienkāršotu valsts meža pārvaldes darbību.

Aizvadītais 2022. gads no SVOL viedokļa bija ļoti drudžains. Daudzās privātajās meža platībās, kuras skāra ārkārtēja mēroga mizgraužu invāzija, bija un joprojām ir jārisina apjomīgi atjaunošanas uzdevumi. Meža īpašniekiem nācās saskarties ar nepietiekamu valsts finansiālo atbalstu, darbaspēka trūkumu sakarā ar Covid-19 pasākumiem, kā arī ar sekām, kas saistītas ar karu Ukrainā. Jau pagājušā gada pavasara apmežošanas sezonā darbaspēka izmaksu pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu bija aptuveni 20 %. Pēc Jirži Svobodas teiktā, starp SVOL un Čehijas Iekšlietu ministriju notika sarežģītas sarunas par jaunā subsīdiju instrumenta nosacījumiem meža īpašniekiem, lai atbalstītu mežaudžu pielāgošanu klimata pārmaiņām.

“Sākotnēji mēs atzinīgi vērtējām šo ministrijas ieceri, taču katras jaunas sarunas nesa arvien lielāku vilšanos. Rezultāts ir pārāk sarežģīts un daudziem īpašniekiem vai nu nav pieejams, vai nav pieņemams. Mēs sagaidām vēl kādu progresu, taču esmu diezgan skeptiski noskaņots. Praktiski visu gadu risinājām arī jautājumu par nepieciešamību grozīt Medību likumu. Mēs ticam, ka valdība pildīs savu solījumu un mums kopā izdosies rast pieņemamu kompromisu. Diemžēl esam nonākuši situācijā, kad grozījumi, visticamāk, tiks pieņemti laikā, kad ievērojama daļa nomas maksu jau būs noteikta uz nākamajiem desmit gadiem jaunajos medību tiesību nomas līgumos. Un tie tiks noslēgti, diemžēl, balstoties uz pašreizējo likuma redakciju.”

Starp svarīgākajiem SVOL jautājumiem aizvadītajā gadā bija arī gatavošanās izmaiņām dalībnieku Kurināmās malkas tirdzniecības organizācijā, kas tika apstiprinātas SVOL konferencē aprīlī. Ar 2023. gada 1. janvāri tika nodibināts atsevišķs tirdzniecības uzņēmums SVOL obchodní s.r.o., kas šā gada otrajā pusē sāks tirgot malku apkurei no SVOL biedru īpašumiem.

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*