“Latvijas valsts meži” sāk apaļo kokmateriālu pārdošanu 2024. gadam

02.10.2023 |  Latvijas valsts meži

Lai nodrošinātu sadarbības ilgtspēju ar koksnes pārstrādes uzņēmumiem un apaļo kokmateriālu piegāžu nepārtrauktību, a/s “Latvijas valsts meži” (LVM) ir uzsākusi apaļo kokmateriālu pārdošanu 2024. gadam. Pārdošanas process ierasti tiek uzsākts ar vispārīgo sadarbības noteikumu izsludināšanu, noteikumos aprakstot gan sadarbības principus, gan to, kādus produktus LVM piedāvā, kādus pakalpojums pircēji var izvēlēties, kā arī to, ko LVM sagaida no saviem pircējiem.

Ņemot vērā tirgus nenoteiktības apstākļus, kā arī iespējamu ārējo apstākļu ietekmi, ko šajā gadā LVM piedzīvoja vairākkārt, pārplānojot ražošanu gan egļu astoņzobu mizgraužu ierobežošanas pasākumu ietvaros, gan izstrādājot augusta vēja postījumus, LVM īstermiņa sadarbības līgumus piedāvās slēgt ar trīs mēnešu termiņu katram kalendārajam ceturksnim atsevišķi.

LVM īstermiņa sadarbības ietvaros piedāvā augstas vērtības produktus ar stabilu pieprasījumu, kā arī produktus, kuri pakļauti lielākām tirgus svārstībām, kā arī produktus ar mainīgu pieprasījumu un/vai produktus, kuru ražošanas apjomi vai pieprasījums ir grūti prognozējams.

“Vienlaikus ar Vispārīgo īstermiņa sadarbības noteikumu izsludināšanu interesentiem ir atvērta iespēja iesniegt pieteikumus nākamā gada īstermiņa sadarbībai. Pieteikumi, tāpat kā iepriekš, iesniedzami LVM sadarbības partneru portālā, un, ja ir nodoms piedalīties pārdošanas procesā piegādēm 2024. gada 1. ceturksnim, tas jāpaveic līdz 2023. gada 11. oktobrim,” uzsver LVM pārdošanas procesa vadītājs Zigurds Dalke.

Detalizēta informācija par pieteikšanos īstermiņa sadarbībai, Vispārīgajiem sadarbības noteikumiem, produktu piedāvājumu, uz koksnes produktu pircējiem attiecināmiem kritērijiem, kritēriju izpildi apliecinošu informāciju, pieteikšanās kārtību un termiņu pieejama LVM mājas lapā.

https://www.lvm.lv/jaunumi/7141-lvm-uzsak-apalo-kokmaterialu-pardosanu-2024-gadam?idU=1

Dalīties Facebook

Komentāri

*
*
*